Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje pomocy społecznej [PS-3F-IPS] Semestr letni 2020/2021
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Instytucje pomocy społecznej [PS-3F-IPS]
Zajęcia: Semestr letni 2020/2021 [2020L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każda środa, 13:30 - 15:05
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 40
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Stanek
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Brenk M, Chaczko K., Pląsek R., Organizacja pomocy społecznej w Polsce 1918-2018. Podręcznik akademicki, Scholar Warszawa 2018.

2. Firlit-Fesnak G. Męcina J. (red.), Polityka społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2018.

3. Frysztacki K. (red.), Praca socjalna. 30 wykładów., Wydawnictwo PWN, Warszawa 2019.

4. Kaźmierczak T., Łuczyńska M., Wprowadzenie do pomocy społecznej, „Śląsk” Katowice 1998.

5. Kępski Cz., Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003.

6. Radwan-Pragłowski J., Frysztacki K., Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii greckiej do pracy socjalnej. „Śląsk”, Katowice 1998.

7. Szmagalski J., Deinstytucjonalizacja pomocy społecznej – zadania dla pracy socjalnej, (w:) M Łuszczyńska (red.), Praca socjalna z osobami marginalizowanymi w społeczności lokalnej – doświadczenia polskie i norweskie. Wydawnictwo APS, Warszawa 2010

Literatura uzupełniająca

1. Brenk. M., Chaczko K., Pląsek R. (red.) Opieka społeczna w II Rzeczpospolitej, Praca Socjalna, Nr 4, 2019.

2. Chabaj-Wiater , Deinstytucjonalizacja systemu pomocy społecznej szansa na godne życie osób wymagających wsparcia i opieki, Praca Socjalna 3/ 2018.

3. Jarosz M. (red.), Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Wydawnictwo PAN, Warszawa 2008.

4. Kropotkin P., Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju, Biblioteka Klasyków Anarchizmu, Poznań 2006.

5. Racław M., Zinstrumentalizowane rodzicielstwo. Rodziny zastępcze - między usługą a odruchem serca. Perspektywa socjologiczna. Akapit, Toruń 2017: Część I. Usługi społeczne jako zjawisko socjologiczne i społeczne.

6. Sajdak W., Filantropia w polskiej myśli i działalności społecznej w pierwszej połowie XIX wieku - wybrane przykłady (w:) Zbyrad T., Krempa B. (red.), Pomoc jako zachowanie prospołeczne, Wydawnictwo KUL, Lublin 2012, s. 17-30.

7. Wziątek-Staśko A., Wielowymiarowość wykluczenia społecznego - w poszukiwaniu nowych form zjawiska, Społeczeństwo i Edukacja, Nr 1, 2016, s. 7-22: zob.: http://www.humanum.org.pl/pl/czasopisma/miedzynarodowe-studia-humanistyczne/numery-czasopism .

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

Wykład:

1. Teorie zachowań pomocowych w społecznościach ludzkich.

2. Instytucja pomocy społecznej w perspektywie nauk społecznych - zakres pojęciowy.

3. Instytucja pomocy społecznej a zabezpieczenie społeczne – związki pojęciowe i funkcjonalne.

4. Kluczowe pojęcia teorii pomocy społecznej: problem społeczny, wykluczenie, subsydiarność.

5. Znaczące wydarzenia w historii instytucji pomocy społecznej.

5.1. Przesłania ze świata Starożytności.

5.2. Instytucje pomocy społecznej w Średniowieczu.

5.3. Reformacja.

5.4. Początek ery nowożytnej – angielskie poor laws.

5.6. XIX wiek – społeczne konsekwencje rewolucji przemysłowej.

5.7. Dziewiętnastowieczna filantropia, początki pracy socjalnej.

5.8. Przełom XIX i XX wieku – początki pracy socjalnej.

5.9. Początki nowoczesnej pomocy społecznej w Polsce, II Rzeczypospolita.

5.10. Pomoc społeczna w PRL.

6. Instytucja pomocy społecznej wobec problemów społecznych w skali makro i w mikroskali.

7. Pomoc społeczna w stronę koncepcji: welfare mix, od welfare do workfare.

8. System pomocy społecznej w Polsce.

9. Wybrane problemy pomocy społecznej w Polsce

Metody dydaktyczne:

wykład, pokaz, dyskusja, metody aktywizujące studenta

Metody i kryteria oceniania:

Sposoby pomiaru efektów kształcenia:

Egzamin pisemny:

Wiedza - test składający się z 40 pytań (30 pytań zamkniętych; 10 pytań otwartych)

Kompetencje i umiejętności - zaliczenie laboratorium/warsztaty

Uwagi:

gr wykładowa I DZPS

METODY KSZTAŁCENIA:

wykład, pokaz, dyskusja, metody aktywizujące studenta

NAKŁAD PRACY STUDENTA: godziny kontaktowe - 30 godzin;

przygotowanie do zajęć, lektury - 25 godzin

przygotowanie do egzaminu - 20 godzin

punktów ECTS - 3

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)