Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Negocjacje i mediacje 20-3S-NEM
Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020
Laboratorium/warsztaty, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Negocjacje i mediacje 20-3S-NEM
Zajęcia Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020 (2019Ln) (zakończony)
Laboratorium/warsztaty (LAB), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
jednokrotnie, sobota (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 10:30 - 12:55
sala 3634
Budynek z aulami C jaki jest adres?
jednokrotnie, niedziela (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 15:40
sala 3634
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 15
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Wioletta Dziarnowska
Literatura:

Brożek, B., Stelmach, J., (2019), Negocjacje, Kraków: Copernicus Center Press

Carnegie, D., (2018), Jak tworzyć doskonałe relacje, Gliiwice: Sensus

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2000). Dochodząc do tak. Negocjowanie bez poddawania się. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Gmurzyńska, E., Morek, R., (2009), Mediacje. Teoria i praktyka, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business

Horzyk, A., (2012), Negocjacje. Sprawdzone strategie, Warszawa: Samo sedno

Moore, Ch., W., (2009), Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business

Negocjacje. Rady Ekspertów w zasięgu ręki. Harvard Business Essentials.

Tabernecka, M., (2009), Negocjacje i mediacje w sferze publicznej, Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business

Ury, W. (2000). Odchodząc od nie. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne

Załuski, G., (2017), Negocjacyjne ZOO. Strategie i techniki negocjacji w pigułce, Warszawa: MT Biznes

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do negocjacji. Negocjacje a arbitraż, mediacje i facylitacja - podobieństwa i różnice. Negocjacyjne "minimum moralne".

Prezentacja power point, zagadnienia do opracowania i ćwiczenia praktyczne przesłane uczestnikom poprzez system Usos oraz na wskazany przez słuchaczy mail gupowy.

2. Etapy procesu negocjacyjnego: przygotowanie - mentalne, formalne, materialne; rozmowy negocjacyjne - strategie ofensywne i defensywne, zakończenie rozmów; porozumienie resp. umowa; realizacja. Warsztat zastosowań wiedzy o etapach negocjacji.

Prezentacja power point, zagadnienia do opracowania i ćwiczenia praktyczne przesłane uczestnikom poprzez system Usos oraz na wskazany przez słuchaczy mail gupowy.

Zajęcia - część wykładowa Laboratorium- realizowane w trybie synchronicznym zgodnie z planem studiów w dniach:. 4.04 godz. 10.30-12:55; 26.04. godz. 8-10:25; 16.05 godz. 8-12:55; 23.05. godz. 10:30-12:55; 7.06. godz. 8-10:25; 20.06. godz. 10:30-12:55; 21.06. godz. 8-10:25; 27.06. godz. 8-10:25 z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams. Harmonogram zadań i materiały udostępnione w sylabusie oraz poprze mail Usoś i grupowy.

ZDALNA KONTYNUACJA części warsztatowej Laboratorium - systematyczne udostępnianie autorskich prezentacji i materiałów poprzez listę mailingową studentów w systemie Usos oraz na wskazany mail grupowy, które stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24, poz. 83 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1231) i podlegają ochronie prawnej. Obowiązuje całkowity zakaz wykorzystywania ich w celach zarobkowych.

Niedozwolone jest korzystanie z niniejszych materiałów (w tym w szczególności ich dalsza publikacja i udostępnianie) bez zgody autora poza przypadkami dozwolonego użytku chronionych utworów określonego przepisami ustawy. Studenci doktoranci i pracownicy APS są w szczególności uprawnieni są do korzystania z pojedynczych egzemplarzy utworu w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym.

Dostępność mailowa w godzinach dyżuru dla studentów stacjonarnych we środy 9:30-11:30 oraz w terminie dyżuru dla studentów niestacjonarnych 4.04.2020 godz. 27.06.2020 w godz. 10:30-11:30.

3. Strategie negocjacyjne: model pozycyjny, model oparty na zasadach (m.in. tzw. harwardzki), model "negocjacji trójwymiarowych". Warsztat zastosowań wiedzy o modelach negocjacyjnych.

Spotkanie zdalne odbyło się w aplikacji Microsoft teams 4.04. 2020 - 10.30-12.55. Zadanie do opracowania w grupach w ramach części warsztatowej przesłane zostało poprzez system USOS oraz na mail grupowy.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2MxYWE4MWQtMTkxMi00N2VkLTkyMGQtNDQxNDEwYTBlZmMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%22%7d

Proszę o potwierdzenie obecności na spotkaniu do 3.04.

Plan spotkania:

10.30-11.30 - indywidualne zapoznanie się z treścią prezentacji

11.30-11.40 - przerwa

11.40-12.00 - czat oraz zadanie grupowe

4. Strategie negocjacyjne: model argumentacyjny, model topiczno-retoryczny, model ekonomiczny. Warsztat zastosowań wiedzy o modelach negocjacyjnych.

