Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmioty w rejestracji Rejestracja na "Konwersatorium w jęz. obcym" - w 2019/20 I rok PE i PC (II st. stud. stac.) REJ19S-LKON-OB

Lista uwzględnia również te przedmioty, które są chwilowo wyłączone z rejestracji (ale były lub będą uwzględnione w innych jej turach).
Filtry
Zaloguj się, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji

Konkretniej - pokazuj tylko te przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.

Dodatkowo pokazywane są również te przedmioty, na które jesteś już zarejestrowany (lub składałeś prośbę o zarejestrowanie).

Pokaż tylko przedmioty z wybranej grupy: Boldem są napisane grupy przedmiotów zawierające przedmioty, dla których istnieje otwarta rejestracja taka, że możesz w jej ramach zarejestrować się na przedmiot.
Jeśli chcesz zmienić te ustawienia na stałe, edytuj swoje preferencje w menu Mój USOSweb.
Legenda
Jeśli przedmiot jest prowadzony w danym cyklu dydaktycznym, to w odpowiedniej komórce pojawi się koszyk rejestracyjny. Ikona koszyka zależy od tego, czy możesz się rejestrować na dany przedmiot.
niedostępny (zaloguj się!) - nie jesteś zalogowany
niedostępny - aktualnie nie możesz się rejestrować
zarejestruj - możesz się zarejestrować
wyrejestruj - możesz się wyrejestrować (lub wycofać prośbę)
prośba - złożyłeś prośbę o zarejestrowanie (i nie możesz jej już wycofać)
zarejestrowany - jesteś pomyślnie zarejestrowany (i nie możesz się wyrejestrować)
Kliknij na ikonę "i" przy koszyku, aby uzyskać dodatkowe informacje.

2019L - Semestr letni 2019/2020
(zajęcia mogą być semestralne, trymestralne lub roczne)
Opcje
2019L
00-0F-ADL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

KRYTERIA ZALICZENIA PRZEDMIOTU:

- obecność na zajęciach - dopuszcza się nieobecność na 2g (13%) zajęć, nieobecność wymaga zaliczenia

- aktywność na zajęciach

- zaliczenie zadań

- zdanie testu końcowego (min. 60 % poprawnych odpowiedzi) – zaliczenie na ocenę

Strona przedmiotu
00-0F-BBV
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-BFS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-CRM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-CEE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone będą problematyce ochrony środowiska naturalnego, w szczególności świadomości ekologicznej oraz współczesnej edukacji ekologicznej, zarówno formalnej jak i nieformalnej. Przedmiotem zajęć będą również najbardziej aktualne problemy i wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, oraz współczesne ruchy proekologiczne, w tym ruchy młodzieżowe i uczniowskie, oraz badania nad świadomością ekologiczną w Polsce i na świecie.

Pomiar efektów kształcenia:

Aktywność na zajęciach

Przygotowanie i prezentacja projektu warsztatów

Strona przedmiotu
00-0F-CPC
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-CIP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Świat w XXI wieku stał się dynamiczny. Przedstawiciele różnych kultur żyją obok siebie i kontaktują się ze sobą. Znajomość różnic międzykulturowych, rozumienie odmiennych zwyczajów i mentalności stało się bardzo przydatne.

Podczas zajęć omówione zostaną następujące zagadnienia: wymiary kultury, stereotypy i uprzedzenia, rodzina i wychowanie dzieci w różnych kulturach, migracje, rasizm, pomoc imigrantom, globalizacji i jej skutki.

Wobec zawieszenia zajęć na uczelni zajęcia prowadzone w trybie on-line w aplikacji Teams.

Link do zajęć studenci otrzymują poprzez pocztę APS.

Strona przedmiotu
00-0F-CPE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-DOS
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-EXM
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-FRE
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Podstawowe metody, techniki i narzędzie badawcze, podstawy teoretyczne, wykorzystanie w praktyce. Warsztat badacza w j. angielskim.

Strona przedmiotu
00-0F-HRI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Koncepcja praw człowieka, praktyki społeczne, myślenie krytyczne, inkluzja, grupy mniejszościowe, Fair Trade, Fair ICT

Strona przedmiotu
00-0F-PDI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-PCH
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-SIL
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone są wybranym zagadnieniom z zakresu psychologii społecznej, w szczególności różnym formom wpływu społecznego. Po ukończeniu zajęć, student zna podstawowe mechanizmy wpływu społecznego, rozumie procesy zachodzące podczas interakcji w grupie oraz z autorytetem, potrafi dostrzec i rozpoznać techniki wpływu społecznego zastosowane w praktyce.

Pomiar efektów:

Aktywność na zajęciach

Przygotowanie i prezentacja projektu warsztatów

Strona przedmiotu
00-0F-SPA
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-SPB
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Zajęcia poświęcone problematyce z zakresu psychologii społecznej, w szczególności zjawiskom zachodzącym w grupie. Celem zajęć jest zapoznanie studentów z niekorzystnymi zjawiskami, ich potencjalnymi konsekwencjami oraz sposobami ich zapobiegania. Poruszane zagadnienia dotyczą również kształtowania zachowań prospołecznych oraz dbania o dobro wspólne, będących powinnością każdej placówki edukacyjnej.

Wobec zawieszenia zajęć na uczelni zajęcia prowadzone w trybie on-line (platforma Teams).

Strona przedmiotu
00-0F-SEP
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Przedmiot ma na celu rozwinąć zakres słownictwa w jęz. angielskim z obszaru nauk społecznych. Tematyka dotyczy nierówności społecznych i ich uwarunkowań społeczno-edukacyjnych, zmian społecznych np. w równouprawnienia płci czy praw dziecka.

Strona przedmiotu
00-0F-SED
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-ICF
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Problematyka rodzin socjalnych, uzależnień, ochrony dziecka i dobrostanu dziecka, wsparcie dziecka w rodzinie, wczesna interwencja

Strona przedmiotu
00-0F-WMI
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-UPR
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis

Poznanie podstaw dynamicznej oceny potencjału dziecka w wieku przedszkolnym opartej na koncepcji strefy najbliższego rozwoju L.S. Wygotskiego autorstwa E. M. Kuleszy.

Strona przedmiotu
00-0F-PNU
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
00-0F-RNW
Zajęcia przedmiotu
Semestr letni 2019/2020
 • Konwersatorium - 15 godzin
Grupy przedmiotu

Skrócony opis
Nie podano opisu skróconego, przejdź do strony przedmiotu aby uzyskać więcej danych.
Strona przedmiotu
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)