Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika specjalna [PC-2F-PES] Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Pedagogika specjalna [PC-2F-PES]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Wykład [WYK], grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 13:30 - 15:05
sala 3080 (aula B)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 45
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Bernadeta Szczupał
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Dykcik, W. (red.). (2010). Pedagogika specjalna. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Smith, D. D. (2008). Pedagogika specjalna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN S. A.

Literatura uzupełniająca:

Obuchowska, I. (red.). (2008). Dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne S.A.

Sahaj, T. (2013). Niepełnosprawni i niepełnosprawność w mediach. Warszawa: Instytut Rozwoju Służb Społecznych.

Zaorska, M. (2015). Niepełnosprawność sprzężona: wybrane zagadnienia teorii i praktyki pedagogicznej. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

Zawiślak, A. (2009). Wybrane zagadnienia z pedagogiki specjalnej. Kraków: Wydawnictwo Impuls.

Zakres tematów:

TREŚCI PROGRAMOWE

-17.03.2020r. - wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niewidomych i słabowidzących (tyflopedagogiki) - Definicje niewidzenia i słabowzroczności w ujęciu medycznym, psychologicznym, pedagogicznym i funkcjonalnym. Przyczyny niewidzenia i słabowzroczności. Konsekwencje wynikające z braku lub znacznego ograniczenia widzenia. Znaczenie kompensacji w edukacji i rehabilitacji osób z dysfunkcją wzroku.

Materiały materiały w formie prezentacji multimedialnej i zadań do samodzielnego wykonania oraz wykaz literatury zostały przekazano studentom na platformie E-learning (http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet)

---------------------------------------------------------------

- 24.03.2020r. wybrane zagadnienia z pedagogiki osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogiki)- Osoba z wadą słuchu; definicje, klasyfikacje w perspektywie medycznej i społecznej, funkcjonowanie (charakterystyka). Sposoby werbalnej i niewerbalnej komunikacji osób z wadą słuchu. System edukacji przedszkolnej i szkolnej dzieci i młodzież z uszkodzonym narządu słuchu w Polsce

Materiały materiały w formie prezentacji multimedialnej i zadań do samodzielnego wykonania oraz wykaz literatury zostały przekazano studentom na platformie E-learning (http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet)

-----------------------------------------------

- 31.03.2020r. Wybrane zagadnienia z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną- Cele, zadania, przedmiot pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Współczesne koncepcje, modele i definicje niepełnosprawności intelektualnej. Psychospołeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną. Edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Materiały materiały w formie prezentacji multimedialnej i zadań do wykonania oraz wykaz literatury przekazano studentom na platformie E-learning (http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet)

----------------

- 07.04.2020r. ‒ Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu -ustalenia terminologiczne. Charakterystyka funkcjonowania dzieci/młodzieży/osób dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zakresie: komunikacji i kontaktów międzyludzkich, procesy myślowe i przyswajanie informacji, zachowanie i rozwój społeczny, rozwój zmysłów i/lub rozwój fizyczny. Wybrane metody pracy z osobami ze spektrum autyzmu.

Materiały w formie prezentacji multimedialnej i zadań do wykonania oraz wykaz literatury przekazano studentom na platformie E-learning (http://web.aps.edu.pl/4ses/servlet/MainServlet)

----------------------------------------------

-21.04.2020r. Proces rehabilitacji kompleksowej - charakterystyka zagadnienia (proces rehabilitacji w definicjach; cele rehabilitacji; rodzaje rehabilitacji) - wykład na platformie Teams, przesłanie mailem prezentacji oraz materiałów w formie pdf, dotyczących treści wykładu:

- Wojtasiak E. (2012). Rehabilitacja procesem kompleksowego przystosowania osób z niepełnosprawnością do życia społeczno-zawodowego. W: E. Wojtasiak, M. Wolan-Nowakowska (red.), Poradnictwo zawodowe w rehabilitacji osób niepełnosprawnych (s. 15–29). Warszawa: Wydawnictwo APS.

