Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowanie bliskich relacji 20-3S-BBR
Laboratorium/warsztaty (LAB) Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Mandal, E. (2008). Miłość, władza i manipulacja w bliskich związkach. Warszawa: PWN.

Wojciszke, B. (2009). Psychologia miłości. Gdańsk: GWP.

Fletcher, G. J. O. (2002). The new science of intimate relationships. Oxford, UK: Blackwell.

Buss, D. M. (2003). Ewolucja pożądania. Jak ludzie dobierają się w pary? Gdańsk: GWP.

Dwyer, D. (2005). Bliskie relacje interpersonalne. Gdańsk: GWP.

artykuły i rozdziały systematycznie umieszczane w Teams do poszczególnych tematów zajęć

Metody i kryteria oceniania:

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 2

Zakres tematów:

Omówione zostaną następujące zagadnienia: Rożne typy więzi emocjonalnych, związków i relacji interpersonalnych. Znaczenie przywiązania w ciągu życia. Teorie i strategie doboru partnerów. Fazy rozwoju związku miłosnego. Uwarunkowania jakości związku małżeńskiego i partnerskiego. Komunikacja i konflikty w diadzie. Gry małżeńskie. Cykl życia rodziny a kryzysy indywidualne i małżeńskie. Budowanie właściwych relacji interpersonalnych w rodzinie. Interwencje. Problemy rodziny i małżeństwa. Współczesne badania bliskich i intymnych relacji interpersonalnych.

Metody dydaktyczne:

- mini wykład poglądowy,

- dyskusja,

- praca w grupach,

- ćwiczenia projektowe,

- prezentacje,

- studium przypadku

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55, (sala nieznana)
Magdalena Gawrych 15/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)