Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy edukacji integracyjnej i włączającej [PC-5F-PIW] Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 4

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Podstawy edukacji integracyjnej i włączającej [PC-5F-PIW]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 4 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 17:10 - 18:45
sala 2202/2203
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 21
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Kasper Sipowicz
Zakres tematów:

1. Integracja i inkluzja – podobieństwa i różnice.

2. Przyczyny odejścia pedagogiki od modelu segregacyjnego.

3. Edukacja integracyjna – rys historyczny.

4. Edukacja włączająca – rys historyczny.

5. Edukacja integracyjna i włączająca w świetle prawa międzynarodowego.

6. Edukacja integracyjna i włączająca w ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Pedagogika Reggio jako przedszkolny model edukacji włączającej.

8. Pedagogika Marii Montessori jako model edukacji włączającej.

9. Pedagogika waldorfska jako model edukacji włączającej.

10. Integracja i włączenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w polskim systemie oświaty.

11. Integracja i włączenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim w polskim systemie oświaty.

12. Integracja i włączenie uczniów ze spektrum autyzmu w polskim systemie oświaty.

13. Integracja i włączenie uczniów ociemniałych i niewidomych w polskim systemie oświaty.

14. Integracja i włączenie uczniów niesłyszących i niedosłyszących w polskim systemie oświaty. Kultura osób głuchych i stygmatyzacja osób zaimplantowanych przez osoby głuche.

15. Integracja i włączenie uczniów głuchoniewidomych w polskim systemie oświaty.

16. Integracja i włączenie uczniów z niepełnosprawnością ruchową w polskim systemie oświaty.

17. Integracja i włączenie uczniów z zaburzeniami odżywiania (anoreksja, bulimia) w polskim systemie oświaty.

18. Integracja i włączenie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w polskim systemie oświaty.

19. Integracja i włączenie uczniów zagrożonych używaniem substancji psychoaktywnych/uzależniających w polskim systemie oświaty.

20. Integracja i włączenie uczniów odmiennych somatycznie w polskim systemie oświaty.

21. Integracja i włączenie uczniów przewlekle chorych somatycznie (np. białaczka, mukowiscydoza, cukrzyca typu I) w polskim systemie oświaty.

22. Integracja i włączenie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w polskim systemie oświaty.

23. Integracja i włączenie uczniów z zaburzeniami psychotycznymi (np. schizofrenia) i zaburzeniami nastroju (np. depresja, ChAD) w polskim systemie oświaty.

24. Integracja i włączenie uczniów wybitnie uzdolnionych.

25. Strategie przeciwdziałania dyskryminacji.

26. Stygmatyzacja osób z niepełnosprawnościami – stereotyp, stygmat i piętno.

27. Kształcenie kadry nauczycielskiej w Polsce dla edukacji włączającej.

28. Typy szkół realizujących edukację włączającą i ich charakterystyka – model segregacyjny, integracyjny i włączający.

Metody dydaktyczne:

praca indywidualna, praca grupowa, dyskusja, metoda projektowa

Metody i kryteria oceniania:

Pomiar efektów kształcenia: przygotowanie prezentacji na jeden z zaproponowanych tematów (zob. zakładka "zakres tematów).

Uwagi:

grupa ćwiczeniowa dla II DMPC 4

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)