Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka AK-0F-ETY
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Arystoteles, Etyka Nikomachejska, PWN, tłum. Daniela Gromska, Kraków 1956.

2. I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, Wydawnictwo ANTYK, Kęty 2001, s. 11–19; 30–49.

3. J. S. Mill, Utylitaryzm, PWN, Warszawa 2006, rozdz. II: Co to jest utylitaryzm?, s. 9–35.

4. Z. Bauman, Szanse etyki w zglobalizowanym świecie, Znak Kraków 2007.

5. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Prószyński i S-ka, Warszawa 2001

6. J. Hołówka, Relatywizm etyczny, PWN, Warszawa 1981.

7. R. Ingarden, O odpowiedzialności i jej podstawach ontycznych, w: Książeczka o człowieku, Wyd. Literackie, Kraków 1998.

8. A. Jodłowska, Pedagogika sokratejska, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012.

9. T. Kotarbiński, Zasady etyki niezależnej, w: Kierunki filozofii współczesnej, część IV, Filozofia polska, red. J. Pawlak, UMK Toruń 1989.

10. M. Ossowska, Motywy postępowania, Książka i Wiedza, Warszawa 1949.

11. M. Ossowska, Normy moralne, PWN, Warszawa 1985.

12. P. Singer, Etyka praktyczna, Warszawa 2003.

13. P. Singer, Przewodnik po etyce, Książka i Wiedza, Warszawa 1998.

14. W. Tatarkiewicz, O bezwzględności dobra, w: Pisma z etyki i teorii szczęścia, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.

15. W. Tyburski, Etyka i ekologia, Toruń 1995.

16. Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej, Wyd. UMCS, Lublin 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student/-ka zna podstawowe pojęcia z zakresu etyki.

Zna kluczowe dylematy etyczne związane z życiem współczesnych społeczeństw.

Zna wybrane nurty współczesnej etyki, w tym etyki stosowanej.

Umiejętności

Student/-ka umie wskazać konsekwencje rozwoju współczesnej nauki i techniki dla perspektywy życia ludzkiego na Ziemi.

Umie dokonać analizy krytycznej przeczytanej przez siebie książki naukowej na temat problemów etycznych.

Potrafi zinterpretować stosunki społeczne w ich różnych wymiarach: od relacji: ja – grupa, ja – wspólnota do relacji ja – ludzkość.

Rozpoznaje etyczny wymiar problemów globalnych.

Kompetencje społeczne

Student/-ka wyraża oceny moralne wskazanych zjawisk współczesności i rozumie znaczenie tych ocen dla życia społecznego.

Reprezentuje postawę otwartą na krytyczny namysł nad sobą wśród innych i stosunek do drugiego człowieka oraz potrafi rozwiązywać dylematy moralne w praktyce.

Podejmuje krytyczny namysł nad działalnością swoją i innych ludzi oraz ich etycznymi konsekwencjami.

Rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność, analiza tekstów, prezentacje.

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Etyka i moralność - pojęcia i rozróżnienia, istota etyki, jej geneza i miejsce w życiu społecznym - znaczenie debaty etycznej w dzisiejszym świecie.

2. Deontologizm i utylitaryzm.

3. Kontrowersje bioetyczne związane z rozwojem nauki, techniki, medycyny. Problem zdefiniowania miejsca człowieka w świecie.

4. Odpowiedzialność człowieka za przyrodę jako konsekwencja wzrostu skali aktywności człowieka. Odpowiedzialność jako pojęcie etyczne - warunki uznania odpowiedzialności, kontrowersje.

5. Etyka postępu technologicznego. Przemiany w postrzeganiu świata spowodowane przez nauki przyrodnicze.

6. Etyczne wymiary globalizacji i współczesnych przemian kulturowych i cywilizacyjnych.

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem, analiza materiału źródłowego. Dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2119
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1205
Katarzyna Łukaszewska 27/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2119
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1205
Katarzyna Łukaszewska 24/ szczegóły
3 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek z aulami C, sala 3634
Karolina Jasser-Borowska 19/ szczegóły
4 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, Budynek z aulami C, sala 3413
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, Budynek z aulami C, sala 3413
Karolina Jasser-Borowska 19/ szczegóły
5 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, Budynek z aulami C, sala 3413
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, Budynek z aulami C, sala 3634
Karolina Jasser-Borowska 18/ szczegóły
6 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek z aulami C, sala 3413
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek z aulami C, sala 3413
Karolina Jasser-Borowska 18/ szczegóły
7 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:55 - 17:20, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1203
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 14:55 - 17:20, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Katarzyna Łukaszewska 24/ szczegóły
8 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:25 - 19:50, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1203
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 17:25 - 19:50, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Katarzyna Łukaszewska 23/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)