Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowanie bliskich relacji [20-3S-BBR] Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Budowanie bliskich relacji [20-3S-BBR]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Ln] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Magdalena Gawrych
Literatura:

Literatura:

artykuły i rozdziały systematycznie umieszczane w Teams do poszczególnych tematów zajęć

Zakres tematów:

1. Rożne typy więzi emocjonalnych, związków i relacji interpersonalnych.

2. Znaczenie przywiązania w ciągu życia. Wymiary i style przywiązania. Miłość a przywiązanie.

3. Geneza bliskich związków. Teorie i strategie doboru partnerów.

4. Psychologia miłości. Rodzaje związków miłosnych.

5. Fazy rozwoju związku miłosnego. Rola intymności w miłości.

6. Uwarunkowania jakości związku małżeńskiego i partnerskiego.

7. Uwarunkowania satysfakcji i uzyskiwania dobrostanu w związkach interpersonalnych.

8.Komunikacja i konflikty w diadzie. Gry małżeńskie.

9. Cykl życia rodziny a kryzysy indywidualne i małżeńskie.

10. Budowanie właściwych relacji interpersonalnych w rodzinie. Interwencje.

11. Problemy rodziny i małżeństwa (konflikty, kryzysy, rola choroby i niepełnosprawności, rozwód jako sytuacja kryzysowa w życiu rodziny, specyficzne problemy rodziców i dzieci w rodzinach zrekonstruowanych, problemy psychologiczne samotnego rodzicielstwa, rodzina z dzieckiem o zaburzonym rozwoju).

12. Współczesne badania bliskich i intymnych relacji interpersonalnych.

13-15. Prezentacja projektów.

Metody dydaktyczne:

- mini wykład poglądowy,

- dyskusja,

- praca w grupach,

- ćwiczenia projektowe,

- prezentacje,

- studium przypadku

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 1

Uwagi:

gr. warsztatowa V ZM/PY-SPS

Zajęcia prowadzone w formie online- Teams zgodnie z harmonogramem.

Link do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3aa5723330a04f419a95c2d4b4233b7e2f%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=595574b7-dcd8-4a60-9637-09d358580cf4&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)