Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy audiologii i techniczne środki korekcyjne 10-2S-PAT1
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Podstawy audiologii i techniczne środki korekcyjne 10-2S-PAT1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Wereszka
Literatura:

Góralówna M.: Dziecko z trwałym kalectwem słuchu, Wyd. PZWL, 1970

Góralówna M.: Ocena utraty słuchu różnymi metodami pomiarowymi (w: ) Eckert U. (red) Wybrane zagadnienia z surdopedagogiki, Wyd. WSPS, Warszawa, 1998

Latkowski B. (1998): Otolaryngologia. Dla studentów medycyny i stomatologii. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa

Pruszewicz A., Obrębowski A.(2010): Audiologia kliniczna. Zarys, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, Poznań

Pujol R., Uziel A.: Rozwój układu słuchowego u człowieka. Audiofonologia t. VI/1994, Wyd. PKA, Warszawa - Lublin

Radziszewska-Konopka M.: Program Powszechnych Przesiewowych Badań Słuchu u Noworodków w Polsce organizowany przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Audiofonologia t.XXI, 2002

Szczepankowski B., Niesłyszący- głusi- głuchoniemi. Wyrównywanie szans., Warszawa, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa, 1999

Szuchnik J.: Zrozumieć czym jest wada słuchu. (w: ) Kobosko J. (red.) Moje dziecko nie słyszy. Wyd. Stowarzyszenie przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek – Człowiekowi”, Warszawa, 1999

Wereszka K. (2014): Audiologia pedagogiczna – uwarunkowania zaburzeń i oceny słuchu małego dziecka W: R. Piotrowicz (red.). Interdyscyplinarne uwarunkowania rozwoju małego dziecka, wybrane zagadnienia. Warszawa, Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej,(s.171-194)

Zakres tematów:

Wykłady:

Anatomia, fizjologia i higiena narządu słuchu

Charakterystyka uszkodzeń narządu słuchu ze względu na miejsce, czas i stopień uszkodzenia narządu słuchu

Przyczyny uszkodzenia narządu słuchu. Grupa wysokiego ryzyka dla wady słuchu, zespoły wad skojarzonych z niedosłuchem

System opieki i diagnozy nad dzieckiem z wadą słuchu w Polsce

Diagnoza wady słuchu - Badania przesiewowe, badania orientacyjne

Obiektywne i subiektywne badania słuchu

Aparatura wspomagające słyszenie osób z wadą słuchu - zasady kwalifikowania do wszczepienia systemów implantów ślimakowych

Metody dydaktyczne:

wykład, projekt, prezentacja, ćwiczenia praktyczne,

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe np. wykład - 15, ćwiczenia 30

Przygotowanie się do zajęć, lektury 15

Przygotowanie się do egzaminu 15

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji 20

Inne formy

Sumaryczna liczba punktów ECTS 3

Uwagi:

warunek/powtarzanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.