Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka edukacji polonistycznej 10-0S-MPO2
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2015/2016

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Dobrowolska D., Metodyka edukacji polonistycznej w okresie wczesnoszkolnym, Kraków 2015.

2. Dagiel M., Klus-Stańska E., Edukacja polonistyczna na rozdrożach, Olsztyn 1999

3. Lenartowska K., Lektura w klasach I –III, Warszawa 1993, tejże Wiersz w zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej, Toruń 2006

4. Żuchowska W., Oswajanie ze sztuką słowa: początki edukacji literackiej, Warszawa 1992

5. Raporty i rekomendacje OBUT 2015 i lata wcześniejsze

Literatura uzupełniająca

1. Mnich M., , Sprawność językowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym, Kraków 2002

2. Sochacka K., Rozwój umiejętności czytania, Białystok 2004

3. Szefler E., Książka literacka dla dziecka w edukacji wczesnoszkolnej : próba oceny i propozycje wykorzystania, Bydgoszcz 1999

4. Baczyńska H., Metodyka nauczania gramatyki w klasach I –III, Warszawa 1981

5. Pisanie sprawozdań, opisywanie przedmiotów, charakteryzowanie postaci w klasach początkowych, red.T. Jóźwicki

6. Polański E., Dydaktyka ortografii i interpunkcji, Warszawa 1995; Ortografia i interpunkcja w nauczaniu szkolnym i samokształceniu z ćwiczeniami , E. Polański, E. Dereń, A. Rychlik, Kraków 2011.

7. J. Stasica J., 160 pomysłów na zajęcia zintegrowane z języka polskiego w klasach I-III, Kraków 2001

6. Frycie S., Ziółkowska-Sobecka M., Kształcenie literackie w okresie wczesnoszkolnym, Warszawa 1995

8. A. Jurek, Metody nauki czytania i pisania z perspektywy trudności uczniów, Gdańsk 2012

Efekty uczenia się:

PCK1_KK_W06 Ma podstawową wiedzę z poszczególnych zakresów treści wychowania i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.

PCK1_KK_W04 Posiada elementarną wiedzę z zakresu prowadzenia działalności pedagogicznej na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U02 Posiada podstawowe umiejętności oceniania przydatności typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

PCK1_KK_U03 Potrafi na elementarnym poziomie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu planowania i analizowania sposobów pracy z dzieckiem/uczniem.

PCK1_KK_U07 Potrafi w podstawowym zakresie wspierać dzieci/uczniów w procesie zdobywania przez nich wiadomości i umiejętności.

PCK1_KK_K02 Jest przygotowany w podstawowym stopniu do aktywnego udziału w procesie edukacyjnym i efektywnego porozumiewania się z różnymi uczestnikami tego procesu.

Metody i kryteria oceniania:

Obserwacja pracy studentów na zajęciach, poziom zaangażowania w dyskusji, sprawdzanie poziomu przygotowania do zajęć (czytanie zalecanych tekstów). Ocena poprawności formalnej, funkcjonalności i prezentacji w trakcie zajęć projektów polonistycznych (min 5 h) przygotowanych przez studentów

Zakres tematów:

Rola edukacji polonistycznej w integrowaniu treści i metod kształcenia oraz budowaniu scalonego obrazu świata w umyśle ucznia. Wpływ edukacji polonistycznej na rozwój intelektualny, emocjonalny, wrażliwość etyczną i estetyczną dziecka w wieku wczesnoszkolnym. Cele edukacji polonistycznej a funkcje języka.

Podstawa programowa, programy, podręczniki, rozkłady materiału. Jak przygotować się do zajęć zintegrowanych – budowa konspektu, cele kształcenia, operacjonalizacja celów.

Początkowa nauka czytania. Ćwiczenia kształtujące słuch fonematyczny. Analiza słuchowo – wzrokowa wyrazów. Metody stosowane w początkowej nauce czytania. Metody wprowadzania litery drukowanej. Przegląd elementarzy. Trudności w nauce czytania – dysleksja. Przyczyny trudności i niektóre teorie wyjaśniające.

Początkowa nauka pisania. Pismo elementarzowe. Metody wprowadzania litery drukowanej.

Nauczanie ortografii. Metody i środki dydaktyczne stosowane w nauczaniu ortografii. Ćwiczenia ortograficzne.

Rozwój językowy dziecka. Właściwości słownika i składni dziecka w młodszym wieku szkolnym. Rodzaje ćwiczeń słownikowo – frazeologicznych i syntaktycznych w klasach I-III.

Elementy gramatyki opisowej w kl. I-III. Rodzaje błędów językowych. Błędy frazeologiczne. Analiza tekstów pod kątem ich poprawności i korekta błędów.

Tok metodycznego postępowania przy wprowadzaniu podstawowych form wypowiedzi. Ćwiczenia redakcyjne wybranych form – opowiadanie , opis.

Podstawy kształcenia literackiego w klasach początkowych. Praca z tekstem literackim w kl. I-III. Rodzaje ćwiczeń związanych z lekturą. Drama w edukacji wczesnoszkolnej. Techniki dramowe. Przykładowe scenariusze zajęć z wykorzystaniem lektury.

Metody dydaktyczne:

Metody asymilacji wiedzy,

metody problemowe: różne formy dyskusji, projekt edukacyjny

metody aktywizujące,

mikronauczanie,

drama

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:40 - 13:15, sala 3631
Marta Krasuska-Betiuk 17/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek z aulami C
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.