Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia pracy socjalnej PS-3F-HPS
Semestr zimowy 2021/2022
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Historia pracy socjalnej PS-3F-HPS
Zajęcia Semestr zimowy 2021/2022 (2021Z) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 17:10 - 18:45
sala 1115/1116
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 62
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Frysztacki K., Praca socjalna. 30 wykładów, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

Skidmore R.A., Thackeray M.G., Wprowadzenie do pracy socjalnej, Wydawnictwo "Śląsk", Katowice 1998.

Szmagalski J., Rozwój koncepcji pracy socjalnej na świecie Jedna czy wiele?, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2018.

Literatura uzupełniająca:

Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

Szmagalski J., Praca środowiskowa a praca socjalna w Zjednoczonym Królestwie, [w:] Skrzypczak B., Organizowanie społeczności lokalnej. Analizy, konteksty, uwarunkowania, IPS, Warszawa, 2011.

Urbaniak-Zając D., Pedagogika społeczna w Niemczech. Stanowiska teoretyczne i problemy praktyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.

Zakres tematów:

Treści programowe:

I. Wprowadzenie do przedmiotu, określenie tematyki zajęć, wymagań oraz formy zaliczenia. Prezentacja najważniejszych informacji.

II. Kontekst historyczny zaistnienia pracy socjalnej.

2.1. Początki pracy socjalnej na przełomie XIX i XX wieku – inicjatywy angielskie i amerykańskie.

2.2. Od dobroczynności do naukowej filantropii.

2.3. Od pracy wolontariackiej do profesjonalizacji pracy socjalnej.

III. Procesy powstawania pracy socjalnej w Europie (Praca socjalna w Anglii po 1886 r., praca socjalna w Ameryce, Kanadzie i Australii).

IV. Dynamika rozprzestrzeniania się pracy socjalnej na inne kontynenty.

4.1. Westernizacja.

4.2. Indygenizacja.

4.3. Uniwersalizacja.

V. Losy pracy socjalnej w państwach zawładniętych pod hasłami ideologii komunizmu.

VI. Rozwój międzynarodowych organizacji pracy socjalnej.

VII. Praca socjalna w Polsce.

7.1. Korzenie pracy socjalnej pod zaborami.

7.2. W okresie II Rzeczypospolitej.

7.3. W czasie II wojny światowej.

7.4. Przemiany od zakończenia wojny do przełomu ustrojowego 1989/1990.

7.5. Ustawowe usankcjonowanie pracy socjalnej 1990 – konsekwencje dla przyszłości.

Metody dydaktyczne:

wykład podający, monograficzny; dyskusja problemowa na poniżej wskazane tematy:

(1) W którym kierunki zmierzamy w profesjonalizacji zawodu socjalnego?;

(2) Czy współczesna praca socjalna nawiązuje do historycznych idei pracy socjalnej?

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania obejmują:

(1) obecność studenta na wykładach (85%)

(2) aktywny udział w dyskusji (15%);

(3) pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (50%+1pkt)

maksymalna ilość punktów - 30 pkt

minimalna ilość punktów - 16 pkt

Uwagi:

gr wyk I DZPS

OPIS METOD KSZTAŁCENIA:

wykład mongraficzny, pokaz, dyskusja.

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

wykład - 15 godzin

przygotowanie do zajęć, lektury - 30 godzin

przygotowanie do dyskusji - 5 godzin

przygotowanie do zaliczenia - 25 godzin

łączna liczba godzin aktywności - 75 godzin

liczba punktów ECTS - 3

Zaliczenie: zaliczenie z oceną, na którą składają się: obecność i aktywny udział w zajęciach oraz pozytywna ocena z testu zaliczeniowego z wykładów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.