Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dziecka 10-5S-PIE1
Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Projektowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dziecka 10-5S-PIE1
Zajęcia Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Zn) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: (brak danych)
Liczba osób w grupie: 1
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Wereszka
Literatura:

Bogdanowicz, M. Adryjanek, A. (2009). Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów. Gdynia: Operon.

Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Warszawa: WSiP Spółka Akcyjna.

Głodkowska, J. (red.). (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głodkowska, J. (red.). (2010). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Gruszczyk-Kolczyńska, E. (1992). Dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki. Warszawa: WSiP.

Leśniewska, K. Puchała, E., Zaremba L. (2011). Specjalne potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży. Praca zespołu nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem w przedszkolach, szkołach i placówkach.Warszawa: MEN.

Marcinkowska, B., Wołowicz, A. (2010). Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania i Konstruowania Indywidualnych Programów dla osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną. Skrypt. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Marcinkowska, B. (2011). Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (cz.1, cz.2.). Szkoła Specjalna, 3,4

Marcinkowska, B. (2013). Model kompetencji komunikacyjnych osób z głębszą niepełnosprawnością intelektualną - w poszukiwaniu wzajemności i współpracy. Warszawa: APS.

Podniesienie efektywności kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Materiały szkoleniowe cz. I, II. Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.

Smith, D. D. (2009). Pedagogika specjalna. Podręcznik akademicki. (cz.2.).Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, Wydawnictwo APS.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Literatura uzupełniająca:

Brzezińska, A.I. (red.) (2005). Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa (rozdział 7-10). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Hajnicz, W., Konieczna , A. (red.) (2013). Diagnozowanie kompetencji dzieci w procesie edukacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Jastrząb, J. Baczała, D. (2011). Pedagogika toruńska. Wybrane zagadnienia z pedagogiki korekcyjno-kompensacyjnej. Wzorzec terapeuty. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Gruszczyk-Kolczyńska, E., Dobosz, K., Zielińska, E. (1996). Jak nauczyć dzieci sztuki konstruowania gier?. Warszawa: WSiP.

Zakres tematów:

Analiza opinii, orzeczeń, wyników diagnozy pedagogiczno-psychologicznej i innych dokumentów ucznia uwzględniając mocne strony i trudności rozwojowe.

Konstruowanie planu działań wspierających dla ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Ewaluacja efektów pomocy udzielanej uczniowi ze zdiagnozowanymi specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Konstruowanie narzędzi do wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania.

Zasady dostosowania wymagań zawartych w podstawie programowej do potrzeb i możliwości ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Konstruowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego (IPET) na podstawie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia.Ocena efektywności udzielanej pomocy uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Metody dydaktyczne:

prezentacja, esej, referat

Metody i kryteria oceniania:

Godziny kontaktowe np. wykład, ćwiczenia: 15h

Przygotowanie się do zajęć, lektury: 15 h

Przygotowanie referatu, eseju, prezentacji: 15h

Inne formy:15 h

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2

Uwagi:

powtarzanie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.