Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praca z dzieckiem zdolnym 10-1S-PDZ1
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 2

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Praca z dzieckiem zdolnym 10-1S-PDZ1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 2 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy wtorek, 10:40 - 11:25
sala 2122
Budynek biblioteczno-dydaktyczny B jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 19
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dorota Jankowska
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Bałachowicz, J. (2013). Obraz kreatywnego i idealnego ucznia w poglądach nauczycieli. [W:] I. Adamek, J. Bałachowicz (red.). Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka. Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls.

2. Braun, M., Mach, M. (2010). Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc dla rodziców i nauczycieli dzieci wybitnie uzdolnionych. Warszawa: Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci. http://www.fundusz.org/rodzice-i-nauczyciele

3. Dziedziewicz, D. (2009). Twórczość dziecka- problemy identyfikacji [W:] M. Karwowski (red.) Identyfikacja potencjału twórczego. Warszawa: APS.

Karwowski, M. (2009). Oblicza uczniowskiej kreatywności. Psychologia w Szkole, 24, 4-16.

4. Limont, W. (2010). Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować. Gdańsk: GWP. [rozdział 1]

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506) z późn. zm.

6. Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

Programy, metody, techniki:

1. Domań, R. (2010). Karty dialogowe do gier rozwijających wyobraźnię i kreatywność. Lublin: Wydawnictwo Klanza.

2. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011). Twórcze bazgroły. Przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

3. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowska, E., & Szwajkowski, W. (2011).Twórcze bazgroły. Nowe przygody Ważki Grażki. Gdańsk: Harmonia.

4. Gajda, A., Dziedziewicz, D., Kostrzewa, Ł. (2009). Psychopedagogika Kreatywności i Edukacja Włączająca – o projekcie „Kompas Kreatywności” [W:] J. Łaszczyk, M. Jabłonowska (red.). Zdolności i twórczość jako perspektywa współczesnej edukacji. Warszawa: Wydawnictwo Universitas Rediviva.

5. Jankowska, D. M. (2015). Fabularyzacja, czyli podróżowanie oczyma wyobraźni. Przedszkolne ABC, 6, 8-11.

6. Nęcka, E. (1998). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

7. Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

8. Szmidt, K. J. (2005). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Gliwice: Helion

9. Uszyńska-Jarmoc, J. (2005). Podróże. Skarby. Przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. Białystok: Trans Humana.

10. Witerska, K. (200). Drama. Techniki, strategie scenariusze. Warszawa: Difin.

11. Domań, R. (1999). Karty dialogowe. Klanza.

12. Dziedziewicz, D., Gajda, A., Karwowski, M. (2014). Developing Children's Intercultural Competence and Creativity. Thinking Skills and Creativity,13, 32-42.

13. Dziedziewicz, D. Gajda, A., & Karwowski, M. (2015). How to Develop Children’s Creativity and Intercultural Sensitivity: A Creativity Compass Program (p. 133-143). In: A. G. Tan, C. Parleth, (Eds.), Creativity, Culture, and Development. Singapore: Springer (ISSN: 23646675).

Zakres tematów:

Zajęcia 1 & 2 (18.02.2020). Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz, twórczość, kreatywność – analiza znaczeń; typologiczny model kreatywności (zajęcia stacjonarne)

Zajęcia 2 & 3 (25.02.2020 & 10.03.2020). Metodyka pracy z grupą. Uczeń zdolny w grupie rówieśniczej (zajęcia stacjonarne)

Zajęcia 4 (10.03.2020). Rozwijanie myślenia pytajnego. Trening kreatywności, K. Szmidt (zajęcia zdalne)

Literatura:

1. Szmidt, J, K. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Helion.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna z założeniami ww. treningu i przykładowymi zajęciami

- link do wykładu nt. twórczej aktywności w polskiej szkole. prof. Szmidta na YT

Zadania dla studentów: zapoznanie się z teorią dotyczącą myślenia pytajnego, zapoznanie się z metodyką rozwijania myślenia pytajnego, zapoznanie si.ę z założeniami treningu rozwijającego myślenia pytajne, zapoznanie się z przykładowymi ćwiczeniami rozwijającymi myślenie pytajne, wysłuchanie wykładu nt. twórczej aktywności w polskiej szkole.

