Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia informacyjna [AK-0F-TEI] Semestr letni 2019/2020
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 6

Przejdź do planu zaznaczono terminy wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot: Technologia informacyjna [AK-0F-TEI]
Zajęcia: Semestr letni 2019/2020 [2019L] (zakończony)
Laboratorium/warsztaty [LAB], grupa nr 6 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce: Podana informacja o terminie jest orientacyjna. W celu uzyskania pewnej informacji obejrzyj kalendarz roku akademickiego lub skontaktuj się z wykładowcą (nieregularności zdarzają się przede wszystkim w przypadku zajęć odbywających się rzadziej niż co tydzień).
każdy wtorek, 17:10 - 18:45
sala 3330 (komp.)
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Daty odbywania się zajęć grupy. Prezentują informacje na podstawie zdefiniowanych w USOS terminów oraz spotkań.
Kliknij w datę by zobaczyć tygodniowy plan z zaznaczonym spotkaniem.
Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Data i miejsceProwadzący
Liczba osób w grupie: 10
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Marlena Hlebowicz
Literatura:

Skrypty "Forms_samouczek" i "Zadania w Teams_samouczek" przygotowane przez prowadzącą

Instruktaż filmowy "instruktaż Word" przygotowany przez prowadzącą

(udostępnione w zakładce Pliki w Teams)

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do technologii informacyjnej. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa korzystania z sieci Internet. Logowanie się do uczelnianych kont Office 365. Wprowadzenie do edytora tekstów: omówienie zakładki "Narzędzia główne". 18.02.2020

2. Edytor tekstów: wstawianie wykresów i równań, grafik i smart artów. 25.02.2020

3. Edytor tekstów: wstawianie i edytowanie tabel.

4. Edytor tekstów: tworzenie, formatowanie i korekta dokumentów tekstowych. Praca pod kątem przygotowywania kart pracy w edytorze tekstu. 3.03.2020

Zdalna kontynuacja zajęć – udostępnianie materiałów, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych. Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci, doktoranci i pracownicy APS w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

5. Formularze elektroniczne: kroki do tworzenia formularzy w aplikacji Forms - zapoznanie ze skryptem udostępnionym przez prowadzącą. 24.03.2020

6. Formularze elektroniczne: tworzenie formularzy elektronicznych w aplikacji Forms. Samodzielne przygotowywanie ankiety na podstawie przedstawionych wymagań technicznych. Konsultacje z prowadzącą na chacie w Teams w godzinach zajęć wg planu. 31.03.2020

7. Prezentacja multimedialna: podstawowe pojęcia i operacje, porady dot. tworzenia nowoczesnych prezentacji w programie Power Point z wykorzystaniem narzędzia "projektant". Zajęcia w formie synchronicznej w formie webinarium. 7.04.2020

8. Prezentacja multimedialna: tworzenie własnej, twórczej prezentacji na wybrany temat. Praca indywidualna studentów. Konsultacje z prowadzącą na chacie w Teams w godzinach zajęć wg planu. 21.04.2020

9. Edytor tekstu: tworzenie długich dokumentów zawierających teksty i grafikę, przygotowanie do konstruowania prac naukowych z automatycznymi spisami, przypisami i bibliografią. Instruktaż formatowania dł. dok. w formie filmu przygotowany przez prowadzącą. Konsultacje online w przypadku problemów z formatowaniem. 28.04.2020

10. Arkusz kalkulacyjny: wprowadzanie i formatowanie danych, formaty i podstawowe działania. Zajęcia w formie synchronicznej - spotkanie online w Teams. 5.05.2020

11. Arkusz kalkulacyjny: tworzenie formuł i wykorzystanie funkcji. Zajęcia w formie synchronicznej - spotkanie online w Teams. 12.05.2020

12. Arkusz kalkulacyjny: projektowanie i formatowanie wykresów. Zajęcia w formie synchronicznej - spotkanie online w Teams. 19.05.2020

13. Arkusz kalkulacyjny: obróbka danych z wykorzystaniem tabel i wykresów przestawnych. Zajęcia w formie synchronicznej - spotkanie online w Teams. 26.05.2020

14. Arkusz kalkulacyjny: zaliczenie. Udostępnienie plików z pracą zaliczeniową w aplikacji Teams. 2.06.2020

15. Program do tworzenia publikacji: wybór szablonu do publikacji; praca na szablonach, drukowanie i zapisywanie danych. 9.06.2020

Metody dydaktyczne:

Wykłady w trybie synchronicznym – wideokonferencje, spotkania online (nagrania dostępne dla studentów)

Indywidualna praca zdalna nad zagadnieniami udostępnionymi w formie samouczków lub instruktażu filmowego

Metody i kryteria oceniania:

Opis sposobów pomiaru efektów kształcenia:

1. Projekt formularza w Forms

2. Projekt prezentacji multimedialnej w Power Point

3. Dokument długi sformatowany według wytycznych w Word

4. Wykonanie obliczeń i obróbki danych w arkuszu zaliczeniowym Excel

Wszystkie efekty pracy studenta w formie plików udostępniane są dla prowadzącej za pośrednictwem narzędzia Zadania w Teams, w którym dokonywana jest ocena i udzielana informacja zwrotna o projektach.

Uwagi:

gr warsztatowa I DMPC 3B

Praca zdalna w Teams. Zajęcia prowadzone w sposób synchroniczny (czat, audio-wideospotkania) i asynchroniczny (ogłoszenia w aplikacji Teams).

Terminy zajęć synchronicznych w formie audio-wideospotkań zgodne z planem ustalonym na początku semestru.

Opisy zadań, harmonogram ich realizacji i udostępnianie materiałów umieszczone są w zakładkach "Ogłoszenia", "Zadania", "Kalendarz".

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)