Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy psychologii PY-5F-PPY
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy psychologii PY-5F-PPY
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021 (2020Zn) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marta Rutkowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa

1. Gerrig, R.J., Zimbardo, P.G. (2012). Psychologia i Życie. Warszawa: PWN (rozdział 1, 2, 6, 7, 9, 13, rozdział 4 - strony 128-137 oraz 160-185; rozdział 8 - strony 344-353; rozdział 12 - strony 508 -545

2. Meyer, R., (2008). Psychopatologia. Jeden przypadek wiele teorii. Gdańsk: GWP (rozdział 1. s. 21-37)

4. Stirling, J., D., Hellewell, S., E. (2005). Psychopatologia. Wprowadzenie do Psychologii: Psychologia Kliniczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne (s. 23-35)

5. Zimbardo, P.G., Johnson, R.L., McCann, V. (2012). Psychologia. Kluczowe koncepcje (tom 2). Warszawa: PWN (rozdziały 1.4, 1.5)

Literatura uzupełniająca:

1. Eysenck, H., Eysenck, M. (2003). Podpatrywanie umysłu. Gdańsk: GWP (rozdział 11, 16, 17).

2. Hock, R. R. (2003). Czterdzieści prac badawczych, które zmieniły oblicze psychologii. Fascynująca podróż w krainę nauki. Gdańsk: GWP (wybrane rozdziały)

3. Łukaszewski, W. (2015). Wielkie i te nieco mniejsze pytania psychologii. Sopot: Smak słowa (Rozdział 2, 3, 9, 11, 14)

4. Sęk, H. (2005). Psychologia kliniczna 1. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (Rozdział 4. Pojęcia normy, normalności i zdrowia)

5. Strelau, J., Zawadzki, B. (2008). Psychologia Różnic Indywidualnych. W: J. Strelau, D. Doliński (red.), Psychologia akademicka. Podręcznik, tom 1 (s. 816-845). Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

1. Psychologia jako nauka: psychologia naukowa a psychologia potoczna; przedmiot i cele psychologii;

2. Kluczowe elementy warsztatu metodologicznego psychologa: empiryczny sposób zdobywania wiedzy, etapy postępowania badawczego, podstawowe schematy badawcze w psychologii, sposoby pomiaru,

3. Spostrzeganie i uwaga: elementarne wrażenia zmysłowe i ich odbiór, procesy organizujące percepcję, złudzenia percepcyjne i stałość spostrzegania, progi percepcji bodźca, uwaga jako mechanizm selekcji bodźców, funkcje uwagi.

5. Psychologia uczenia się: uczenie się jako podstawowy mechanizm modyfikacji zachowania; warunkowanie klasyczne i instrumentalne oraz ich zastosowanie; warunkowanie u ludzi; uczenie poznawcze i społeczne.

6. Pamięć: rodzaje pamięci, procesy pamięciowe, teorie zapominania.

7. Emocje i stres: emocje jako regulator zachowania-funkcje emocji, najważniejsze teorie emocji,

9. Motywacje: najważniejsze teorie motywacji, funkcje motywacji, emocjonalne mechanizmy motywacji,

10. Temperament i osobowość jako zespoły cech, poznanie przykładowych technik pomiaru, podstawowe teorie czynnikowe;

11. Inteligencja: pojęcie inteligencji, perspektywy badań nad inteligencją: prezentacja testu WAIS do pomiaru inteligencji;

12. Psychopatologia - podstawowe podejścia w psychologii klinicznej, zapoznanie z podstawowymi klasyfikacjami zaburzeń oraz kryteriami diagnostycznymi na przykładzie wybranych jednostek klinicznych;

13. Perspektywa rozwojowa w psychologii - klasyfikacja zmian i procesów rozwojowych, etapy rozwoju w cyklu życia człowieka, analiza zadań rozwojowych w ciągu życia człowieka;

Metody dydaktyczne:

- praca indywidualna,

- praca grupowa,

- dyskusje dydaktyczne,

- ćwiczenia w małych grupach,

- analiza przygotowanego materiału,

- prezentacja multimedialna,

Metody i kryteria oceniania:

- Dwa testy wiedzy: dwa sprawdziany, w postaci testowej w programie MS Forms (test złożony z pytań otwartych i zamkniętych); maksymalny wynik jednego testu to 10 punktów; test obejmować będzie zakres literatury obowiązkowej i treści omawiane podczas ćwiczeń;

- Odbędzie się 5 wejściówek w programie MS Forms; zaliczenie wejściówki za 1 punkt; pytania (otwarte) będą obejmować treści z wymaganej na zajęcia literatury obowiązkowej, wejściówki są niezapowiedziane

- Wykonanie pracy indywidualnej - przygotowanie raportu z badań (streszczenia artykułu naukowego), szczegółowe kryteria zostaną przekazane podczas zajęć

- Przygotowanie prezentacji multimedialnej (15 minut + dyskusja w grupie) w zespołach 2-3 osobowych, dotyczącej opisu wybranych badań psychologicznych (z listy udostępnionej na pierwszych zajęciach przez osobę prowadzącą). Prezentacja będzie zawierać odniesienia teoretyczne, hipotezy badawcze i badane zmienne, opis procedury badawczej i przedstawienie przebiegu badań, wnioski z badań i implikacje praktyczne.

Uwagi:

gr. ćwiczeniowa I ZM/PY -2

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8f884b00bcc84bdab96a09e1b4128137%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=5d57126c-5150-4567-9e51-0dce672a713a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.