Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Analiza tekstu naukowego 20-3F-ATN
Wykład (WYK) Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Bedyńska, S. i Brzezicka, A. (2007). Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Piber-Dąbrowska, K., Cypryańska, M. i Wawrzyniak, M. (2007). Standardy edytorskie dla naukowego tekstu empirycznego z zakresu psychologii. Wydanie uzupełnione. Warszawa: AKADEMICA i Wydawnictwo SWPS.

Shaughnessy, J. J., Zechmeister, E. B. i Zechmeister, J. S. (2002). Metody badawcze w psychologii. Gdańsk: GWP.

Dodatkowa szczegółowa literatura zostanie podana na zajęcziach.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna na poziomie rozszerzonym anglojęzyczną terminologię specjalistyczną z zakresu psychologii.

Ma wiedzę niezbędną do krytycznej analizy tekstu empirycznego.

Umiejętności

Ma umiejętności w zakresie dokonywania analizy oraz syntezy różnych poglądów, doboru metod, sposobów opracowania i prezentacji wyników badań.

Posiada umiejętność merytorycznej argumentacji w oparciu o wyniki badań opisywanych w tekstach naukowych.

Kompetencje społeczne

Analizuje krytycznie poziom swojej wiedzy i potrafi wyrażać konstruktywną krytykę.

Metody i kryteria oceniania:

Analiza tekstu, analiza materiałów przesłanych pocztą elektroniczną takich jak artykuły naukowe, prezentacje multimedialne oraz wykłady online.

Praca w małych grupach w zakresie analizy tekstów.

Indywidualna praca studenta w zakresie przygotowywania recenzji tekstu naukowego.

Ocenie podlega udział / aktywność podczas odbywających się zajęć (live lub on-line - identyfikacja studentów po nr indeksu) + zaliczenie z wynikiem pozytywnym testu (pytania zamknięte i otwarte); ocena pozytywna >65% poprawnych odpowiedzi; przeprowadzony w sytuacji odwieszenia zajęć - na terenie APS lub w sytuacji trwania zawieszenia zajęć - w dedykowanej aplikacji internetowej

Zakres tematów:

1. Jakiej wiedzy dostarczają badania - jak czytać artykuły naukowe z zakresu psychologii?

2. Problemy związane z prowadzeniem badań z dziedziny psychologii

3. Rola teorii w projektowaniu i interpretowaniu wyników badań

4. Jak krytycznie analizować tekst naukowy

5. Różne podejścia do prowadzenia badań na podstawie prezentacji wybranych artykułów naukowych

Metody dydaktyczne:

Pomiar efektów kształcenia: pozytywne zaliczenie wszystkich zadań problemowych + udział / aktywność podczas odbywających się zajęć on-line (identyfikacja studentów po nr indeksu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Maria Weker 8/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)