Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pedeutologia PC-5F-PDU
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Pedeutologia PC-5F-PDU
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022 (2021Ln) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 3631
Budynek z aulami C jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 3631
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Jolanta Wiśniewska
Literatura:

Literatura podstawowa:

Czemierowska-Koruba E., Agresja i przemoc w szkole czyli co powinniśmy wiedzieć by skutecznie działać, ORE

Day Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. GWP, Gdańsk 2008.

Dylak S., Nauczyciel-kompetencje i kształcenie zawodowe, w: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, (red.) T. Pilch, t. III, Warszawa 2004.

Gaś Z. B., Doskonalący się nauczyciel. Psychologiczne aspekty rozwoju profesjonalnego nuczycieli, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2001.

Jakimiuk B., Profesjonalizacja nauczycieli dorosłych, Edukacja Zawodowa i Ustawiczna, 4/2019.

Karawajczyk W., Kształcenie dorosłych w ujęciu andragogicznym, Colloquium, 1/2009.

Kobyłecka E., Nauczyciel wobec współczesnych zadań edukacyjnych, Kraków 2005.

Kwiatkowska H., Pedeutologia. WAiP, Warszawa 2008.

Kwiatkowska H., Lewowicki T., Dylak S. (red.), Współczesność a kształcenie nauczycieli. Wyd. WSP ZNP, Warszawa 2000.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, w: Pedagogika podręcznik akademicki, (red.) Z. Kwieciński, B. Śliwerski, Warszawa 2003.

Pękala J. L., Etos nauczycieli- mit czy rzeczywistość ?, Wyd. UW, Warszawa 2017.

Pyżalski J., Roland E., (red.), Bullying a specjalne potrzeby edukacyjne – podręcznik metodyczny, Łódź 2010.

Szempruch J., Pedagogiczne kształcenie nauczycieli wobec reformy edukacji w Polsce, Rzeszów 2000.

Szempruch J., Pedeutologia. Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków 2013.

Zając D., Praca zawodowa nauczyciela andragoga w kontekście etycznym, Problemy Profesjologii, 2/2016.

Literatura uzupełniająca:

Czerwiński K., Kompetencje współczesnego nauczyciela i ich uwarunkowania (przegląd najważniejszych polskich koncepcji), Studia i rozprawy, red. J. Podgórecki, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie, Warszawa 2007, s. 31-36.

T. Kautz, Przegląd systemu kształcenia nauczycieli w Polsce w latach 1945-2010.

Łysek J., Zachowania agresywne uczniów, Nauczyciel i Szkoła 2 (9), 67-72, 2000.

Michalski J., Rzecz o takcie pedagogicznym nauczyciela. Wyd. APS, Warszawa 2013.

Szempruch J., Modele kształcenia nauczycieli a zadania edukacji, STUDIA Z TEORII WYCHOWANIA TOM VII: 2016 NR 4(17)

Speck O., Być nauczycielem. trudności wychowawcze w czasie zmian społeczno-kulturowych, Gdańsk 2005.

Śliwerski B., Myśleć jak pedagog. GWP, Sopot 2010.

A. Zaleski-Ejgierd, Kształcenie kandydatów na nauczycieli i adaptacja w szkołach-przygotowanie do wykonywania zawodu

Zakres tematów:

Ćwiczenia

1. Pedeutologia jako dyscyplina naukowa

2. Nauczyciel dzieci i młodzieży a nauczyciel osób dorosłych

3. Nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne

4. Koncepcje kształcenia nauczycieli

5. Kompetencje zawodowe nauczyciela - jak je rozwijać?

6. Rozwój zawodowy nauczyciela i jego uwarunkowania

7. Nauczyciel wobec agresji i bullyingu

8. Test na zaliczenie przedmiotu

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

- metody problemowe,

- metody aktywizujące (dyskusja, przypadków, burza mózgów),

- ćwiczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

- ocena uczestnictwa w dyskursie prowadzonym podczas zajęć

- ocena prac wykonywanych podczas zajęć

- ocena ze sprawdzianu testowego

- ocena dodatkowego zaangażowania studentów (np. projekty, recenzje itp.)

Uwagi:

gr.ćwiczeniowa III ZM/PC-TPE

FORMA AKTYWNOŚCI (średnia liczba godzin na zrealizowanie aktywności)

Godziny kontaktowe ( ćwiczenia): 15 godz.

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 7 godz.

Przygotowanie się do zaliczenia na ocenę: 7 godz.

Przygotowanie prac 5 godz

Sumaryczna liczba punktów ECTS 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.