Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 PC-2F-MR2
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Seminarium, grupa nr 26

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 PC-2F-MR2
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (zakończony)
Seminarium (SEM), grupa nr 26 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Monika Zima-Parjaszewska
Literatura:

Bereźnicki F.: Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Literatura i akty prawne zgodne z tematami prac studentów i studentek.

Zakres tematów:

Seminarium obejmować będzie zagadnienia dotyczące niezależnego życia osób

z niepełnosprawnościami na tle Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i sytuacji społeczno-prawnej tych osób w Polsce. Uczestnictwo w seminarium pozwoli podjąć dyskusję na temat nowoczesnych form wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami i poszukiwać zależności pomiędzy dostępnymi formami wsparcia i usług społecznych a niezależnym życiem.

Uczestnicy i uczestniczki zastanawiać się będą, jak w praktyce zapewnić niezależne życie osób

z niepełnosprawnościami, jak rozwiązywać trudne sprawy związane z funkcjonowaniem tych osób w systemie edukacji, pomocy społecznej, rehabilitacji, życia publicznego.

Problematyka:

1. „Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności”, czyli dyskryminacja osób

z niepełnosprawnościami w praktyce

2. Prawo do edukacji włączającej a prawo oświatowe w Polsce

3. Niepełnosprawność i płeć. Prawa kobiet z niepełnosprawnościami.

4. Przemoc wobec osób niepełnosprawnościami.

5. Asystencja osobista

6. Mieszkalnictwo wspomagane jako alternatywa dla domów pomocy społecznej

7. Życie rodzinne osób z niepełnosprawnościami

8. Wolności i prawa mieszkańców i mieszkanek domu pomocy społecznej.

9. Prawo do habilitacji osób z niepełnosprawnościami a system rehabilitacji społeczno-zawodowej w Polsce

10. Zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Zatrudnienie wspomagane

11. Ubezwłasnowolnienie a prawo do samostanowienia. Samostanowienie osób

z niepełnosprawnościami w dorosłym życiu w praktyce

12. Mowa nienawiści, przestępstwa motywowane nienawiścią wobec osób z niepełnosprawnościami (hate crimes).

W ramach poruszanych na seminarium zagadnień znajdą się także:

1. Omówienie wymagań formalnych dotyczących napisania pracy dyplomowej, zgodnie z wytycznymi APS

2. Omówienie tytułu i koncepcji każdej pracy dyplomowej.

3. Ustalenie tytułu i przygotowanie konspektu pracy dyplomowej przez studentów i studentki

4. Omówienie metod, technik, narzędzi badawczych.

5. Przygotowanie narzędzia badawczego przez studentów i studentki

6. Omówienie struktury części teoretycznej i części empirycznej pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, praca grupowa, dyskusja dydaktyczna, praca indywidualna

---------------------------------------------------------------------------------------------WW okresie edukacji on-line seminarium będzie realizowane poprzez indywidualny kontakt mailowy ze studentami studentkami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez nich.

Przeprowadzane będą indywidualne konsultacje ze studentami i studentami w zakresie przygotowywanej przez nich pracy magisterskieji oceny postępów(np. narzędzi badawczych, techniki pisania pracy, treści samej pracy). Ewentualne niezbędne materiały dla studentów przesyłane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie koncepcji badawczej oraz konspektu pracy magisterskiej.

Uwagi:

grupa seminaryjna dla I ZU/PC - dr Monika Zima - Parjaszewska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.