Spotkanie odbyło się się zgodnie z planem 26.04.2020 od godz. 8.00 w Aplikacji Microsoft Teams, prezentacja wysłana poprzez mail USOS i grupowy 26.04.2020.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%22%7d

Agenda spotkania:

8.00-9.00 - indywidualne zapoznanie się z treścią prezentacji przesłaną przed rozpoczęciem Laboratorium poprzez system Usos oraz na mail grupowy.

9.00-9.10 - przerwa

9.10-10.00 - czat w aplikacji Microsoft Teams - odpowiedzi na pytania słuchaczy dotyczące treści prezentacji i wykonanego zadania stanowiącego część warsztatową.

10.00-10.25 - podsumowanie treści prezentacji przez prowadzącą, przekazanie następnego zadania do realizacji w ramach części warsztatowej - wymagana symultaniczna obecność wszystkich uczestników przez dołączenie w aplikacji Microsoft Teams.

5. Negocjacje - jak uniknąć manipulacji? Najczęstsze techniki i strategie manipulacyjne używane w negocjacjach. Sposoby radzenia sobie z manipulacją. Warsztat zastosowań wiedzy o manipulacji w negocjacjach.

Prezentacja power point z elementami audiowizualnymi przesłana 16.05. 2020 poprzez USOS oraz na mail grupowy.

Warsztat odbył się w aplikacji Microsoft Teams w dniu 16.05.2020 w godz. 8-12.55 - 6 godzin.

Agenda spotkania:

8.00-9.00 - indywidualne zapoznanie się z treścią prezentacji przesłaną poprzez system Usos oraz na mail grupowy

9.00-10.00 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 1.

10.00-11.30 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 2.

11.30-11.45 - przerwa

11.45-12.45 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 3.

12.45-12.55 - podsumowanie warsztatu.

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=750e2e7a-57c7-4186-8d91-6d68e5932d7b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

UWAGA: materiał dodatkowy

https://www.youtube.com/watch?v=xa1RShs7wyI

Fear, Anger and How to Counter the Manipulation of the Human Mind

Nicole LeFavour | TEDxBoise

Strach, gniew i jak przeciwdziałać manipulacji ludzkim umysłem.

6. Zasoby osobiste w negocjacjach: asertywność, dyscyplina czasowa, umiejętności erystyczne, aktywne słuchanie. Warsztat zastosowań wiedzy o zasobach osobistych w negocjacjach.

Warsztat odbył się w aplikacji Microsoft Teams w dniu 16.05.2020 w godz. 8-12.55 - 6 godzin.

Agenda spotkania:

8.00-9.00 - indywidualne zapoznanie się z treścią prezentacji przesłaną poprzez system Usos oraz na mail grupowy

9.00-10.00 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 1.

10.00-11.30 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 2.

11.30-11.45 - przerwa

11.45-12.45 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 3.

12.45-12.55 - podsumowanie warsztatu.

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=750e2e7a-57c7-4186-8d91-6d68e5932d7b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

UWAGA: materiał dodatkowy

https://www.ted.com/talks/william_ury_the_walk_from_no_to_yes?language=en

William Ury

Droga od "nie" do "tak"

7. Zasoby osobiste w negocjacjach: umiejętność rozpoznawania własnych i cudzych potrzeb, formułowanie pytań o potrzeby, umiejętność oddzielania faktów od propozycji negocjacyjnych, radzenie sobie ze stresem. Warsztat zastosowań wiedzy o zasobach osobistych w negocjacjach.

Warsztat odbył się w aplikacji Microsoft Teams w dniu 16.05.2020 w godz. 8-12.55 - 6 godzin.

Agenda spotkania:

8.00-9.00 - indywidualne zapoznanie się z treścią prezentacji przesłaną poprzez system Usos oraz na mail grupowy

9.00-10.00 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 1.

10.00-11.30 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 2.

11.30-11.45 - przerwa

11.45-12.45 - spotkanie grupy online w aplikacji Microsoft Teams - Ćwiczenie 3.

12.45-12.55 - podsumowanie warsztatu.

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2f_%23%2fl%2fmeetup-join%2f19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2%2f0%3fcontext%3d%257b%2522Tid%2522%253a%2522aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%2522%257d%26anon%3dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=750e2e7a-57c7-4186-8d91-6d68e5932d7b&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

UWAGA: materiał dodatkowy

The Art of Negotiation

Sztuka negocjacji

Maria Ploumaki

TEDxYouth@Zurich

https://www.youtube.com/watch?v=pjlPgJ1wBdM

8. Narzędzia wspierające negocjacje: motywowanie do współpracy, budowanie zaufania, praca na relacji. Warsztat zastosowań wiedzy o narzędziach wspierających negocjacje.

Warsztat odbył się w aplikacji MS 7.06.2020 w godz. 8-10.25. Materiały zamieszczone sa w czacie spotkania.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%22%7d

9. Narzędzia wspierające negocjacje: przekonywanie innych, docenianie, budowanie partnerstwa, nagrody, kary i sankcje w negocjacjach. Warsztat zastosowań wiedzy o narzędziach wspierających negocjacje.

