Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody i techniki badań społecznych - 2 [SC-3F-MIT2] Semestr letni 2023/2024
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Metody i techniki badań społecznych - 2 [SC-3F-MIT2]
Zajęcia: Semestr letni 2023/2024 [2023L] (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:50 - 11:25
sala 3412
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 12
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dagmara Szczepańska
Literatura:

1. Społeczny wizerunek służby cywilnej. Analiza dyskursu publicznego: analiza treści (2011). Warszawa: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

2. Bogunia-Borowska Małgorzata. 2021. Politycy na okładkach tygodników społeczno-politycznych w latach wyborów prezydenckich 2015 i 2020. Analiza tygodników „Sieci” i „Newsweek” w: Res Rhetorica 8 (3) 2021

3. Earl Babbie. 2007. Badania społeczne w praktyc. Warszawa: Wydawnictwo PWN: rozdział 9. Badania sondażowe 274 – 312.

4. Paweł B. Sztabiński, Zbigniew Sawicki i Franciszek Sztabiński. 2005. Fieldwork jest sztuką. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN; Rozdz.10-13 i 15.

5. Paul Lazarsfeld, Marie Jahoda i inni. 2007. Bezrobotni z Marienthalu Warszawa: Wydawnictwo Oficyna Naukowa.

6. Herrmann Marcin, Kwiatkowski T. Piotr. 2021. Sondaże opinii publicznej i badania społeczne w: Badania rynku, wyd. PWN.

Zakres tematów:

IDI: prezentacje badań studentów.

Organizacja kursu w semestrze letnim. Wprowadzenie do badań ilościowych.

Analiza treści: wprowadzenie do projektu, etapy prowadzenia badania, prezentacje badań studentów.

Badania sondażowe: wprowadzenie, budowa wskaźników, projektowanie badania ilościowego, budowa narzędzi badawczych, błędy w kwestionariuszach, prowadzenie badania ilościowego on-line, kwestionariusz ankiety a kwestionariusz wywiadu, raport z badań ilościowych, prezentacje badań studentów.

Triangulacja technik badawczych.

Zastosowanie badań społecznych na rynku pracy.

Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące: burza mózgów, dyskusja. Metody samodzielnego dochodzenia do wiedzy: praca w zespołach, praca z tekstem (prezentacja lektur). Metody oparte na praktycznej działalności studentów i studentek: konceptualizacja, realizacja i konsultacja projektów badawczych.

Metody i kryteria oceniania:

Student/studentka zalicza ćwiczenia na podstawie zdobytych punktów. Punktowane są dwa pisemne kolokwia, prace badawcze (badanie z użyciem indywidualnego pogłębionego wywiadu, z użyciem analizy treści oraz badanie sondażowe), prezentacje lektur i wejściówki.

Student/studentka uzyskuje zaliczenie przedmiotu, jeśli zdobył/zdobyła ponad 60% punktów z całego kursu.

Uwagi:

grupa warsztatowa II DZSC SBM 3 (studenci gr SBM 1 + SBM 2)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)