Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interwencja kryzysowa 20-3S-ITK
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

James, R. K., Gilliland B. E.(2004). Strategie interwencji kryzysowej (I, II, III, V, rozdz.) Warszawa: PARPA

Kluczyńska, S., Wrona, G. (2013). Lekarzu, reaguj na przemoc! Przewodnik dla pracowników ochrony zdrowia. Kraków: Instytut Łukasiewicza na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia ćwiczeń:

Obecność i aktywność w trakcie zajęć,

wykonywanie prac domowych

znajomość literatury obowiązkowej - kolokwium pisemne na ostatnich zajęciach

Zakres tematów:

Klasyczne modele i charakterystyki kryzysu. Kryzys a wydarzenia krytyczne. Kryzys emocjonalny jako szansa rozwoju. Stres a kryzys.

Kryzysy w stresie chronicznym.

Założenia i zróżnicowany kontekst interwencji kryzysowej. Założenia interwencji kryzysowej.

Indywidualna pomoc w kryzysie. Cele i zadania interwencji kryzysowej. Zasady interwencji kryzysowej. Przebieg interwencji kryzysowej.

Strategie i techniki oddziaływania w interwencji kryzysowej.

Interwencje kryzysowe w sytuacjach doświadczania przemocy.

Metody dydaktyczne:

praca warsztatowa, praca w małych grupach, praca indywidualna, analiza

matreriału filmowego

wszystkie materiały oraz wytyczne do realizacji przedmiotu „ Interwencja kryzysowa" zostały wysłane na grupowego maila w dn. 27.03.2020

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:50 - 12:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 19:50, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1076/1077
Sylwia Kluczyńska 17/ szczegóły
2 jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 19:50, Budynek z aulami C, sala 3429/3430
Sylwia Kluczyńska 15/ szczegóły
3 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:50 - 12:55, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 19:50, Budynek z aulami C, sala 3088/3089
Sylwia Kluczyńska 13/ szczegóły
4 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 17:20, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1107/1108
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 19:50, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2122
Sylwia Kluczyńska 12/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)