Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca z rodziną i terapia rodzin [20-3S-PTR] Semestr letni 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca z rodziną i terapia rodzin [20-3S-PTR]
Zajęcia: Semestr letni 2021/2022 [2021L] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 15:20 - 16:55
sala 3413
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 11
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Gawrych
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Goldenberg H, Goldenberg I (2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozdz.1. Przyjęcie perspektywy relacji rodzinnych, s.3-22

Rozdz. 2. Rozwój rodziny: ciągłość i zmiana, s. 24-52

Rozdz. 4. Rodzina jako system psychospołeczny, s. 75-97

Rozdz. 5. Powstanie i rozwój terapii rodzin – fragment, s. 101-110

Rozdz. 8. Modele międzypokoleniowe, s. 190-220

Rozdz. 9. Model strukturalny, s.222-244.

Rozdz. 10. Modele strategiczne, s. 248-274

Rozdz.11. Mediolański model systemowy, s. 275-294.

Rozdz. 13. Postmodernizm i społeczno – konstrukcjonistyczne terapie rodzin, s.327-346

Rozdz. 14. Terapia narracyjna, s. 348-359

Literatura uzupełniająca

•Andreas S. (2001) Jak pracowała Virginia Satir; Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Bandler R, Gringer J, Satir V (1999). Zmieniamy się wraz z rodzinami, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•de Barbaro B (1999) Schizofrenia w rodzinie, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•de Barbaro B (1999) Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, Kraków: Collegium Medicum UJ

•Górniak L, Józefik B(2003). Ewolucja myślenia systemowego w terapii rodzin. Od metafory cybernetycznej do dialogu i narracji, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•Józefik B (1999) Anoreksja i bulimia psychiczna. Rozumienie i leczenie zaburzeń odżywiania się. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

•Mc Goldrick M, Gerson R, Shellenberger S (2007) Genogramy. Rozpoznanie i interwencja; Poznań: Zysk i S-ka

•Satir V (2000) Rodzina. Tu powstaje człowiek. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Satir V (2000) Terapia rodziny. Teoria i praktyka, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Simon R (2001) W cztery oczy - rozmowy z twórcami terapii rodzin. Haley, Erickson, Szasz, Minuchin, Maturana, Madanes, Satir, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

•Stierlin H., Rücker-Embden I., Wetzel N., Wirshing M. (1999) Pierwszy wywiad z rodziną, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne

Zakres tematów:

1. Pomoc rodzinie a pomoc jednostce.

2. Podstawy systemowego rozumienia rodziny.

3. Cechy systemu rodzinnego.

4. Ciągłość i zmiana w rodzinie - cykl życia rodziny.

5. Analiza relacji rodzinnych - wprowadzenie do metody genogramu

6. Modele pracy z rodziną - modele doświadczeniowe.

7. Modele pracy z rodziną - model strukturalny i modele międzypokoleniowe.

8.Modele pracy z rodziną - modele komunikacyjne.

9. Modele pracy z rodziną - modele strategiczne.

10. Modele pracy z rodziną - model mediolański (systemowa terapia rodzin)

11. Modele pracy z rodziną - modele społeczno-konstrukcjonistyczne i narracyjne.

12. Kontakt z rodziną.

13. Techniki terapeutyczne w pracy z rodziną.

14. Różnorodność w terapii rodzin – implikacje praktyczne.

Metody dydaktyczne:

- mini wykłady

- dyskusje

- prace w grupach

- analiza studium przypadku

- analiza materiału filmowego

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa - studium konkretnej rodziny

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 2

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla V DMPY-WIK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)