Zajęcia 5 (17.03.2020). Fabularyzacja zajęć, metoda organizowania okazji edukacyjnych. Program "Podróże. Skarby. Przygoda." - J. Uszyńska- Jarmoc (zajęcia zdalne).

Literatura:

Uszyńska- Jarmoc, J. (2005). Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. TransHumana.

Materiały dla studentów przesłane za posrednictwem poczty elektronicznej:

- film edukacyjny na YT "Metoda Walta Disneya"

- materiały metodyczne: podręcznik i program "Podróże. Skarby. Przygoda." przykładowe karty aktywności z tego programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się z założeniami programu "Podróże. Skarby. Przygoda, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu, analiza przesłanych karty aktywności, zapoznanie się z metoda Walta Disneya.

Zajęcia 6 (24.03.2020). Rozwijanie myślenia dywergencyjnego. Programy typu „doodles books” (zajęcia zdalne).

Materiały dla studentów przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- film "Jak narysować Ważkę Grażkę

- programy edukacyjne "Twórcze bazgroły", "Myślanki", "Bazgroszyty"

- prezentacja multimedialna "Programy typu doodles books"

Zadania dla studentów: zapoznanie się z założeniami programów typu doodles books, zapoznanie się z kartami pracy z ww. programu, analiza przesłanych karty aktywności.

Zajęcia 7 (31.03.2020). Karty skojarzeniowe - rozwijanie twórczej wyobraźni (zajęcia zdalne)

Literatura:

Domań, R. (1999). Karty dialogowe. Klanza.

Materiały dla studentów przesłane za pośrednictwem poczty eleketronicznej:

- prezentacja multimedialna "Karty skojarzeniowe"

- program z autorskimi ćwiczeniami "Karty skojarzeniowe"(materiały autorskie osoby prowadzącej zajęcia)

- przykładowa talia kart skojarzeniowych (materiały autorskie osoby prowadzącej zajęcia)

Zadania dla studentów: zapoznanie się z metodyką stosowania kart skojarzeniowych, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu, analiza treści przesłanych karty skojarzeniowych

Zajęcia 8 (07.04.2020). Rozwijanie myślenia pytajnego i wyobraźni. Technika obrazków dynamicznych (zajęcia zdalne).

Literatura:

Jankowska, D. M. (2019). Trajektorie rozwoju wyobraźni twórczej w dzieciństwie. Warszawa: Liberi Libri.

Płóciennik, E., Dobrakowska, A. (2008). Zabawy z wyobraźnią. Scenariusze i obrazki o charakterze dynamicznym rozwijające wyobraźnię i myślenie twórcze dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Łódź: Wydawnictwo Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej.

Materiały dla studentów przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- literatura podstawowa

- mapa myśli prezentująca założenia programu „Zabawy z wyobraźnią” (technika obrazków dynamicznych)

- przykładowy obrazek dynamiczny (praca autorska osoby prowadzącej zajęcia)

- wywiad z autorką programu „Zabawy z wyobraźnią” prezentujący założenia techniki obrazków dynamicznych

- autorski, przykładowy scenariusz zajęć z użyciem obrazka dynamicznego

Zadania dla studentów: zapoznanie się z założeniami techniki obrazków dynamicznych, analiza treści przesłanego obrazka dynamicznego, analiza przykładowego scenariusza zajęć z użyciem obrazka dynamicznego.

Metody dydaktyczne:

- wykład, prezentacja multimedialna

- film edukacyjny

- ćwiczenia praktyczne

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca zdalna

Metody i kryteria oceniania:

PRACA praktyczna (scenariusz zajęć) przesłana w korespondencji mailowej

Uwagi:

gr ćwiczeniowa II DZPE-PWK 2

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.