Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedagogika ogólna 10-4F-PEO
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2016/2017

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1) Zygmunt Mysłakowski, Pedagogika ogólna, /w:/ Encyklopedia wychowania t.1, Nasza Księgarnia, Warszawa 1934, s. 701-785

2) Sergiusz Hessen, Opis koncepcji pedagogiki filozoficznej /w:/ Moje życie, /w:/ S. Hessen, Dzieła zebrane Tom V. Pisma pomniejsze, Wyd. „Żak”, Warszawa 1997, s.48-51.

3) Joanna Rutkowiak, Odmiany myślenia o edukacji, J. Rutkowiak /red./ Impuls Kraków 1995 s. 13-46

4) Zbigniew Kwieciński, Dziesięciościan edukacji (składniki iaspekty –potrzeba całościowego ujęcia) /w:/ Wprowadzenie do pedagogiki. Wybór tekstów, Red T. Jaworska, R. Leppert, Impuls, Kraków 1996 , s. 37-44.

5) Irena Wojnar. Jedność i różnorodność pedagogiki zwanej ogólną, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji, Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.15-26

6) Hubertus von Schoenebeck, Antypedagogika. Być i wspierać zamiast wychowywać, Warszawa 1994, s. 86-128.

7) Ivan Illich, Społeczeństwo bez szkoły, PIW, Warszawa 1976, Rozdział I Dlaczego musimy znieść szkoły, s 29-63 . Opcjonalnie wstęp do tej edycji pióra B. Suchodolskiego, (Istnieje także nowe wydanie w nowym przekładzie: I. Illich, Odszkolnić społeczeństwo, Halart 2011)

8) James W. Botkin, Mahdi Elmandjra, Mircea Malitza, Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego, PWN, Warszawa 1982, Rozdział I i II. S. 39-107

9). Margaret Mead, Kultura i tożsamość . Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978; Warszawa 2000. (istnieje również w Internecie wersja PDF. (chomikuj))Najlepiej całość. Jeżeli nie to s. 25 czyli pierwsze strony rozdziału I. Przeszłość. Kultury postfiguratywne czyli nieocenieni przodkowie. i Rozdział III Przyszłość. Kultury prefiguratywne czyli zagadkowe dzieci. s. 106-147 z oraz rozumieć przynajmniej tytuł z Rozdziału II Teraźniejszość. Kultury konfiguratywne czyli odnalezieni rówieśnicy.

10) Bogdan Suchodolski, Edukacja permanentna. Rozdroża i nadzieje, TWWP, Warszawa 2003s.39-72

11) Irena Wojnar, Humanistyczna pedagogika w nieprzyjaznym otoczeniu, /w:/ Tejże, Humanistyczne intencje edukacji Wyd. Akad. „Żak”, Warszawa 2000, s.27-41

Efekty uczenia się:

WIEDZA

PE2_W01

- Zna genezę i źródła filozoficzne głównych pojęć pedagogiki, jako dyscypliny naukowej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji pedagogiki ogólnej i teorii wychowania.

PE2_W02

- Ma pogłębioną wiedzę na temat powiązań pedagogiki z innymi, ze szczególnym uwzględnieniem nauk humanistycznych.

PE2_W03

- Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o założeniach określonych nurtów i systemów pedagogicznych istotnych dla współczesnej pedagogiki.

UMIEJĘTNOŚCI

PE2_U01

- Posiada pogłębione umiejętności obserwowania i interpretowania aktualnych zjawisk społecznych i tendencji kulturowych, w tym – możliwości i zagrożeń dla jednostkowych i społecznych form rozwoju człowieka.

PE2_U02

- Projektuje działania pedagogiczne w oparciu różne dziedzinowe źródła wiedzy, wyjaśniające jednostkowe i społeczne aspekty rozwoju człowieka.

PE2_U04

- Posiada umiejętność tworzenia własnych typów uzasadnień i argumentacji w odniesieniu do określonych rozwiązań i wdrożeń działań pedagogicznych.

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

PE2_K01

- Ma pogłębioną świadomość konieczności poszerzania swojej wiedzy teoretycznej z zakresu pedagogiki i nauk z nią powiązanych.

PE2_K06

- Wyraża przekonanie o własnej odpowiedzialności za działania w ramach zakładanych/pełnionych funkcji

Metody i kryteria oceniania:

zaliczenie ćwiczeń na zal.

Wymagania zaliczeniowe - ćwiczenia:

• obecność na ćwiczeniach

• znajomość tekstów,

• aktywność na zajęciach

• realizowanie zadań wyznaczanych przez prowadzącego.

Zakres tematów:

ajęcia 1

Godz. 1-2

Polskie tradycje w zakreie pedagogiki ogólnej . Klasyczne formuły pedagogiki ogólnej w obszarze polskiej pedagogiki kultury

Zajęcia 2

Godz. 3-4

Próba współczesnych ujęć pedagogiki ogólnej.edagogika ogólna w tradycyjnym ujęciu pedagogów kultury.

Zajęcia 3

Godz. 5-6

Pytania o podstawy myślenia o edukacji – radykalny sprzeciw wobec pozornych oczywistości – antypedagogika.

Zajęcia 4

Godz. 7-8

Pytania o podstawy myślenia o edukacji – radykalny sprzeciw wobec pozornych oczywistości – deskolaryzacja.

Zajęcia 5

Godz. 9-10

Współczesna pedagogika jako reagowanie na gwałtowne zmiany i nowe wyzwania cywilizacyjne

Zajęcia 6

Godz. 11-12

Współczesna pedagogika jako reagowanie na gwałtowne zmiany i nowe wyzwania cywilizacyjne

Zajęcia 7

Godz. 13-14

Edukacja permanentna jako współczesna droga ku alternatywnej cywilizacji humanistycznej.

Zajęcia 8

Godz. 15

Edukacja humanistyczna jako wyzwanie współczesnej edukacji.

Metody dydaktyczne:

metoda seminaryjna, analiza tekstów, dyskusja nad tekstem, przygotowanie prezentacji przez studenta.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3630
Sylwia Jaronowska 11/ szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1206
Sylwia Jaronowska 24/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, Budynek z aulami C, sala 3528
Magdalena Cieślikowska 15/ szczegóły
4 każda środa, 19:00 - 20:30, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Andrzej Ciążela 18/ szczegóły
5 każdy wtorek, 11:40 - 13:15, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1104/1105
Andrzej Ciążela 15/ szczegóły
6 każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05, Budynek biblioteczno-dydaktyczny B, sala 2221
Elżbieta Strutyńska 13/ szczegóły
7 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:35, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1073/1074
Sylwia Jaronowska 19/ szczegóły
8 każdy poniedziałek, 8:00 - 9:35, Budynek dydaktyczny - główny A, sala 1073/1074
Sylwia Jaronowska 23/ szczegóły
9 każdy piątek, 8:00 - 9:35, Budynek z aulami C, sala 3235
Edyta Zawadzka 12/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.