Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji zdrowotnej dla nauczycieli wczesnej edukacji PW-5F-PZW
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Wolny, Edukacja zdrowotna w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli, ORE, Warszawa 2019.

B. Woynarowska (red.), Orgnizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli. ORE, Warszaw 2011.

K. Pujer (red.) Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Wybrane problemy, Wyd. Exante, Wrocław 2016.

Lektury uzupełniające:

Borzucka-Sitkiewicz, K. (2006). Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna. Kraków: Impuls. 5 Woynarowska, B., (1995). Podstawy teoretyczne i strategia edukacji zdrowotnej w szkole. W: Lider. nr 1. Woynarowska, B., Sokołowska, M. (2001). Ścieżka edukacyjna – edukacja prozdrowotna i promocja zdrowia w szkole. Warszawa: KOWEZ. Woynarowska, B. (2007). Edukacja zdrowotna. Warszawa: PWN. Woynarowska Barbara (red.): „Organizacja i realizacja edukacji zdrowotnej w szkole. Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli”, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2011

A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej, ORE, Warszawa 2019. (https://www.ore.edu.pl/2020/02/edukacja-zdrowotna-w-podstawie-programowej/)

A. Rogacka, Edukacja zdrowotna w podstawie programowej. Przedszkole. Szkoła podstawowa: klasy: 1-3. Wyd. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2019.

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej Szkoła podstawowa: klasy IV–VIII

Literatura uzupełniająca:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/edukacja-zdrowotna

http://www.kuratorium.opole.pl/wp-content/uploads/2018/04/promocja-zdrowego-stylu-zycia-w-swietle-przepisow-prawa.pdf

https://padlet.com/wianami/z3cdxrnixhwl4g0x

Metody i kryteria oceniania:

• Obecność na zajęciach. Dopuszczalne 1 nieobecności

• Aktywny udział w zajęciach w czasie grupowych i indywidualnych prac.

• Przygotowanie projektu edukacji zdrowotnej w przedszkolu

• Przygotowanie projektu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym

wykonanie projektu z zakresu edukacji zdrowotnej dla uczniów klas 1-3 promujący rozwój biologiczny człowieka.

Każdy projekt powinien zawierać: cel ogólny, 3 cele szczegółowe, opis 3 ćwiczeń aktywizujących.

Forma: prezentacja multimedialna przekazana do Wykładowcy przez Starostę grupy.

Ćwiczenia będzie trzeba zaprezentować na zajęciach w APS.

Ocena będzie indywidualna i uzależniona od poziomu kreatywności pomysłów Studentów oraz spełnienia poszczególnych wytycznych.

Sposób realizacji: wykonanie projektu z zakresu edukacji zdrowotnej dla dzieci w wieku przedszkolnym, wskazujący zależność zdrowia od przyrody.

Każdy projekt powinien zawierać: cel ogólny, 3 cele szczegółowe, opis 3 ćwiczeń aktywizujących wraz z przygotowaniem środków dydaktycznych.

Forma: prezentacja multimedialna przekazana do Wykładowcy przez Starostę grupy.

Kryteria oceniania:

Forma zaprezentowania ćwiczeń na zajęciach w APS w ramach angażującej symulacji wszystkich Studentów w grupie.

Ocena z 2 projektów będzie indywidualna i uzależniona od poziomu diagnozy przeprowadzonej w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz spełnienia wytycznych wskazanych w konspekcie scenariusza, zapisanych na kanale Ms. Teams

Zakres tematów:

1. Edukacja zdrowotna w świetle aktów prawnych obowiązujących nauczyciela wczesnej edukacji.

2. Poznanie modelu zdrowia wg M. Demela, promującego działania prozdrowotne

3. Zagrożenia dla dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów klas 1-3 na przykładzie chorób cywilizacyjnych i czynników występujących w jego otoczeniu.

4. Zagadnienie profilaktyki i krzewienie umiejętności życiowych (life skills) niezbędnych do zachowania zdrowia psychicznego, społecznego i rozwoju biologicznego człowieka.

5. Sposoby wspomagania dziecka i ucznia w działaniach na rzecz zdrowia i niwelowania stanów zagrażających zdrowiu z wykorzystaniem mnemotchnik w ramach procesów uczenia się mózgu.

6. Rozwój biologiczny człowieka

7. Zachowania profilaktyczne na podstawie stylu życia i otoczenia dziecka

8. Autorefleksja Studentów dotycząca wsparcia dzieci, uczniów , rodziców

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: burza mózgów, praca grupowa, praca indywidualna

Metoda podająca: wprowadzenie – część uzupełniająca wykład, niezbędna do realizowania ćwiczeń, które utrwalają wiedzę w postaci zdobytych umiejętności i kompetencji pedagoga.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, (sala nieznana)
Anna Falkowska 26/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, (sala nieznana)
Anna Falkowska 27/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)