Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia rozwoju człowieka [PY-5F-PRC] Semestr zimowy 2021/2022
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Psychologia rozwoju człowieka [PY-5F-PRC]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021Z] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 9:50 - 11:25
sala 1209/1210
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 25
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Iwona Omelańczuk
Literatura:

1. okres prenatalny

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 6, str 147-170) vs Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 3, str. 119-159)

2. okres noworodkowy

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 7, str 172-200)

3. okres niemowlęcy i poniemowlęcy 1

• Brzezińska, A.I. (2019). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 4, str. 67-93)

• Schaffer, D.R. (2008). Psychologia dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 4, str 119-128; rozdział 5, str. 146-175)

4. okres niemowlęcy i poniemowlęcy 2

• Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 6 str. 235-247)

5. średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny 1

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 8, str 202-233)

• Turner, J. S., Helms, D.B., (1999). Rozwój człowieka. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. (str 225-232)

• Vasta, R., Haith, M.,M. Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. (str 273-278)

6. średnie dzieciństwo/wiek przedszkolny 2

• Frith, U., (2008). Autyzm. wyjaśnienie tajemnicy. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 5 str. 105-127)

• Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 6 str. 247-255).

7. późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny 1

• Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 6, str 255-257, rozdział 10 str. 413-428)

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 9, str 234-259)

• Turner, J. S., Helms, D.B., (1999). Rozwój człowieka. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. (str 287-294)

• Vasta, R., Haith, M.,M. Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. (str 278-295)

8. późne dzieciństwo/młodszy wiek szkolny 2

• Brzezińska, A.I (2019). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 9, str. 259-301)

9. adolescencja 1

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 10, str 259-287)

• Turner, J. S., Helms, D.B., (1999). Rozwój człowieka. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. (str 311-315)

• Vasta, R. Haith, M.M., Miller, S. A. (1995). Psychologia dziecka. Wydawnictwo Szkole i Pedagogiczne. (str 535-540)

10. adolescencja 2

• Schaffer, D.R., Kipp, K. (2015). Psychologia rozwoju. Od dziecka do dorosłości. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. (rozdział 6, str. 257-265; rozdział 13, str. 558-568)

11. wczesna dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 11, str 287-312)

12. średnia dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 12, str 312-326)

13. późna dorosłość

• Trempała, J. (2011). Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (rozdział 13, str 326-347)

Zakres tematów:

1) Rozwój człowieka w okresie prenatalnym

2) Rozwój człowieka w okresie noworodkowym

3) Rozwój człowieka w okresie niemowlęcym i poniemowlęcym

5) Rozwój człowieka w okresie średniego dzieciństwa

6) Rozwój człowieka w okresie późnego dzieciństwa

7) Rozwój człowieka w okresie adolescencji

8) Rozwój człowieka w okresie wczesnej dorosłości

9) Rozwój człowieka w okresie średniej dorosłości

10) Rozwój człowieka w okresie późnej dorosłości

Metody dydaktyczne:

- praca z tekstem

- prezentacja multimedialna

- filmy edukacyjne

- metody problemowe

- metody projektowe

Metody i kryteria oceniania:

max 2 nieobecności

wykonywanie zadań w trakcie zajęć

przygotowanie projektu grupowego

kolokwium

Uwagi:

gr ćwiczeniowa dla II DMPY 1

NAKŁAD PRACY STUDENTA:

Liczba godzin kontaktowych - 30h

Przygotowanie się do zajęć - 30h

Przygotowanie się do zaliczenia - 15h

WIEDZA:

- wykład konwersatoryjny

- prezentacja multimedialna

UMIEJĘTNOŚCI:

- gra dydaktyczna

- projekt grupowy

- działania praktyczne

KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

- dyskusja

Link do zespołu na teamach

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aOid2-IPbjfPQcCqlj3sEjE3TszZ5LBYQIYUpTcOdjL01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=e73b9afe-f364-4300-a388-b98ce80e1920&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)