Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specyfika zaburzeń w wybranych okresach rozwojowych 20-3F-SZO
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Specyfika zaburzeń w wybranych okresach rozwojowych 20-3F-SZO
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każdy czwartek, 13:30 - 15:05
sala 3631
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 30
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Beata Staniszewska
Literatura:

LITERATURA OBOWIĄZKOWA:

Sękowski, M. (2020). Trauma przywiązaniowa i dezorganizacja przywiązania. Mechanizmy, terapia i profilaktyka. [W:] A. Senejko, A. Czapiga (red.), Oswojenie traumy. Przegląd zagadnień (s. 99-124). Kraków: Impuls.

Gaidamowicz R. i wsp. (2018). ADHD – plaga XXI wieku?. Psychiatr. Pol.; 52(2): 287–307.

Rybakowski F. i wsp. (2014). Zaburzenia ze spektrum autyzmu – epidemiologia, objawy, współzachorowalność i rozpoznawanie. Psychiatr. Pol.; 48(4): 653–665.

Barzykowski K. i wsp.(2013). Wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży w kontekście wielokulturowości oraz wielojęzyczności. Warszawa: MEN.

Sobów T. Praktyczna psychogeriatria. Wydawniztwo Continuo. Wrocław 2010 (w momencie dostępności do zasobów bibliotek)

Namysłowska I. Psychiatria dzieci i młodzieży, PZWL Warszawa 2012 (w momencie dostępności do zasobów bibliotek)

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2 Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012.

Stuart-Hamilton I. Psychologia starzenia się. Zyski i s-ka. Poznań 2006

Marcelli D. Psychopatologia wieku dziecięcego. Elsevier. Wrocław 2013

Cepeda C. Badanie psychiatryczne dzieci i młodzieży. Elsevier. Wrocław 2010.

Wciórka J., Pużyński S., Rybakowski J., (red.) Psychiatria, T 1 i 2, Elsevier Urban & Partner, Wrocław 2012

Zakres tematów:

1. Zaburzenia przywiązania u dzieci i młodzieży.

2. Zaburzenia postraumatyczne u dzieci i młodzieży.

3. ADHD i zaburzenia zachowania. Metody diagnostyczne, np. badanie poszczególnych składowych procesów uwagowych (koncentracja, selektywność, stabilność, podzielność, przerzutność); Test Moxo - analiza wykresów i wyników badania. Diagnoza różnicowa - ADHD a zaburzenia zachowania.

4. Całościowe zaburzenia rozwojowe (autyzm, Zespół Aspergera, Zespół Retta, dziecięce zaburzenia dezintegracyjne). Diagnoza różnicowa, np. autyzm - upośledzenie umysłowe, autyzm - zaburzenia postraumatyczne.

5. Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia).

6. Dzieci z doświadczeniem migracyjnym – wybrane zagadnienia diagnozy psychologicznej w kontekście wilokulturowości i wielojęzyczności.

7.Specyfika badania osoby starszej.

8. Łagodne zaburzenia funkcji poznawczych, metody diagnozy.

9.Zespoły otępienne, podział ze względu na kryterium przyczynowe i lokalizacyjne.

Metody dydaktyczne:

Ze względu na epidemię COVID-19, w okresie nieodbywania się zajęć na terenie uczelni, metodą dydaktyczną będzie przesyłanie na adres mailowy roku psychologia2017aps@gmail.com materiałów w formie prezentacji multimedialnych z poszerzonym wyjaśnieniem materiału (treści na slajdach nie będą miały jedynie formy głównych pojęć, ale będą zawierały rozwinięcie omawianych idei).

Przesyłana będzie też literatura do poszerzenia wiedzy z zakresu wybranych zagadnień tematycznych.

Niektóre z ćwiczeń prowadzone będą przy użyciu Programu Zoom.

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach (zaangażowanie w opracowywanie proponowanych zagadnień).

Egzamin testowy

Uwagi:

gr ćwiczeniowa III DMPY-PKL

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.