Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychometria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 20-3F-PSM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychometria
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) niestacjonarne
Obowiązkowe dla III r. PY, (5-l) stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń z Psychometrii studenci będą mieli okazję wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii różnic indywidualnych i psychometrii w praktyce – tworząc w zespołach własne standardowe narzędzia diagnostyczne.

Pełny opis:

Spotkanie 1. Zajęcia organizacyjne. Zadanie: podział na zespoły, wybór zmiennych, wybór tematu teoretycznego, przygotowanie szkicu wstępu teoretycznego

Spotkanie 2. Tworzenie testu.

Spotkanie 3. Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi. Badanie rozkładu wyników.

Spotkanie 4. Czynniki zniekształcające wyniki testowe. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych szkiców.

Spotkanie 5. Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

Spotkanie 6.Metody ocena trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych

Spotkanie 7. Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami kolegów

Spotkanie 8. Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

Spotkanie 9. Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru

Spotkanie 10. Normalizacja.

Spotkanie 11. i 12.Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 13. Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych

Spotkanie 14. i 15. Prezentacje gotowych narzędzi

Literatura:

, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.Fronczyk

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna wybrane zagadnienie z zakresu teorii testów (własności pozycji testowych, rzetelność pomiaru i jej szacowanie, trafność pomiaru i jej szacowanie, badanie rozkładu, normalizacja, adaptacja kulturowa testów);

Wie, jak wybrać zmienne, które mogą być przedmiotem pomiaru testowego;

Umiejętności

Potrafi zoperacjonalizować wybrane zmienne;

Umie, przy użyciu pakietu SPSS ocenić parametry pozycji testowych (trudność, moc dyskryminacyjna) oraz rozkładu wyników testowych (skośność, kurtoza);

Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie rzetelności pomiaru testem, zarówno w aspekcie zgodności wewnętrznej jak i stabilności czasowej narzędzia; przy użyciu programu SPSS oszacować zgodność wewnętrzną, standardowy błąd pomiaru oraz półprzedziały ufności stworzonego narzędzia;

Potrafi zaplanować i przeprowadzić badanie trafności pomiaru testem, wykorzystując analizę czynnikową, porównania z wynikami istniejących narzędzi oraz związki między zachowaniem a wynikami testowymi;

Kompetencje społeczne

Ma krytyczną postawę wobec prezentowanych w literaturze psychologicznej parametrów narzędzi standardowych;

Sposób pomiaru

Wygłoszenie prezentacji na forum grupy (zadanie realizowane w 4- osobowych grupach)

Przygotowanie wstępnej puli pozycji testowych

Raport pisemny, prezentacja

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie - indywidualnie lub w maksymalnie czteroosobowym zespole diagnostycznego narzędzia standardowego, zbadanie jego właściwości psychometrycznych oraz przygotowanie raportu z realizowanego projektu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Joanna Kapusta, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2015/2016" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Joanna Kapusta
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2016/2017" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prusiński
Prowadzący grup: Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2017/2018" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prusiński
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Podczas ćwiczeń z Psychometrii (cykl 2017Zn) studenci będą pracować z narzędziem psychologicznym poprzez przeprowadzenie nim badania pilotażowego i ocenę jego właściwości psychometrycznych.

Uwagi:

Podstawą zaliczenia przedmiotu będzie:

przeprowadzenie badań pilotażowych i przygotowanie w zespole raportu z walidacji narzędzia psychologicznego

kolokwium z wiedzy i umiejętności

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Hubert Oręziak, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

Spotkanie 1. 5. października 2018.

Zajęcia organizacyjne.

Zadanie: podział na zespoły (max. 3 osobowe), próba wyboru zmiennych do operacjonalizacji, początek prac nad przygotowaniem szkicu wstępu teoretycznego (min. 3 strony standardowego maszynopisu, tekst musi wieńczyć operacyjna definicja wybranej zmiennej, 5-10 źródeł naukowych; opis istniejących narzędzi)

Spotkanie 2. 12. października 2018.

Tworzenie testu.

Wybór tematu teoretycznego. Dyskusja z poszczególnymi zespołami nad wybranymi zmiennymi. Praca nad wstępem teoretycznym

Deadline dla wyboru zmiennych!

Sugerowana literatura do referatu: Hornowska, E. (2001). Konstruowanie testu – podstawowe procedury. W: E. Hornowska. Testy psychologiczne. Teoria i praktyka (158-193). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Guilford. J.P. (1954/2005). Tworzenie testu . W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. (107-110). Gdańsk: GWP.

Spotkanie 3. 19. października 2018.

Formalne i mniej formalne własności pozycji testowych, formaty odpowiedzi. Badanie rozkładu wyników.

