Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie edukacji zdrowotnej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej PE-2S-PEN
Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 4

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Projektowanie edukacji zdrowotnej dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej PE-2S-PEN
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022 (2021Ln) (w trakcie)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 1207
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
sala 2119
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 23
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maria Pielichowska
Literatura:

Albański, L. 2018, Zabawa edukacji przedszkolnej. Krakowska Państwowa Szkoła Wyższa, Jelenia Góra

• Bonisławska I., 2008, Zachowania zdrowotne dzieci uczęszczających do wrocławskich przedszkoli. W: Frołowicz T, Lisiecki T, (red.). Zdrowie – Kultura Zdrowotna – Edukacja. Perspektywa społeczna i humanistyczna. Wydawnictwo AWFIS w Gdańsku, Gdańsk

• Brzezińska, A. I., Czuba, T., Lutomski, G., Smykowski, B. (red.) 1995, Dziecko w zabawie i świecie języka. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań

• Cianciara D., 2010, Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Charzewska J., (red.), 2011, Jadłospisy dla dzieci w wieku przedszkolnym (śniadania, obiady, podwieczorki) opracowane zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

• Charzewska, J., Chwojnowska, Z., Wajszczyk, B., (red.). 2011, Rekomendacje dla realizatorów żywienia z zakresu zasad prawidłowego żywienia dzieci w przedszkolach., Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

• Cieślicka, M., Stankiewicz, B., Muszkieta, R. 2017, Wybrane zabawy i gry ruchowe. Ośrodek Rekreacji, Sportu i Edukacji w Poznaniu, Poznań

• Gawęcki J. (red.) (2010) Żywienie człowieka 1. Podstawy nauki o żywieniu. Wyd. PWN (wyd.III, 2017)

Harton A., 2013, Zachowania żywieniowe dzieci w Polsce, [w]: J. Szymborski, W. Zatoński W, (red.), Zdrowie dzieci i młodzieży w wymiarze socjomedycznym, Zdrowie Publiczne Monografie, Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie, Warszawa

• Heszen, I., Sęk, H. 2002, Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa

• Hurlock E., 1985, Rozwój dziecka, t. I, Wydawnictwo PWN, Warszawa

• Ilg, F. L., Ames, L. B., Baker, S. M., 2005, Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 lat. Poradnik dla rodziców, psychologów i lekarzy. GWP, Gdańsk

• Jagielska, G, 2010, Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i w przedszkolu, ORE, Warszawa

• Jarosz M., 2008, Piramida zdrowego żywienia i aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży, Instytut Żywności i Żywienia, Warszawa

Jarosz, M., Bułhak-Jachymczyk, B., 2008, Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób zakaźnych. PZWL, Warszawa

• Jodkowska E, Wierzbicka M, Rusyan E, Strużycka I. Publiczny Program Zapobiegania Próchnicy w Polsce u dzieci w wieku 5, 7 i 15-lat realizowany w roku 2011. Przegl. Epidemiol. 2013; 67: 765 - 768

• Kielar – Turska M., 2008, Średnia dzieciństwo. Wiek przedszkolny, [w:] Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, Harwas B. – Napierała, J. Trempała J., (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Kuchanowicz, H., Czarnowska-Misztal, E., Turlejska, H., 2007, Zasady żywienia człowieka, WSiP, Warszawa

• Lamczyk D., 2018, Edukacja zdrowotna na etapie wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej – diagnoza i ewaluacja rozwiązań systemowych w województwie śląskim, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katowice.

• Lewicki C., 2005, Czynniki determinujące przebieg, jakość i efekty wychowania zdrowotnego dzieci 6- i 11-letnich w rodzinie, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

• Macioł-Kisiel U., 2001, Wkład rodziny w realizację zadań edukacji prozdrowotnej uczniów szkoły podstawowej. Nauczyciel i Szkoła 3,4: 141–148

• Maszczak, T., 2005, Zdrowie jako wartość uniwersalna. Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu. Katedra Teorii i Metodyki Wychowania Fizycznego, AWF Warszawa

• Matejczuk J., 2014, Rozwój dziecka. Wiek przedszkolny, [w:] Brzezińska A. I., Niezbędnik Dobrego Nauczyciela, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa

• Maier A. S., Chabenet C., Schaal B., 2013, Breastfeeding and experience with variety early in weaning increase infants’ acceptance of new foods for up to two months, “Appetite”, 27

• Miłkowski, M., Poczobut, R. (red.), 2012, Przewodnik po filozofii umysłu. Wydawnictwo WAM, Kraków

• Muchacka B., 2005.Zabawa jako źródło inspiracji poznawczej dziecka. W: Kuźma J, Morbitzer J, (red.). Edukacja – szkoła - nauczyciele. Promowanie rozwoju dziecka. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków Ozer E.J., 2007. The effects of school gardens on students and schools: conceptualization and considerations for maximizing healthy development. Health Educ Behav vol. 34: 846−863

• Pasternak, A.,2010, Fit, czyli w dobrej formie. Kultura fizyczna przedszkolaka. Bliżej przedszkola, nr 12, s. 20-[23]

• Przylipiak, M., 2007, Rozwój psychiczny dziecka od 0 do 10 roku życia, GWP, Gdańsk

• Ratcliffe M.M., Merrigan K.A, Rogers B. L., Goldberg J.P., 2009. The effects of school garden experiences on Middle school – aged students’ knowledge, attitudes, and behaviors associated with vegetable consumption. Health Promotion Practice. Society for Public Health Education. Available online at http://www.urbansprouts.org/wp-content/uploads/2009/12/Ratcliffe-et-al_The-effects-of-school-garden-experiences_HPP_electronic_2009 .pdf, cited on 29 Sept 2015.

