Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia kliniczna 10-2F-PKL
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Namysłowska, I. (red.). (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

Sęk, H. (red.). (2006). Psychologia kliniczna. Tom 2. Warszawa: PWN.

Strelau, J. (red.). (2000). Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

De Barbaro, B. (1999). Schizofrenia w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02 Posiada elementarna wiedzę na temat metodologicznych powiązań pomiędzy

psychologią kliniczną a pedagogiką

PC1_KS_W06 Posiada wiedzę na temat metod i celów diagnozy psychologicznej, potrafi opisać najczęściej

stosowane narzędzia badawcze

PC1_KK_W06 Posiada elementarną wiedzę na temat źródeł i objawów najczęściej występujących psychopatologii dziecka i człowieka dorosłego

PC1_KK_W05 Opisuje podstawowe formy psychoterapii i oddziaływania różnych szkół terapeutycznych

PC1_KS_U01 Potrafi wykorzystywać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania do analizy sytuacji problemowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej a także do planowania działań

profilaktycznych i terapeutycznych

PC1_KS_U03 Określa podstawowy zakres zadań diagnostycznych i pomocowych adekwatny do określonego problemu klinicznego

PC1_KK_K03 Dostrzega i uwzględnia w swojej pracy zawodowej specyfikę kontaktu z pacjentami psychiatrycznymi,

PC1_KK_K02 Ma świadomość znaczenia profilaktyki zdrowia psychicznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Obecność na min. 4 zajęciach z 5

Przygotowanie prezentacji dotyczącej zagadnień teoretycznych

Aktywność na zajęciach - praca grupowa na zajęciach, praca ze studium przypadku

Zakres tematów:

Rozległe zaburzenia rozwojowe (autyzm, zespół Aspergera, niepełnosprawność intelektualna).

Zaburzenia psychotyczne

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

Zaburzenia lękowe.

Zaburzenia depresyjne.

Zaburzenia odżywiania i nawyków.

Zespoły pourazowe (normalna i ostra reakcja na stres, zespół stresu pourazowego, osobowość postraumatyczna).

Zaburzenia zachowania i osobowości.

Uzależnienia behawioralne i od substancji.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, film, studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1204
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, Budynek z aulami C, sala 3077
Anna Hryniewicka 31/ szczegóły
2 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2105
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1208
Anna Hryniewicka 15/ szczegóły
3 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek z aulami C, sala 3088/3089
Dorota Zawadzka 24/ szczegóły
4 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek z aulami C, sala 3511
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2119
Anna Hryniewicka 21/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)