Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praca socjalna z osobami bezrobotnymi [PS-3S-PSB] Semestr letni 2020/2021
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Praca socjalna z osobami bezrobotnymi [PS-3S-PSB]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2020L] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy czwartek, 8:00 - 9:35
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

Ł. Arent, A. Hryniewicka, I. Kulak-Dolata I., B. Rokicki, Bezrobocie - między dialogiem a działaniem, Warszawa 2012.

M. Grewiński, M. Rymsza, Polityka aktywizacji w Polsce. Usługi reintegracji w sektorze gospodarki społecznej, Warszawa 2011.

L. Miś, M. Nóżka, M. Smagacz-Poziemska, Nasze problemy. Bieda i bezrobocie we współczesnym społeczeństwie polskim, Kraków 2011.

A. Skowrońska, Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi i członkami ich rodzin, CRZL 2014.

J. Staręga-Piasek (red.) Bezrobocie – między diagnozą a działaniem, IRSS, Warszawa 2013.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.) i rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Ustawa o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1828).

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2046).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (Dz. U. 2010 nr 218 poz. 1439).

Zakres tematów:

1. Aktywność zawodowa we współczesnym świecie.

1.1. Praca jako podstawowa działalność człowieka:

- praca w różnych fazach rozwoju cywilizacji ludzkich;

- wykształcenie jako cecha statusu pracy zarobkowej;

- praca jako obiekt badań społecznych;

- globalizacja a kariery zawodowe.

1.2. Praca i zatrudnienie w systemie prawa. Bezrobocie w Polsce i Unii Europejskiej. Dane statystyczne dotyczące bezrobotnych.

2. Bezrobocie.

2.1. Istota bezrobocia.

2.2. Przyczyny i konsekwencje występowania bezrobocia.

2.3. Bezrobocie jako przyczyna przyznawania świadczeń pomocy społecznej.

2.4. Charakterystyka społeczno-demograficzna bezrobotnych klientów pomocy społecznej. Cechy psychospołeczne osób bezrobotnych. Wskazania do diagnozy osób bezrobotnych.

3. Instytucje świadczące pomoc osobom bezrobotnym:

3.1. instytucje pomocy społecznej ze szczególnym uwzględnieniem instytucji działających na rzecz osób bezrobotnych i ich rodzin;

3.2. instytucje rynku pracy w Polsce;

3.3. instytucje zatrudnienia socjalnego i ekonomii społecznej.

4. Usługi i świadczenia dla osób bezrobotnych:

4.1. usługi i świadczenia z pomocy społecznej;

4.2. usługi i świadczenia oferowane przez instytucje rynku pracy;

4.3.CIS i spółdzielnie socjalne.

5. Zadania ośrodków pomocy społecznej w aktywizacji zawodowej bezrobotnych.

5.1. Kontrakt socjalny Praca socjalna w oparciu o kontrakt socjalny. Współpraca ośrodka pomocy społecznej.

5.2. Projekt socjalny

5.3. PSR

6. Praca socjalna z osobami bezrobotnymi metodą kontraktu (symulacja kontraktu).

7. Praca socjalna z osobami długotrwale bezrobotnymi.

Metody dydaktyczne:

metody podające: mini-wykład, pokaz, film

metody aktywizujące studenta (praca w grupach): dyskusja, kontrakt socjalny obejmujący projekt pracy z osobą bezrobotną;

Metody i kryteria oceniania:

pisemne kolokwium sprawdzające wiedzę (20 pytań, w tym 10 pytań zamkniętych i 10 pytań otwartych);

wykonywanie zadań w małych grupa, 2-3 osobowych w trakcie zajęć;

przygotowanie do zajęć;

aktywność na zajęciach;

praca zaliczeniowa - kontrakt socjalny obejmujący pracę z osobą bezrobotną (w aspekcie wybranej techniki pracy z osobą bezrobotną);

Uwagi:

gr warsztatowa II DZPS-PSS 1B

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)