Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego [20-3F-NDC1] Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 3

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego [20-3F-NDC1]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Ln] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 16
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Adrian Kabat
Literatura:

Podręczniki do przerabianych narzędzi diagnozy

Zakres tematów:

Omówienie zasad kontraktu z osobą badaną.

Wprowadzenie dotyczące swobodnej obserwacji.

Podstawy jakościowej interpretacji TNZ Rottera (wskazówki dla zespołu zadaniowego).

Podejście intrapsychiczne do osobowości. Omówienie przygotowanych przez studentów obserwacji swobodnych. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie przykładowych obserwacji swobodnych.

Analiza arkuszy TNZ Rottera.

Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości.

Zapoznanie się z kwestionariuszem FCZ –KT(R).

Analiza arkuszy FZC-KT(R)

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

Zapoznanie się z kwestionariuszem NEO-PI-R.

Analiza arkuszy NEO-PI-R.

Podejście personologiczne do osobowości.

Zapoznanie się z kwestionariuszem ACL (lista przymiotnikowa)

Analiza arkuszy ACL (lista przymiotnikowa)

Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

Zapoznanie się z kwestionariuszem WKP.

Analiza arkuszy WKP

Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu? Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Podsumowanie treści omówionych na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się synchronicznie.

Ponadto studenci wykonują zadania w małych grupach z wykorzystaniem materiałów uzyskanych od prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach

Bycie w grupie zadaniowej i realizacja zadania (6 pkt)

Terminowe wykonanie prac domowych i ćwiczeń w czasie zajęć (4 pkt)

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa III ZM/PY -WIK

Forma komunikacji między prowadzącym a studentami: poczta elektroniczna w domenie APS (akSD8@aps.edu.pl; indywidualne adresy mailowe uczestników zajęć), zespół w Teams (ogłoszenia, czat).

Link do grupy :

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a837d070de385433a8bd36559432854eb%40thread.tacv2/conversations?groupId=cbb5796c-03b0-4d06-9d0c-c949f25d0199&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)