Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego [20-3F-NDC1] Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Narzędzia diagnozy psychologicznej człowieka dorosłego [20-3F-NDC1]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Ln] (zakończony)
Ćwiczenia [CW], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 18
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Kamila Dobrenko
Literatura:

Podręczniki do przerabianych narzędzi diagnozy

Zakres tematów:

Omówienie zasad kontraktu z osobą badaną.

Wprowadzenie dotyczące swobodnej obserwacji.

Podstawy jakościowej interpretacji TNZ Rottera (wskazówki dla zespołu zadaniowego).

Podejście intrapsychiczne do osobowości. Omówienie przygotowanych przez studentów obserwacji swobodnych. Techniki projekcyjne, ich słabe i mocne strony. Omówienie przykładowych obserwacji swobodnych.

Analiza arkuszy TNZ Rottera.

Kontekst biologiczny i środowiskowy zróżnicowania osobowości.

Zapoznanie się z kwestionariuszem FCZ –KT(R).

Analiza arkuszy FZC-KT(R)

Dyspozycyjna perspektywa diagnozy osobowości.

Zapoznanie się z kwestionariuszem NEO-PI-R.

Analiza arkuszy NEO-PI-R.

Podejście personologiczne do osobowości.

Zapoznanie się z kwestionariuszem ACL (lista przymiotnikowa)

Analiza arkuszy ACL (lista przymiotnikowa)

Podejście humanistyczne i egzystencjalne do osobowości człowieka.

Zapoznanie się z kwestionariuszem WKP.

Analiza arkuszy WKP

Wywiad jako wszechstronne narzędzie w diagnozie osobowości. Obserwacja, aktywne słuchanie, techniki zbierania interesujących nas informacji. Czego możemy dowiedzieć się z wywiadu? Podstawy prowadzenia wywiadu ukierunkowanego. Radzenie sobie z oporem i inne zjawiska występujące w kontakcie. Dlaczego wywiad jest trudnym narzędziem diagnostycznym?

Podsumowanie treści omówionych na zajęciach.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia odbywają się synchronicznie.

Ponadto studenci wykonują zadania w małych grupach z wykorzystaniem materiałów uzyskanych od prowadzącego.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność i aktywny udział w ćwiczeniach

Bycie w grupie zadaniowej i realizacja zadania (6 pkt)

Terminowe wykonanie prac domowych i ćwiczeń w czasie zajęć (4 pkt)

LINK do ZESPOŁU w TEAMs ćwiczenia z Narzędzi diagnozy dla studentów niestacjonarnych gr 1

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af3e997053c7d49848a956f4342ace797%40thread.tacv2/conversations?groupId=dc03988f-61d1-4c15-8d04-b81c4039cc96&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa III ZM/PY -PKL1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)