Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 [PC-2F-MR2] Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Seminarium, grupa nr 26

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Seminarium dyplomowe magisterskie - 2 [PC-2F-MR2]
Zajęcia: Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 [2019Ln] (zakończony)
Seminarium [SEM], grupa nr 26 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 8:00 - 10:25
(sala nieznana)
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: 12
Zaliczenie: Zaliczenie
Prowadzący: Monika Zima-Parjaszewska
Literatura:

Bereźnicki F.: Praca licencjacka i magisterska z pedagogiki, psychologii i socjologii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015

Literatura i akty prawne zgodne z tematami prac studentów i studentek.

Zakres tematów:

Seminarium obejmować będzie zagadnienia dotyczące niezależnego życia osób

z niepełnosprawnościami na tle Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami i sytuacji społeczno-prawnej tych osób w Polsce. Uczestnictwo w seminarium pozwoli podjąć dyskusję na temat nowoczesnych form wsparcia osób z różnymi niepełnosprawnościami i poszukiwać zależności pomiędzy dostępnymi formami wsparcia i usług społecznych a niezależnym życiem.

Uczestnicy i uczestniczki zastanawiać się będą, jak w praktyce zapewnić niezależne życie osób

z niepełnosprawnościami, jak rozwiązywać trudne sprawy związane z funkcjonowaniem tych osób w systemie edukacji, pomocy społecznej, rehabilitacji, życia publicznego.

Problematyka:

1. „Mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności”, czyli dyskryminacja osób

z niepełnosprawnościami w praktyce

2. Prawo do edukacji włączającej a prawo oświatowe w Polsce

3. Niepełnosprawność i płeć. Prawa kobiet z niepełnosprawnościami.

4. Przemoc wobec osób niepełnosprawnościami.

5. Asystencja osobista

6. Mieszkalnictwo wspomagane jako alternatywa dla domów pomocy społecznej

7. Życie rodzinne osób z niepełnosprawnościami

8. Wolności i prawa mieszkańców i mieszkanek domu pomocy społecznej.

9. Prawo do habilitacji osób z niepełnosprawnościami a system rehabilitacji społeczno-zawodowej w Polsce

10. Zatrudnienie na otwartym rynku pracy. Zatrudnienie wspomagane

11. Ubezwłasnowolnienie a prawo do samostanowienia. Samostanowienie osób

z niepełnosprawnościami w dorosłym życiu w praktyce

12. Mowa nienawiści, przestępstwa motywowane nienawiścią wobec osób z niepełnosprawnościami (hate crimes).

W ramach poruszanych na seminarium zagadnień znajdą się także:

1. Omówienie wymagań formalnych dotyczących napisania pracy dyplomowej, zgodnie z wytycznymi APS

2. Omówienie tytułu i koncepcji każdej pracy dyplomowej.

3. Ustalenie tytułu i przygotowanie konspektu pracy dyplomowej przez studentów i studentki

4. Omówienie metod, technik, narzędzi badawczych.

5. Przygotowanie narzędzia badawczego przez studentów i studentki

6. Omówienie struktury części teoretycznej i części empirycznej pracy dyplomowej.

Metody dydaktyczne:

Metody nauczania:

wykład uzupełniony prezentacją multimedialną, praca grupowa, dyskusja dydaktyczna, praca indywidualna

---------------------------------------------------------------------------------------------WW okresie edukacji on-line seminarium będzie realizowane poprzez indywidualny kontakt mailowy ze studentami studentkami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email wskazany przez nich.

Przeprowadzane będą indywidualne konsultacje ze studentami i studentami w zakresie przygotowywanej przez nich pracy magisterskieji oceny postępów(np. narzędzi badawczych, techniki pisania pracy, treści samej pracy). Ewentualne niezbędne materiały dla studentów przesyłane będą za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie koncepcji badawczej oraz konspektu pracy magisterskiej.

Uwagi:

grupa seminaryjna dla I ZU/PC - dr Monika Zima - Parjaszewska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)