- Wolan - Nowakowska M. (2016) Indywidualizacja wprocesie rehabilitacji zawodowej jako kluczowy element skutecznego dopasowania stanowiska pracy do możliwości osoby z niepełnosprawnością, w. M. Wolan-Nowakowska (red.) Poradnictwo zawodowe w szkole-ku możliwościom, przeciw ograniczeniom" (s. 245-257), Warszawa: Wydawnictwo APS.

-----------------------------------------------------

-28.04. 2020r. Niepełnosprawność w rodzinie (charakterystyka modelu rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym; sytuacja rodziców i rodzeństwa dziecka z niepełnosprawnością, wsparcie rodzin dzieci z niepełnosprawnością) -

wykład na platformie Teams, przesłanie mailem prezentacji oraz materiałów w formie pdf, dotyczących treści wykładu:

Aksamit D. (2019), Kobiety - matki o macierzyństwie. Socjopedagogiczne studium narracji matek dorosłych osób z głęboką niepełnosprawnością intelektualną (s. 13-58), Warszawa: Wydawnictwo APS.

--------------------------------------------------

- 05.05.2020r. -Andragogika i gerontologia specjalna - dorosłość i wiek podeszły w sytuacji niepełnosprawności - sytuacja psychospołeczna osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością, wybrane obszary niesamodzielności oraz metody i systemy wsparcia.

wykład na platformie Teams, przesłanie mailem prezentacji oraz materiałów w formie pdf, dotyczących treści wykładu:

Chrzanowska, I. (2017). Gerontologia (geragogika) specjalna - obszar koniecznych badań i refleksji pedagogiki specjalnej: wybrane zagadnienia. "Interdyscyplinarne konteksty pedagogiki specjalnej", 17, s. 117-141.

----------------------------------------

-12.05.2020r. - Rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnością sprzężoną (wielozakresową) - wykład na platformie Teams, przesłanie mailem prezentacji oraz materiałów w formie pdf, dotyczących treści wykładu

Skibska J. (red.) (2014)Wspieranie rozwoju małego dziecka. (s.183-201), Kraków, Wydawnictwo Naukowe ATH.

-------------------------------

- 19.05.2020r. Pedagogika resocjalizacyjna Wyjaśnienie podstawowych pojęć. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych - Wyjaśnienie podstawowych pojęć: resocjalizacja, profilaktyka społeczna, demoralizacja, nieprzystosowanie społeczne, dewiacja, patologia społeczna. Placówki resocjalizacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych

wykład na platformie Teams, przesłanie mailem prezentacji oraz materiałów w formie pdf, dotyczących treści wykładu:

Chrzanowska, I. (2018). Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności. (s. 324-362) Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls".

Metody dydaktyczne:

Metody kształcenia:

wykład konwencjonalny, wykorzystanie technik audiowizualnych (prezentacja multimedialna w wykonaniu wykładowcy, film), klasyczna metoda problemowa (praca z tekstem i innymi najnowszymi źródłami informacji) E-learning, wykład online za pomocą Teams, przygotowanie wykładów na platformie E-learning

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin w formie testu końcowego (pytania otwarte i zamknięte) formularz testowy zostanie udostępniony poprzez aplikację Forms APS w dniu 16.06.2020r. g. 9.00. Linki do testów zostaną udostępnione na dzień przed egzaminem na indywidualne adresy USOSmail osób biorących udział w zajęciach

Uwagi:

gr wykładowa I DUPC C1

W czasie stanu zagrożenia epidemicznego (wykłady w dniach: 17.03.; 24.03.; 31.03.; 07.04.;21.04.;28.04, 05.05.;12.05.;19.05.; 26.05.; 02.06.;09.06.) studentom udostępnione są prezentacje multimedialne wraz ze skanami podręczników; udostępnione są wykłady i materiały w formie testów kontrolnych zamieszczone na platformie E-learning; wykłady w formie online za pomocą Teams w zespole pod nazwą:Pedagogika specjalna_II_stopnia (link do zespołu został przesłany grupie na USOSmail); możliwe są również konsultacje indywidualne za pomocą narzędzi elektronicznych (email bszczupal@aps.edu.pl), platforma Teams.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)