Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowanie bliskich relacji [20-3S-BBR] Semestr letni 2022/2023
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Budowanie bliskich relacji [20-3S-BBR]
Zajęcia: Semestr letni 2022/2023 [2022L] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:30 - 15:05
sala 3631
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Gawrych
Literatura:

Literatura:

tekst na każde zajęcia przekazywany systematycznie przez prowadzącą

Uzupełniająca, nieobowiązkowa:

Fletcher, G. J. O. (2002). The new science of intimate relationships. Oxford, UK: Blackwell.

Buss, D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP.

Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne. Gdańsk: GWP.

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP

Zakres tematów:

1. Rożne typy więzi emocjonalnych, związków i relacji interpersonalnych.

2. Znaczenie przywiązania w ciągu życia. Wymiary i style przywiązania. Miłość a przywiązanie.

3. Geneza bliskich związków. Teorie i strategie doboru partnerów.

4. Psychologia miłości. Rodzaje związków miłosnych.

5. Fazy rozwoju związku miłosnego. Rola intymności w miłości.

6. Uwarunkowania jakości związku małżeńskiego i partnerskiego.

7. Uwarunkowania satysfakcji i uzyskiwania dobrostanu w związkach interpersonalnych.

8.Komunikacja i konflikty w diadzie. Gry małżeńskie.

9. Cykl życia rodziny a kryzysy indywidualne i małżeńskie.

10. Budowanie właściwych relacji interpersonalnych w rodzinie. Interwencje.

11. Problemy rodziny i małżeństwa (konflikty, kryzysy, rola choroby i niepełnosprawności, rozwód jako sytuacja kryzysowa w życiu rodziny, specyficzne problemy rodziców i dzieci w rodzinach zrekonstruowanych, problemy psychologiczne samotnego rodzicielstwa, rodzina z dzieckiem o zaburzonym rozwoju).

12. Współczesne badania bliskich i intymnych relacji interpersonalnych.

13-15. Prezentacja projektów.

Metody dydaktyczne:

- mini wykład poglądowy,

- dyskusja,

- praca w grupach,

- ćwiczenia projektowe,

- prezentacje,

- studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 1

Uwagi:

grupa warsztatowa dla V DMPY-SPS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)