Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria 20-3F-PSM
Semestr zimowy 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Psychometria 20-3F-PSM
Zajęcia Semestr zimowy 2020/2021 (2020Z) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:30 - 15:05
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 22
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Ewa Witkowska
Strona domowa grupy: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec5e22bea81b4f34a945feccd7e421cf%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a29269e-c483-40a9-8fde-999eb4c2041f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86
Literatura:

Literatura do zajęć:

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Goczek, Ł., Witkowska, E., Witkowski, B. (2020). Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Zakres tematów:

Spotkanie 1. 5. października 2020.

Zajęcia organizacyjne.

Zadanie: podział na zespoły, próba wyboru zmiennych do operacjonalizacji, początek prac nad przygotowaniem szkicu wstępu teoretycznego (min. 3 strony standardowego maszynopisu, tekst musi wieńczyć operacyjna definicja wybranej zmiennej, 5-10 źródeł naukowych; opis istniejących narzędzi)

Spotkanie 2. 12. października 2020.

Tworzenie testu.

Wybór tematu teoretycznego. Dyskusja z poszczególnymi zespołami nad wybranymi zmiennymi. Praca nad wstępem teoretycznym

Deadline dla wyboru zmiennych!

Sugerowana literatura do referatu: Hornowska, E. (2001). Konstruowanie testu – podstawowe procedury. W: E. Hornowska. Testy psychologiczne. Teoria i praktyka (158-193). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Guilford. J.P. (1954/2005). Tworzenie testu . W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. (107-110). Gdańsk: GWP.

Spotkanie 3. 19. października 2020.

Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi. Badanie rozkładu wyników.

Deadline dla oddania szkiców wstępu teoretycznego – grupa referująca ma dodatkowy tydzień na to zadanie

Sugerowana literatura do referatu: Witkowska, E., Fronczyk, K. (2009). Analiza właściwości pozycji testowych. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (161-179). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Spotkanie 4. 26. października 2020.

Czynniki zniekształcające wyniki testowe. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych szkiców.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Spotkanie 5. 30. listopada 2020.

Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

Sugerowana literatura do referatu: Jankowski, K., Zajenkowski, M. (2009). Metody szacowania rzetelności pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (84-110). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Rynkiewicz, A. (2009). Błędy standardowe i przedziały ufności. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (180-201). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: w referacie musi znaleźć się opis obliczania alfa Cronbacha przy użyciu SPSS oraz szacowania SEM oraz ćwiczenie dla grupy

Spotkanie 6. 9. listopada 2020.

Metody ocena trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych

Sugerowana literatura do referatu: Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (111-140; 151-159). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Deadline dla przygotowania wstępnej puli pozycji, omówienie puli z każdą z grup

Spotkanie 7. 16. listopada 2020.

Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami kolegów

Deadline do przygotowania instrukcji; korekta puli po ocenie przez sędziów, wybór metody badania trafności pomiaru, początek badań

Spotkanie 8. 23. listopada 2020.

Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

Sugerowana literatura do referatu: Messick, S. (1980/2005). Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych (460-482). Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Spotkanie 9. 30. listopada 2020.

Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru

Sugerowana literatura do referatu:

Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (147-151). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdział o analizie czynnikowej; lub dowolny inny rozdział z innego podręcznika do statystyki poświęcony tej kwestii).

Uwaga: referat musi zawierać przykład przeprowadzenia analizy czynnikowej w SPSS oraz ćwiczenie dla grupy.

Spotkanie 10. 7. grudnia 2020.

Normalizacja.

Sugerowana literatura do referatu: Rynkiewicz, A. (2009). Normy i normalizacja. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (205-228). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: referat musi zawierać przykład tworzenia norm.

Spotkanie 11. 14. grudnia 2020

Wykorzystanie testów w badaniach dużych grup na przykładzie

Sugerowana literatura do referatu: Goczek, Ł., Witkowska, E., Witkowski, B. (2020). Jakość edukacji jako czynnik wzrostu gospodarczego. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

Spotkanie 12. 21. grudnia 2020

Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 13. 4. stycznia 2021.

Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych

Sugerowana literatura do referatu: Brzeziński, J. (1997). Problemy adaptacji kulturowej testów. W: J. Brzeziński. Metodologia badań psychologicznych (576-597). Warszawa: PWN

Van de Vijver, F. & Hambleton, R. K. (1996). Translating tests: Some practical guidelines. European Psychologist, 1, 89-99. (dysponuję roboczym tłumaczeniem artykułu na język polski)

Spotkanie 14. 11. stycznia 2021.

Prezentacje gotowych narzędzi (5 grup, po 15-20 minut dla grupy).

Deadline dla oddania gotowych raportów

Spotkanie 15. 18. stycznia 2021.

Prezentacje gotowych narzędzi – c.d.

Członkowie grup, które oddały kompletne, poprawne raporty będą mogli podczas tego spotkania uzyskać informacje o ocenie końcowej

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone metodą projektu. Studenci w parach tworzą własne standardowe narzędzie diagnostyczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: Podstawą zaliczenia jest przygotowane w grupach narzędzie diagnostyczne – zaprezentowane podczas zajęć (10%) i opisane w raporcie (50%) oraz prezentacja zagadnienia teoretycznego wraz z ew. przykładami zastosowań (40%). Wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.

Uwagi:

Szanowni Państwo, zajęcia będziemy odbywać w zespole MS Teams - link:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aec5e22bea81b4f34a945feccd7e421cf%40thread.tacv2/conversations?groupId=5a29269e-c483-40a9-8fde-999eb4c2041f&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.