Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy audiologii i techniczne środki korekcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 10-2S-PAT1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy audiologii i techniczne środki korekcyjne
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: surdopedagogika, (3-l) niestacjonarne I stopnia
Obowiązkowe dla I r. PC, spec.: surdopedagogika, (3-l) stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

PC1_KS_W05

ma podstawową wiedzę na temat budowy i fizjologii narządu słuchu;

PC1_KS_W05

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat przyczyn rodzajów i stopni uszkodzenia słuchu

PC1_KS_W06

zna podstawową wskaźniki subiektywnych i obiektywnych metod badań słuchu

PC1_KS_W06

ma podstawową wiedzę na temat różnić miedzy testami diagnostycznymi a przesiewowymi badań słuchu

PC1_KS_W06

ma wiedzę na temat budowy i zastosowanie implantów ślimakowych, a także zna zasady kwalifikowania pacjentów do wszczepu implantu ślimakowego

PC1_KS_W06

ma podstawową, uporządkowaną wiedzę na temat środków technicznych wspomagających słyszenie – zna ich budowę, rodzaje i przeznaczenie

PC1_KS_U03

potrafi scharakteryzować uszkodzenie narządu słuchu uwzględniając przyczynę czas wystąpienia uszkodzenia, typ, stopień

PC1_KS_U03

potrafi dokonać diagnozy audiologicznej uszkodzenia narządu słuchu - sporządzić wykres krzywych słyszenia (audiogram)

PC1_KS_U03

umie zinterpretować dane z audiogramu i na tej podstawie scharakteryzować uszkodzenie narządu słuchu

PC1_KS_U03

potrafi wykonać proste behawioralne badanie przesiewowe w celu ustalenia ewentualnej wady słuchu

PC1_KS_U03

potrafi prawidłowo dobrać odpowiednią protezę słuchową do potrzeb osoby z wadą słuchu

PC1_KS_K01

potrafi współpracować ze specjalistami z teamu diagnostyczno rehabilitacyjnego w zakresie konstruowania programu diagnozy i terapii dziecka z wadą słuchu

PC1_KK_K01

rozumie potrzebę podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie metod diagnozy i terapii dziecka z wadą słuchu

PC1_KK_K02

wykazuje wrażliwość na potrzeby dziecka z wadą słuchu i jego rodziny jest chętny do niesienia pomocy w zakresie wczesnej opieki audiologicznej i pedagogicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Marta Lewandowska, Katarzyna Wereszka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.