Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI] Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 13

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Warsztaty umiejętności interpersonalnych [AK-0F-WUI]
Zajęcia: Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021 [2020Zn] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 13 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Maksymilian Pawłowski
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Jamrożek, B i Sobczak, J. (2000). Komunikacja interpersonalna. Wydawnictwo Empi.

Zabłocka-Żytka, L., Hintze, B., Sokołowska, E., Kluczyńska, S. (2011). Ćwiczenia z podstawowych umiejetnosci pomagania. W: B. Weigl, (red.) Psychologia rozwoju i podstawy pomagania. Teoria – ćwiczenia – praktyka (s. 91-162). Warszawa: Wydawnictwo APS.

Literatura uzupełniająca:

Kuś, G. (2012). Trening umiejętności w zakresie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Warszawa.

Nęcka, E., Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Okoń, Z. (2004). "Porozumieć się, znaczy umieć słuchać"- Edukacja i Dialog.

Stewart, J. (2014). Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej. Warszawa: PWN.

Zakres tematów:

- Wstęp do zajęć. Integracja grupy, zapoznanie z członkami grupy oraz przedstawienie siebie - swoich zainteresowań, upodobań. Elementy autoprezentacji.

- Poznanie zasad tworzenia kontraktu grupowego. Sformułowanie kontraktu grupowego. Dzielenie się informacjami o sobie w bezpiecznych warunkach.

- Komunikacja werbalna i niewerbalna. Uważne i nieoceniające słuchanie. Typowe błędy komunikacyjne. Mocne i słabe strony własnych kompetencji komunikacyjnych. Komunikat "Ja".

- Analiza i praca własna nad sposobami komunikowania się. Kształtowanie autorefleksji oraz uważności na siebie i innego człowieka.

- Kontakt z grupą oraz z drugim człowiekiem online - zalety i ograniczenia. Wypracowanie efektywnych sposobów komunikowania się online oraz nauki zdalnej.

- Podsumowanie zajęć, ewaluacja zajęć.

Metody dydaktyczne:

- wykład prowadzącego

- dyskusja dydaktyczna

- burza mózgów

- praca w parach/grupach

- praca indywidualna

Metody i kryteria oceniania:

- obecność na zajęciach

- aktywność podczas zajęć

- wykonywanie ćwiczeń indywidualnych i grupowych

Uwagi:

gr. warsztatowa I ZM/PY -3b

Forma komunikacji ze studentami: poczta elektroniczna w domenie APS

(mp59993@aps.edu.pl; indywidualne adresy mailowe uczestników zajęć), zespół w Teams (ogłoszenia, czat).

Proszę dołączyć do zespołu:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2a9ba2d258e6445193dc0b003c3a0f1d%40thread.tacv2/conversations?groupId=d7e85744-8c19-4d52-a465-133adde9de6a&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)