Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności rozwiązywania problemów (praca z przypadkiem, kontrakt socjalny) 20-1F-WUP
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

B. Rysz – Kowalczyk, Teoria kwestii i problemów społecznych, Polityka społeczna, wyd. PWN,2013

T. Kaźmierczak, B. Bąbska, M. Popłońska-Kowalska, M. Rymsza, Środowiskowe role zawodowe pracownika socjalnego, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2013

R. Cybulska, E. Żołnierczyk, Kontrakt socjalny pracownik socjalny, Presshouse, 2010

Efekty uczenia się:

Po zakończonych zajęciach student będzie potrafił zastosować w praktyce metodę pracy z przypadkiem oraz tworzyć, wdrażać i egzekwować założenia kontraktu socjalnego.

Metody i kryteria oceniania:

praca podczas zajęć (udział w ćwiczeniach z praktycznym wykorzystaniem metody pracy z przypadkiem i kontraktu socjalnego)

obecność na zajęciach

Zakres tematów:

• Teoria kwestii i problemów społecznych

• Modele pracy socjalnej

• Uwarunkowania historyczne metody pracy z indywidualnym przypadkiem

• Etapy pracy socjalnej metodą indywidualnych przypadków

• Diagnoza indywidualnego przypadku

• Modele pracy z przypadkiem

• Stosowanie pracy z przypadkiem w praktyce

• Cele i założenia kontraktu socjalnego

• Stosowanie kontraktu socjalnego w praktyce

Metody dydaktyczne:

analiza tekstu, dyskusja, prezentacja multimedialna, filmy szkoleniowe, praca w grupach zadaniowych, praca indywidualna na bazie kontraktu socjalnego

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25, sala 3093/3094
Arkadiusz Korycki 26/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)