Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna [AK-0F-TEI] Semestr zimowy 2021/2022
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 10

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technologia informacyjna [AK-0F-TEI]
Zajęcia: Semestr zimowy 2021/2022 [2021Z] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 10 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:30 - 15:05
sala 3329 (komp.)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maria Trzcińska-Król
Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do Technologii informacyjnej, wymogi zaliczeniowe, omówienie sylabusa przedmiotu.

2. Aplikacje internetowe przydatne w przyszłej pracy zawodowej. Prawo autorskie.

3. Elementy graficzne w Officce.

4. Tabele: wstawianie, formatowanie, przekształcanie. Edytor równań matematycznych.

5. Tabulatory, tabulatory ze znakiem wiodącym. Modyfikacja domyślnych ustawień, wypełnienie przestrzeni (światła) znakiem graficznym.

6. Formatowanie długich dokumentów.

7. Zaliczenie

8. Formularze elektroniczne.

9. Podstawy formatowania arkusza kalkulacyjnego, wprowadzanie i edycja funkcji.

10. Adresowanie względne, bezwzględne.

11. Tworzenie, edytowanie, modyfikowanie wykresów w arkuszu kalkulacyjnym.

12. Zaliczenie.

13. Tworzenie ulotki w programie Publisher.

14. Zaawansowane opcje programu PowerPoint, tworzenie własnych materiałów.

Metody dydaktyczne:

METODY KSZTAŁCENIA:

podające, ćwiczeniowe, zadaniowe, problemowe

Metody i kryteria oceniania:

- kolokwia - word, excel

- ocena projektów - publisher, powerpoint

- ocena indywidualnej pracy podczas zajęć - osoby mające powyżej dwóch nieobecności chcąc zaliczyć przedmiot muszą wykonać dodatkowe prace/zadania z zakresu materiału zajęć, na których mieli nieobecności

wszystkie prace cząstkowe muszą być zaliczone przynajmniej na poziomie oceny 3 aby móc uzyskać końcową oceną zaliczeniową

na oceną końcową składają się następujące elementy: obecność na zajęciach, średnia z uzyskanych ocen cząstkowych

każdą oceną cząstkową można (a w przypadku oceny nast. należy) poprawić

Uwagi:

gr warsztatowa dla I DMPY 4B

link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aS6GhNqGopi5pcxnQv4N_Zi2eSj4_PcDrmf4OHclWHUc1%40thread.tacv2/1640039129793?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%225311dc20-6677-4d3a-900a-930f4d2d0b7a%22%7d

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)