Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia kliniczna 10-2F-PKL
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Namysłowska, I. (red.). (2005). Psychiatria dzieci i młodzieży. Warszawa, PZWL

Sęk, H. (red.). (2006). Psychologia kliniczna. Tom 2. Warszawa: PWN.

Strelau, J. (red.). (2000). Podręcznik akademicki. Tom 3. Gdańsk: GWP.

Literatura uzupełniająca:

De Barbaro, B. (1999). Schizofrenia w rodzinie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Efekty uczenia się:

PC1_KK_W02 Posiada elementarna wiedzę na temat metodologicznych powiązań pomiędzy

psychologią kliniczną a pedagogiką

PC1_KS_W06 Posiada wiedzę na temat metod i celów diagnozy psychologicznej, potrafi opisać najczęściej

stosowane narzędzia badawcze

PC1_KK_W06 Posiada elementarną wiedzę na temat źródeł i objawów najczęściej występujących psychopatologii dziecka i człowieka dorosłego

PC1_KK_W05 Opisuje podstawowe formy psychoterapii i oddziaływania różnych szkół terapeutycznych

PC1_KS_U01 Potrafi wykorzystywać wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania do analizy sytuacji problemowych w pracy dydaktyczno – wychowawczej a także do planowania działań

profilaktycznych i terapeutycznych

PC1_KS_U03 Określa podstawowy zakres zadań diagnostycznych i pomocowych adekwatny do określonego problemu klinicznego

PC1_KK_K03 Dostrzega i uwzględnia w swojej pracy zawodowej specyfikę kontaktu z pacjentami psychiatrycznymi,

PC1_KK_K02 Ma świadomość znaczenia profilaktyki zdrowia psychicznego

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia:

Obecność na zajęciach

Przygotowanie prezentacji dotyczącej zagadnień teoretycznych

Aktywność na zajęciach - praca grupowa na zajęciach, praca ze studium przypadku

Napisanie kolokwium jednokrotnego wyboru

Zakres tematów:

Zaburzenia psychotyczne

Zespół nadpobudliwości psychoruchowej.

Zaburzenia lękowe.

Zaburzenia depresyjne.

Zaburzenia odżywiania i nawyków.

Zespoły pourazowe (normalna i ostra reakcja na stres, zespół stresu pourazowego, osobowość postraumatyczna).

Zaburzenia zachowania i osobowości.

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja multimedialna, film, studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3528
Magdalena Gawrych 23/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1208
Magdalena Gawrych 28/ szczegóły
3 każda środa, 15:20 - 16:55, Budynek z aulami C, sala 3232
Beata Hintze 23/ szczegóły
4 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3305
każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3605
Filip Rola 28/ szczegóły
5 każdy czwartek, 9:50 - 11:25, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1205
Filip Rola 22/ szczegóły
6 każdy czwartek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3528
Filip Rola 20/ szczegóły
7 każda środa, 17:10 - 18:45, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1207
Dorota Zawadzka 6/ szczegóły
8 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3528
Filip Rola 28/ szczegóły
9 każdy wtorek, 9:50 - 11:25, Budynek z aulami C, sala 3628/3629
Filip Rola 24/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.