Deadline dla oddania szkiców wstępu teoretycznego – grupa referująca ma dodatkowy tydzień na to zadanie

Sugerowana literatura do referatu: Witkowska, E., Fronczyk, K. (2009). Analiza właściwości pozycji testowych. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (161-179). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Spotkanie 4. 26. października 2018.

Czynniki zniekształcające wyniki testowe. Omówienie wybranych zmiennych i przygotowanych szkiców.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Spotkanie 5. 9. listopada 2018.

Szacowanie rzetelności skal oraz wyznaczanie standardowych błędów pomiaru – przypomnienie.

Sugerowana literatura do referatu: Jankowski, K., Zajenkowski, M. (2009). Metody szacowania rzetelności pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (84-110). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Rynkiewicz, A. (2009). Błędy standardowe i przedziały ufności. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (180-201). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: w referacie musi znaleźć się opis obliczania alfa Cronbacha przy użyciu SPSS oraz szacowania SEM oraz ćwiczenie dla grupy

Spotkanie 6. 16. listopada 2018.

Metody ocena trafności testów – porównywanie z wynikami innych narzędzi, analiza różnic międzygrupowych

Sugerowana literatura do referatu: Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (111-140; 151-159). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Deadline dla przygotowania wstępnej puli pozycji, omówienie puli z każdą z grup

Spotkanie 7. 23. listopada 2018.

Ocena trafności wewnętrznej stworzonych narzędzi przez sędziów kompetentnych – praca w zespołach nad narzędziami kolegów

Deadline do przygotowania instrukcji; korekta puli po ocenie przez sędziów, wybór metody badania trafności pomiaru, początek badań

Spotkanie 8. 30. listopada 2018.

Trafność pomiaru testem a etyka diagnozy stawianej z jego użyciem.

Sugerowana literatura do referatu: Messick, S. (1980/2005). Trafność testu a etyka oceny (diagnozy). W: J. Brzeziński (red.). Trafność i rzetelność testów psychologicznych (460-482). Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Spotkanie 9. 7. grudnia 2018.

Analiza czynnikowa jako metoda szacowania trafności pomiaru

Sugerowana literatura do referatu:

Tarnowski, A., Fronczyk, K. (2009). Trafność pomiaru testem. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (147-151). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN (rozdział o analizie czynnikowej; lub dowolny inny rozdział z innego podręcznika do statystyki poświęcony tej kwestii).

Uwaga: referat musi zawierać przykład przeprowadzenia analizy czynnikowej w SPSS oraz ćwiczenie dla grupy.

Spotkanie 10. 14. grudnia 2018

Normalizacja.

Sugerowana literatura do referatu: Rynkiewicz, A. (2009). Normy i normalizacja. W: K. Fronczyk (red). Psychometria – podstawowe zagadnienia (205-228). Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Uwaga: referat musi zawierać przykład tworzenia norm.

Spotkanie 11. 21. grudnia 2018

Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 12. 4 stycznia 2019

Indywidualne konsultacje dla poszczególnych grup

Spotkanie 13. 11. stycznia 2019.

Adaptacja kulturowa testów i ich tłumaczenie z języków obcych

Sugerowana literatura do referatu: Brzeziński, J. (1997). Problemy adaptacji kulturowej testów. W: J. Brzeziński. Metodologia badań psychologicznych (576-597). Warszawa: PWN

Van de Vijver, F. & Hambleton, R. K. (1996). Translating tests: Some practical guidelines. European Psychologist, 1, 89-99. (dysponuję roboczym tłumaczeniem artykułu na język polski)

Spotkanie 14. 18. stycznia 2019.

Prezentacje gotowych narzędzi (5 grup, po 15-20 minut dla grupy).

Deadline dla oddania gotowych raportów

Spotkanie 15. 25. stycznia 2019.

Prezentacje gotowych narzędzi – c.d.

Członkowie grup, które oddały kompletne, poprawne raporty będą mogli podczas tego spotkania uzyskać informacje o ocenie końcowej

Literatura:

Literatura do zajęć:

Fronczyk, K, (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Uwagi:

Zaliczenie: Podstawą zaliczenia jest przygotowane w grupach narzędzie diagnostyczne – zaprezentowane podczas zajęć (10%) i opisane w raporcie (50%) oraz prezentacja zagadnienia teoretycznego wraz z ew. przykładami zastosowań (40%). Wszyscy członkowie zespołu otrzymują taką samą ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-03-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Hubert Oręziak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Witkowska
Prowadzący grup: Hubert Oręziak, Ewa Witkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Test wiedzy z poruszanych zagadnień (najprawdopodobniej test zdalny MS FORMS).

Raport z przeprowadzonej walidacji psychometrycznej pomiaru narzędziem psychologicznym

Pełny opis:

Praca z uczestnikami zajęć dla przedmiotu Psychometria przygotowana jest w taki sposób, aby w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej, student mógł zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi psychometrii, z jakimi powinni zapoznać się studenci w trakcie studiów psychologicznych.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z zarządzeniem Rektora APS, prowadzone są w formie zdalnej (MS TEAMS).

