Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zastosowanie statystyki w badaniach społecznych PY-5F-ZSB
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Zastosowanie statystyki w badaniach społecznych PY-5F-ZSB
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2021/2022 (2021Zn) (w trakcie)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
sala 3328 (komp.)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 3329 (komp.)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 26
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Szpojankowska-Puchalska
Literatura:

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 1. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Cypryańska, M. (2013). Statystyczny drogowskaz 2. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Bedyńska, S., Książek, M. (2012). Statystyczny drogowskaz 3. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO.

Literatura uzupełniająca:

Fergusson, A.G., Takane, G. (2003). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Francuz, P., Mackiewicz, R. (2005). Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Lublin: Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

King, B.M., Minium, E.W. (2009). Statystyka dla psychologów i pedagogów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Wieczorkowska, G., Wierzbiński, J. (2011). Statystyka od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Tworzenie wskaźników w programie SPSS: Rekodowanie na te same/inne zmienne, Oblicz wartości, Kategoryzacja wizualna, Problemy z brakami w kwestionariuszach

2. Powtórzenie wiadomości ze statystyki opisowej, w tym skupienie się na:

a) Wnioskowanie statystyczne (hipotezy: zerowa i alternatywna, istotność statystyczna)

b) Testy normalności: Shapiro-Wilka i Kołmogorowa-Smirnowa oraz identyfikacja wyników odstających

3. Testy chi-kwadrat: zgodności i niezależności

4. Porównanie dwóch grup:

a) Testy t-studenta: dla jednej próby, dla prób zależnych i dla prób niezależnych

b) Test Wilcoxona i test U Manna-Whitney’a

5. Wielokrotne porównania:

a) Problem wielokrotnych porównań

b) Jednoczynnikowa analiza wariancji

c) Test H Kruskala-Wallisa

Metody dydaktyczne:

METODY KSZTAŁCENIA: prezentacje multimedialne, filmy z wykonywanymi analizami w programie SPSS, praca na przygotowanych bazach danych

Metody i kryteria oceniania:

POMIAR EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

1) Obecność na zajęciach (możliwa jedna nieobecność)

2) Zaliczenie kolokwium

Dla podanych hipotez należy wykonać analizę statystyczną w SPSSie przy użyciu odpowiednich testów a następnie napisać raport z analiz zgodny ze standardami APA

Kryteria oceny:

od 51% punktów - dst

od 61% punktów - dst+

od 71% punktów - db

od 81% punktów - db+

od 91% punktów - bdb

Uwagi:

gr.warsztatowa II ZM/PY 1

Link do zespołu MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ap-f-Q0NugzuKfVudQiR0SCXFYjTeQIP5p4BF8uMpe2M1%40thread.tacv2/conversations?groupId=8b645a5e-2982-43e5-a9bb-722cc9ec3e47&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.