Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka [PY-5F-PRC] Semestr zimowy 2022/2023
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia rozwoju człowieka [PY-5F-PRC]
Zajęcia: Semestr zimowy 2022/2023 [2022Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:35
sala 1076/1077
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 27
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Iwona Omelańczuk
Literatura:

Okres prenatalny

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 147-170)

Okres noworodkowy i wczesne dzieciństwo

• Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 385-395)

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 172-200)

Wczesne dzieciństwo

• Brzezińska, A. I. (2019). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 67-93)

• Schaffer, D. R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 119-128; str. 146-175; str. 413-428)

Średnie dzieciństwo

• Brzezińska, A. I., Appelt, K., Ziółkowska, B. (2021). Psychologia rozwoju człowieka. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 192-203)

• Frith, U. (2008). Autyzm. wyjaśnienie tajemnicy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 105-127)

• Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 235-255)

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 202-233

Późne dzieciństwo

• Brzezińska, A. I. (2019). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 259-301)

• Schaffer, D. R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 255-257)

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 234-249)

Adolescencja

• Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (str. 257-265; str. 558-568)

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 259-287)

Wczesna dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 287-312)

Średnia dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 312-326)

Późna dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (str. 326-347)

Zakres tematów:

1) Rozwój człowieka w okresie prenatalnym

2) Rozwój człowieka w okresie noworodkowym

3) Rozwój człowieka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

5) Rozwój człowieka w okresie średniego dzieciństwa

6) Rozwój człowieka w okresie późnego dzieciństwa

7) Rozwój człowieka w okresie adolescencji

8) Rozwój człowieka w okresie wczesnej dorosłości

9) Rozwój człowieka w okresie średniej dorosłości

10) Rozwój człowieka w okresie późnej dorosłości

Metody dydaktyczne:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna

- filmy edukacyjne

- metody problemowe

- metody projektowe

Metody i kryteria oceniania:

max 2 nieobecności

wykonywanie zadań w trakcie zajęć

przygotowanie projektu grupowego

praca domowa

kolokwium końcowe/kolokwia cząstkowe

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II DMPY 3

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie się do zaliczenia - 15h

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna

UMIEJĘTNOŚCI:

- gra dydaktyczna

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)