W uwagach (poniżej) wpisane zostają linki do MS TEAMS do poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym. Należy o odpowiedniej porze dołączyć do zespołu.

Nie ma możliwości przepisywania się między grupami - takie działanie jest możliwe po uzgodnieniu z Kierownictwem Studiów.

Nie ma możliwości odrabiania zajęć z inną grupą z uwagi na charakter warsztatowy zajęć.

Literatura:

Podręcznik główny, obowiązkowy, do pracy teoretycznej i przygotowania raportu z prowadzonych badań:

Fronczyk, K., (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Podręczniki rozszerzające:

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

LINKI DO ZESPOŁU W MS TEAMS

GRUPA 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a180e9810d13847469eed376dcc06db4f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bbf7798-3e6c-40bf-8e72-1bdbacaf2efc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GRUPA 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ab865872ac6483e998a1cfd17c9903c%40thread.tacv2/conversations?groupId=2cbe413e-69ac-45f3-8238-0ada665ca712&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GRUPA 3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4849d83d019e411cbb556505ea642213%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed1facc1-ba98-491c-b7c0-c90cd83c143d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

nakład pracy studenta (szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności):

liczba godzin kontaktowych - 15 h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - - 20h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 25h - 1 pkt. ECTS

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 4 pkt. ECTS

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Prusiński
Prowadzący grup: Tomasz Prusiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Pomiar efektów kształcenia:

Test wiedzy z poruszanych zagadnień (najprawdopodobniej test zdalny MS FORMS).

Raport z przeprowadzonej walidacji psychometrycznej pomiaru narzędziem psychologicznym

Pełny opis:

Praca z uczestnikami zajęć dla przedmiotu Psychometria przygotowana jest w taki sposób, aby w trakcie zajęć i w ramach pracy własnej, student mógł zapoznać się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi psychometrii, z jakimi powinni zapoznać się studenci w trakcie studiów psychologicznych.

Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, zgodnie z zarządzeniem Rektora APS, prowadzone są w formie zdalnej (MS TEAMS).

W uwagach (poniżej) wpisane zostają linki do MS TEAMS do poszczególnych grup ćwiczeniowych.

Zajęcia prowadzone są w czasie rzeczywistym. Należy o odpowiedniej porze dołączyć do zespołu.

Nie ma możliwości przepisywania się między grupami - takie działanie jest możliwe po uzgodnieniu z Kierownictwem Studiów.

Nie ma możliwości odrabiania zajęć z inną grupą z uwagi na charakter warsztatowy zajęć.

Literatura:

Podręcznik główny, obowiązkowy, do pracy teoretycznej i przygotowania raportu z prowadzonych badań:

Fronczyk, K., (2009). Psychometria – podstawowe zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Vizja Press.

Podręczniki rozszerzające:

Hornowska, E. (2001). Testy psychologiczne. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (1997). Metodologia badań psychologicznych. Warszawa: PWN

Ferguson, G.A., Takane, Y. (1997). Analiza statystyczna w psychologii i pedagogice. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Zawadzki, B. (2006). Kwestionariusze osobowości. Strategie i procedura konstruowania. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe „Scholar”.

Brzeziński, J. (2005). Trafność i rzetelność testów psychologicznych. Wybór tekstów. Gdańsk: GWP.

Uwagi:

metody kształcenia:

omówienie zagadnień metodą wykładu

praca prowadzącego i uczestników z oprogramowaniem SPSS

przeprowadzenie badań pilotażowych narzędziem psychologicznym

konsultacje dotyczące walidacji psychometrycznej

praca nad raportem

LINKI DO ZESPOŁU W MS TEAMS

GRUPA 1:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a180e9810d13847469eed376dcc06db4f%40thread.tacv2/conversations?groupId=5bbf7798-3e6c-40bf-8e72-1bdbacaf2efc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GRUPA 2:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a0ab865872ac6483e998a1cfd17c9903c%40thread.tacv2/conversations?groupId=2cbe413e-69ac-45f3-8238-0ada665ca712&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

GRUPA 3:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a4849d83d019e411cbb556505ea642213%40thread.tacv2/conversations?groupId=ed1facc1-ba98-491c-b7c0-c90cd83c143d&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

nakład pracy studenta (szacowany w godzinach potrzebnych do zrealizowania danej aktywności):

liczba godzin kontaktowych - 15 h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do zajęć - 20h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin potrzebnych do przygotowania się do egzaminu/zaliczenia - - 20h - 1 pkt. ECTS

liczba godzin przeznaczonych na inne zadania - 25h - 1 pkt. ECTS

sumaryczna liczba godzin aktywności studenta - 4 pkt. ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.