Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 5

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Zn] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 5 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 15:45 - 18:10
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Weronika Molińska
Literatura:

Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA

Rosenberg M.B. (2018) Porozumienie bez Przemocy. O języku życia, przeł. M. Markocka-Pepol, M. Kłobukowski, Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA

Jachimska M., Rojewska J. (1994-2000) Grupa bawi się i pracuje: zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych, cz. 1-2, Wałbrzych-Wrocław, Oficyna Wydawnicza UNUS.

Larsson L. (2016) Porozumienie bez przemocy w mediacjach. Jak być trzecią stroną w konflikcie, przeł. B. Pawłowska-Montwiłł, Wydawnictwo Czarna Owca.

McKay, M.,Davis, M., Fanning, P. (2019) Sztuka skutecznego porozumiewania się, przeł. A. Błaż, Sopot, GWP.

Mellibruda, J. (2003) Ja, ty, my. Psychologiczne możliwości ulepszania kontaktów międzyludzkich, Warszawa, Instytut Psychologii Zdrowia PTP.

Molcho S. (2008) Język ciała dzieci, przeł. J. Brudzewski, Katowice, Wydawnictwo KOS.

Wieczorek L. (2016) Nie mów przepraszam, nie mów kocham. Książka o empatii wobec siebie i innych, Warszawa, Wydawnictwo Czarna Owca.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie wykładowcy: przedstawienie siebie i przedmiotu, ze wskazaniem na rolę informacji i komunikacji w relacjach międzyludzkich. Ustalenie bezpiecznych zasad pracy w grupie i „netykiety”. Przedstawienie się uczestników zajęć. Integracja grupy.

Bariery komunikacyjne i komunikat JA według Thomasa Gordona. Empatia, „język szakala”, „język żyrafy” – podstawowe pojęcia oraz założenia „Porozumienia bez Przemocy” (NVC) Marshalla Rosenberga.

2. Uczucia: definicja, jakie są, skąd się biorą, kto jest za nie odpowiedzialny, czemu służą, co możemy z nimi zrobić. Ćwiczenia zwiększające świadomość ciała i umiejętność redukowania napięć.

Potrzeby: definicja, jakie są, kto jest odpowiedzialny za ich zaspokojenie, jakie mogą być strategie zaspokajania potrzeb. Konflikty międzyludzkie jako przejaw dążenia do zaspokojenia tych samych potrzeb za pomocą różnych strategii.

3. Jak poznać i wyrazić własne uczucia i potrzeby, czyli empatia wobec siebie i komunikat JA.

Jak towarzyszyć komuś w przeżywaniu uczuć, czyli empatia wobec kogoś i aktywne słuchanie.

Czym jest przemoc. Jak zadbać o swoje granice i nie przekraczać granic innych osób (o asertywności połączonej z empatią). Role w trójkącie Karpmana (i możliwość wyjścia z tych ról).

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający i dialog z wykładowcą podczas zajęć warsztatowych.

Zadania indywidualne podczas zajęć i między zajęciami (m.in. praca samodzielna polegająca na wykonywaniu proponowanych ćwiczeń, na pisaniu komentarza do zajęć oraz na lekturze materiałów dodatkowych udostępnianych przez wykładowcę na OneDrive).

Zadania w parach podczas zajęć i między zajęciami (m.in. „empatyczne dwójki”).

Zadania grupowe podczas zajęć (m.in. „burze mózgów”).

Dialog z wykładowcą poza zajęciami (m.in. poprzez komentarze do zajęć pisane przez studentów i otrzymywane od wykładowcy informacje zwrotne oraz poprzez konsultacje indywidualne w postaci korespondencji mailowej lub na czacie w Teams w terminach dyżurów).

Prezentacja multimedialna wraz z nagranym wykładem oraz komentarzami zawierającymi odnośniki do literatury, udostępniona poza zajęciami w odcinkach tematycznych na OneDrive (jako materiał dodatkowy).

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest: 1) obecność na zajęciach, 2) zaliczenie komentarza.

Ad 1) Wymagana jest obecność na co najmniej 2 zajęciach od początku do końca ich trwania.

Ad 2) Wymagane jest zaliczenie co najmniej jednego komentarza do zajęć.

Każdy uczestnik zajęć ma obowiązek napisać indywidualny samodzielny komentarz do dowolnego spotkania warsztatowego. Komentarz powinien być napisany i wysłany wykładowcy przez zadania Teams w terminie wyznaczonym przez wykładowcę (termin ten będzie przypadał ok. tygodnia przed zakończeniem cyklu, w którym odbywają się zajęcia, i będzie dokładnie podany w zadaniach i w kalendarzu Teams).

Komentarz ma zawierać odpowiedzi na następujące pytania:

„Jakie ma Pani/Pan refleksje po zajęciach?

Co było dla Pani/Pana ważne, poruszające?

Co się Pani/Panu podobało? Co się nie podobało?

Proszę o konkrety, nie o ogólniki. Wystarczy kilka zdań, nie chodzi o długą wypowiedź.”

Refleksje mają dotyczyć nie tylko formy, ale też treści zajęć (tzn. można pisać też o formie, ale nie wystarczy pisać tylko o niej).

Jeżeli ktoś napisze to, co tu jest podane, dostaje 5 pkt - nawet, jeśli jego refleksje będą całkowicie negatywne („Nie podobało mi się... Uważam, że to nieprawda...” itp.). Jeżeli zabraknie konkretów na temat tego, co było ważne, poruszające, co się podobało, co nie podobało itp., tylko będą same ogólniki („Świetne zajęcia”), punktów będzie mniej i będzie informacja, co trzeba poprawić, żeby dostać więcej punktów. Tak samo, jeżeli ktoś napisze tylko o formie, a nie odniesie się w ogóle do treści wykładu. Punktów może być mniej również wówczas, jeżeli na podstawie komentarza będzie można przypuszczać, że ktoś nie słuchał albo nie zrozumiał jakiejś ważnej treści z zajęć.

Maksymalna liczba punktów wynosi 5. Otrzymanie 0-2 punktów oznacza, że komentarz nie został zaliczony i należy go koniecznie poprawić. Otrzymanie 3-4 punktów oznacza, że komentarz został zaliczony, chociaż są do niego zastrzeżenia - w takiej sytuacji jeśli ktoś chce, może go poprawić, ale nie jest to wymagane na zaliczenie przedmiotu. Otrzymanie 5 punktów oznacza, że komentarz został zaliczony bez zastrzeżeń.

Uwagi:

gr. warsztatowa I ZM/PW -2

Forma komunikacji ze studentami: poczta elektroniczna w domenie APS (alaza@aps.edu.pl; indywidualne adresy mailowe uczestników zajęć), zespół w Teams (ogłoszenia, czat).

Proszę dołączyć do zespołu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a50aee203c6aa4017a8fc38f254d2d675%40thread.tacv2/conversations?groupId=0a459a0f-f18a-4ec2-b3ac-8221bf53657b&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)