Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej 10-1S-MKT1
Semestr letni 2019/2020
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metodyka kształcenia twórczego w edukacji szkolnej 10-1S-MKT1
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (w trakcie)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy poniedziałek, 13:30 - 14:15
sala 3413
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 20
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Dorota Jankowska
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Appelt, K. (2005). Wiek szkolny. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [W:] A.I. Brzezińska (red.) Psychologiczne portrety człowieka. Praktyczna psychologia rozwojowa. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

2. Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, T. 2, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa: PWN 2010.

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej

4. Galewska-Kustra, M. (2012). Szkoła wspierająca twórczość uczniów. Teoria i przykład praktyki. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

5. Szmidt K. J. (2001), Szkolne inhibitory twórczej aktywności uczniów w świetle badań typu action research, w: Nowe konteksty (dla) edukacji alternatywnej XXI wieku, red. B. Śliwerski, Impuls, Kraków.

6. Szmidt, J, K. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Helion.

7. Uszyńska- Jarmoc, J. (2005). Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. TransHumana.

8. Szmidt K. J. (1996), Przewodnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Kraków.

9. Domań, R. (1999). Karty dialogowe. Klanza.

10. Karolak, W. Kaczorowska, B., Jabłoński, M. (1996). Działania twórcze. Twórczość wspomagająca rozwój. Łódź: AHE.

11. Biela, A. (2015). Trening kreatywności. Edgard.

12. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009). Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasie 1. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

13. Płóciennik, E., Just, M., Dobrakowska, A., Woźniak, J. (2009b). Metoda i wyobraźnia. Lekcje twórczości w klasie 2. Podręcznik dla nauczyciela. Warszawa: Difin.

14. Olczak, M. (2009). Trening twórczości. Współczesna i efektywna forma wychowania przez sztukę. Kraków: Impuls.

15. Nęcka, E, Orzechowski, J., Słabosz, A., Szymura, B. (2005). Trening twórczości. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

Zajęcia 1 & 2 (17.02.2020 & 24.02.2020). Kreatywność w fazie późnego dzieciństwa oraz wczesnej i późnej adolescencji - właściwości rozwojowe okresu późnego dzieciństwa oraz wczesnej i później adolescencji jako punkt odniesienia do stymulowania aktywności twórczej (zajęcia stacjonarne).

Zajęcia 3 (09.03.2020). Szkoła wspierająca twórczość uczniów - warsztat

Wybrane elementy dydaktyki szkolnej (zasady dydaktyczne, zadanie, ocena) z perspektywy stymulowania aktywności twórczej i rozwoju potencjału twórczego ucznia, szkolne inhibitory i stymulatory aktywności twórczej uczniów (zajęcia stacjonarne).

Zajęcia 4 (16.03.2020). Rozwijanie myślenia pytajnego. Trening kreatywności, K. Szmidt (zajęcia zdalne)

Literatura:

1. Szmidt, J, K. (2013). Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Helion.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna z założeniami ww. treningu i przykładowymi zajęciami

- link do wykładu prof. Szmidta na YT (tematyka: twórczość w szkole)

Zadania dla studentów: zapoznanie się z teorią dotyczącą myślenia pytajnego, zapoznanie się z metodyką rozwijania myślenia pytajnego, zapoznanie się z założeniami treningu rozwijającego myślenia pytajne, zapoznanie się z przykładowymi ćwiczeniami rozwijającymi myślenie pytajne, wysłuchanie wykładu nt. twórczej aktywności w polskiej szkole.

Zajęcia 5 (23.03.2020). Fabularyzacja zajęć, metoda organizowania okazji edukacyjnych. Program "Podróże. Skarby. Przygoda." - J. Uszyńska- Jarmoc (zajęcia zdalne).

Literatura:

Uszyńska- Jarmoc, J. (2005). Podróże, skarby, przygoda : podręcznik i program rozwijania twórczości, samoświadomości oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci klas I-III. TransHumana.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- film edukacyjny na YT "Metoda Walta Disneya"

- podręcznik i program "Podróże. Skarby. Przygoda." przykładowe karty aktywności z tego programu

Zadania dla studentów: zapoznanie się z założeniami programu "Podróże. Skarby. Przygoda, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu, analiza przesłanych karty aktywności, zapoznanie się z metoda Walta Disneya.

Zajęcia 6 (30.03.2020). Karty skojarzeniowe - rozwijanie twórczej wyobraźni, warsztat (zajęcia zdalne)

Literatura:

Domań, R. (1999). Karty dialogowe. Klanza.

Materiały dla studentów wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- prezentacja multimedialna "Karty skojarzeniowe"

- program z autorskimi ćwiczeniami z ww. programu

- przykładowa talia kart skojarzeniowych

Zadania dla studentów: zapoznanie się z metodyką stosowania kart skojarzeniowych, zapoznanie się z ćwiczeniami z ww. programu, analiza treści przesłanych karty skojarzeniowych

Zajęcia 7 & 8 (06.04.2020 & 20.04.2020). Gry komunikacyjne w pracy z grupą - (zajęcia zdalne).

Literatura:

Dziedziewicz, D., Karwowski, M. (2015). Development of Children’s Creative Visual Imagination: A Theoretical Model, Measure and Stimulation Program. Education, 3-13: International Journal of Primary, Elementary and Early Years Education, 4(43), 382-393.

Materiały dla studentów przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej:

- literatura podstawowa do zajęć

- gra komunikacyjna „Pałac Hrabiego”

- gra komunikacyjna „Starożytna Piramida”

- gra komunikacyjna „ As wywiadu”

Zadania dla studentów: analiza gier komunikacyjnych „Pałac Hrabiego”, „Starożytna Piramida”, „ As wywiadu” (rozwijanie kreatywności).

Metody dydaktyczne:

- wykład, prezentacja multimedialna

- film edukacyjny

- analiza tekstów źródłowych

- metody aktywizujące i problemowe

- praca zdalna

Metody i kryteria oceniania:

Dziennik twórczego pedagoga (zdalnie prowadzony przez 4 tygodnie dziennik aktywności twórczej; każdego dnia 1 zadanie)

Uwagi:

gr wykładowa II DZPE-PKR

Do listy studentów mają dostęp koordynatorzy przedmiotu, uczestnicy oraz prowadzący grup. Jesteś uczestnikiem, zatem masz dostęp.

wyślij wiadomość do studentów tej grupy (przez USOSmail)

Lista jest pusta
Nazwisko Imiona Stan
Lista jest pusta
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.