• Robinson C.W., Zajicek J.M., 2005. Growing Minds: The effects of a one – year school garden program on six constructs of life skills of elementary school children. Hort Technology 15(3):453−457

• Rosłon-Szeryńska E., Gawłowska A., 2013. Rola i funkcja roślin w ogrodzie przedszkolnym na przykładzie wybranych placówek przedszkolnych w Warszawie. In: Episteme, Szczepanik (ed.), Kraków nr 18, t. II: 217−229

• Sosnowska Bielicz E., Wrótniak J., 2013, Nawyki żywieniowe a otyłość dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym Lubelski Rocznik Pedagogiczny

• Strelau J., (red.), 2003, Psychologia. Podręcznik akademicki. Podstawy psychologii, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

• Syrek E., 2008, Zdrowie i wychowanie a jakość życia. Perspektywy i humanistyczne orientacje poznawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.

• Szymańczak J. (red.), 2014, Zdrowie dzieci i młodzieży. Wybrane zagadnienia, Studia Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, 2(38), Warszawa

• Waliczek T.M., Bradley J.C., Zajicek J.M., 2001. The effect of school gardens on children’s interpersonal relationships and attitudes toward school. Hort Technology 11(3): 466−468

• Winiarska-Mieczan A, Kwiecień M, Kwiatkowska K, 2015, Ocena preferencji w wyborze owoców wśród dzieci w wieku przedszkolnym., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

• Wojciechowska K., 2017, Środowiskowe aspekty kształtowania nawyków żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] A. Kamińska, P. Oleśniewicz (red.), Edukacja jutra. Kierunki rozwoju współczesnej edukacji, Wyższa Szkoła Humanitas, Sosnowiec

stres, motywacja, asertywność itd.

-Borkowski J., Radzenie sobie ze stresem, a poczucie tożsamości. Dom Wyd. Elipsa, Warszawa 2001

-Chełpa S., Witkowski T., Psychologia konfliktów: praktyka radzenia sobie ze sporami. WSiP, Warszawa 1995

-Franken R., Psychologia motywacji. GWP, Gdańsk 2005

-Heszen-Niejodek J. Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie. [w:] Strelau J. (red.) Psychologia: podręcznik akademicki t.2, Psychologia ogólna. GWP, Gdańsk 2000

-Lazarus A., Wyobraźnia w psychoterapii. GWP, Gdańsk 2000

-Poprawa R., Zachowania asertywne – czy jest sposób na stres? (red. nauk.) Szopa J., Harciarek M., [w] Stres i jego modelowanie. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, S.31—49

-Proctor T., Twórcze rozwiązywanie problemów. GWP, Gdańsk 2002

-Rejkowski J. Z zagadnień psychologii motywacji, PWE, Warszawa 1970

-Terlak J.F., Psychologia stresu. Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz 2001

-Wojciszke B., Człowiek wśród ludzi. Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2000

-Woźniak – Krakowian A., Rola terapeuty w pokonywaniu stresu. red. nauk.) Szopa J., Harciarek M., [w] Stres i jego modelowanie. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004 S.58-66

-Zielińska E., Źródła stresu w środowisku pracy. red. nauk.) Szopa J., Harciarek M., [w] Stres i jego modelowanie. Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2004, s.209-218

Zakres tematów:

Przedstawienie założeń projektu zajęć, działań

Prowadzenie działań na gruncie, fundamencie wiedzy merytorycznej z zakresu, m.in. modeli zdrowia, czynników warunkujących zdrowie, promocji zdrowia. Składników żywieniowych i budowy, roli, zasad prawidłowego odżywiania. Aktywności fizycznej, znaczenia, uwarunkowań. Biospołeczna funkcja wychowania fizycznego. Higieny osobistej. Gry, zabawy, multimedia w edukacji zdrowotnej dzieci. Dobrostan psychiczny. Emocje. Umiejętności życiowe. Drugi fundament działań w obszarze przedmiotu to metody, techniki, przykładowe rozwiązania, czyli praktyczne działania w obszarze zdrowia dziecka/ucznia edukacji wczesnej. Rozpisany zakres podejmowanych działań w grupie na teemsach.

Metody dydaktyczne:

multimedia szeroko rozumiane, metody formułowania pytań, pytania-strategia dialogiczna, metody podające, metody problemowe i eksponujące

Metody i kryteria oceniania:

ocena końcowa jest średnią ocen wypracowanych w ramach przygotowanych zadań teoretycznych i praktycznych zaprezentowanych na forum grupy, w trakcie zajęć. Przydzielone działania mają charakter zespołowy.

Uwagi:

gr.ćwiczeniowa I ZU/PE-PDP 4

2ECTS

15h- godziny kontaktowe

45h - praca własna studenta z materiałami, źródłami celem przygotowania się do wytyczonych zadań w ramach prowadzonych zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.