Warsztat odbył się w aplikacji MS 7.06.2020 w godz. 8-10.25. Materiały zamieszczone sa w czacie spotkania.

Link do spotkania: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%22%7d

10. Typy negocjatorów - charakter resp. osobowość a negocjacje. Identyfikowanie i wykorzystanie cech charakteru uczestników negocjacji do doboru efektywnej strategii negocjacyjnej. Warsztat zastosowań wiedzy o typach negocjatorów w negocjacjach.

Warsztat odbył sie w dniu 20.06.2020 w godz. 10:30-12:55

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%22%7d

11. Typy negocjatorów - charakter resp. osobowość a negocjacje. Negocjacje z "problematycznymi" osobami. Warsztat zastosowań wiedzy o typach negocjatorów w negocjacjach.

Warsztat odbył sie w dniu 20.06.2020 w godz. 10:30-12:55

link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%22%7d

12. Negocjacyjne mity: mit idealnego negocjatora i idealnej metody negocjacyjnej. Analiza przypadków.

13. Negocjacyjne błędy: agresja, uległość, brak rozpoznania potrzeb, nadmierne uogólnienia, krytyka, przerzucanie odpowiedzialności, manipulacja i egocentryzm negocjacyjny. Analiza przypadków.

Warsztat odbył się 21.06.2020 w aplikacji MS w godz. 8-10:25

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%22%7d

14. Mój osobisty styl negocjacyjny. Warsztat umiejętności wykorzystania zasobów osobistych i wiedzy o cechach własnego charakteru do prowadzenia satysfakcjonujących negocjacji.

Warsztat odbył się 21.06.2020 w aplikacji MT w godz. 8-10:25

link do spotkania

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmEyMzUxMGItNmRhNi00MThhLWFjMjgtNGYxMDMxZWExMzVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86%22%2c%22Oid%22%3a%22d528c70d-b01e-4221-88c2-176cfeec2c54%22%7d

15. Podsumowanie treści teoretycznych i praktycznych Laboratorium. Określenie obszarów do rozwoju.

Zajęcia odbyły się w aplikacji MT w formie rozmów indywidualnych lub korespondencji pisemnej (wybór słuchacza) w dniu 27.06.2020 8-10.25. Dokumentacja formy pisemnej znajduje sie w czacie przedmiotu, części ustnej w formie nagrań.

Metody dydaktyczne:

dyskusja grupowa i w podgrupach, burza mózgów, negocjacyjne gry symulacyjne, ćwiczenia praktyczne umiejętności negocjacyjnych, ćwiczenia rozwijające zasoby osobiste korzystne w procesie negocjacji, miniwykłady, prezentacje power point z elementami audiowizualnymi, studium przypadków

treści przesyłane są poprzez system Usos oraz wskazany przez słuchaczy mail grupowy, dyskusje i zadania będą w trybie zdalnym realizowane w aplikacji Microsoft teams w termianach zajęć

ćwiczenia praktyczne w przypadku konieczności realizacji zdalnej będą realizowane online poprzez wskazane przez prowadzącą narzędzie

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę składa się:

aktywny udział w dyskusjach i zadaniach praktycznych (w tym realizowanych zdalnie) - 30 h - 1 ECTS

zapoznanie się z treściami przesyłanych prezentacji i materiałów i zaprezentowanie wiedzy w ramach wspólnych warsztatów (w tym realizowanych zdalnie)- 30 h - 1 ECTS

przygotowanie się w oparciu o wskazane materiały i pozytywne zaliczenie testu końcowego 30 h; realizacja zdalna testu odbędzie się w ramach ostatniego Laboratorium - 1 ECTS

Razem: 3 ECTS

Uwagi:

grupa warsztatowa dla IV ZM/PY-SPS 1

Ze względu na sytuację pandemii zgodnie z ustaleniami będę Państwu systematycznie przesyłała materiały, zagadnienia kluczowe do testu końcowego, ćwiczenia praktyczne do samodzielnego wykonania oraz wskazówki na temat realizacji kolejnych części Laboratorium na wskazany przez Państwa mail oraz poprzez system USOS.

Spotykamy się w terminach zajęć w aplikacji Microsoft teams. Zaproszenia będą kierowane systemowo na Państwa adres apsowy. Proszę o kazdorazowe potwierdzenie obecności na spotkaniu.

Test koncowy odbędzie się w formie do wyboru - zadanie pisemne przesłane mailowo w pliku Word lub pdf lub ustnie w aplikacji Microsoft Teams w ramach ostatniego spotkania 27.06. godz. 8-10-25.

Wszelkie zapytania do mnie proszę kierować mailowo na adres: wdziarnowska@aps.edu.pl lub w.dziarnowska@poczta.onet.pl.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.