Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody pomocy psychologicznej - 2 20-3F-MP2
Semestr letni 2019/2020
Ćwiczenia, grupa nr 3

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Metody pomocy psychologicznej - 2 20-3F-MP2
Zajęcia Semestr letni 2019/2020 (2019L) (zakończony)
Ćwiczenia (CW), grupa nr 3 [pozostałe grupy]
Terminy i miejsca:
każdy wtorek, 13:30 - 15:05
sala 3605
Budynek z aulami C jaki jest adres?
każda środa, 17:10 - 18:45
sala 1070/1071
Budynek dydaktyczny - główny A jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 13
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Katarzyna Chotkowska, Magdalena Gawrych
Literatura:

Literatura obowiązkowa do zajęć dr Gawrych:

1.Heszen, I., Sęk, H. (2008). Zdrowie i stres. W: Strelau, J., Doliński, D. (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 2. Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, s. 681-734.

2. Sęk, H., Brzezińska A. (2008). Podstawy pomocy psychologicznej. W: J. Strelau i D. Doliński (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki, t.2. Gdańsk: GWP.

3. Kubacka-Jasiecka, D., Budyń, K. (2005). Kryzys, interwencja i pomoc psychologiczna. Nowe ujęcia i możliwości. Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

4. Lew-Starowicz M, Skrzypulec-Plinta V, Lew-Starowicz Z. (2017). Seksuologia. Warszawa:PZWL.

Literatura uzupełniająca:

1. Shepherd, G.(1999). Rehabilitacja w psychiatrii. Pruszków: Towarzystwo Amici di Tworki.

2. Goldenberg H, Goldenberg I.(2006). Terapia rodzin. Kraków: Wydawnictwo UJ

3. Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacyjna. Warszawa: WAiP.

4. Gałkowski, T. i Pisula, E. (2006). Psychologia rehabilitacyjna. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN.

5. Linley, P.A., Joseph S. (2007). Psychologia pozytywna w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

6. Pilecka, B. (2005). Kryzys psychologiczny. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.

7. Brzeziński, J., Chyrowicz, Poznaniak W., Toeplitz -Winiewska, M. ( 2008). Etyka zawodu psychologa. Warszawa: Scholar.

8. Heszen, I., Sęk, H. (2007). Psychologia zdrowia. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Dla grup mgr Chotkowskiej

Golińska L., Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja, Wyd. Difin, Warszawa 2008.

Griffiths M., Gry i hazard. Uzależnienia dzieci w okresie dorastania, GWP, Gdańsk 2004.

Guerreschi C., Nowe uzależnienia, Wyd. Salwator, Kraków 2006.

Niewiadomska I., Brzezińska M., Lelonek B., Hazard, Wyd. KUL, Lublin 2005.

Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od czynności. Mit czy rzeczywistość, Wyd. Difin, Warszawa 2010

Zakres tematów:

Tematyka zajęć dr Gawrych:

1.Wprowadzenie, pomoc profesjonalna a pomoc nieprofesjonalna – dylematy i zagrożenia. Wymiar etyczny pomocy psychologicznej.

2. Metody pomagania i umiejętności pomagania – systematyzacja. Pomaganie jednostkom a pomaganie parom/ rodzinom.

3. Metody pomocy psychologicznej dla par i rodzin (1): poradnictwo, psychoedukacja prewencja dla rodzin w sytuacji kryzysu normatywnego.

4. Metody pomocy psychologicznej dla par i rodzin (2): Oddziaływania interwencyjne, rehabilitacyjne i terapeutyczne dla rodzin w sytuacji kryzysu psychicznego.

5. Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (1): psychoedukacja i promocja zdrowia seksualnego.

6. Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (2): poradnictwo w problemach psychoseksualnych.

7. Metody pomocy w obszarze zdrowia psychoseksualnego (3): elementy interwencji kryzysowej i psychoterapii w zaburzeniach seksualnych.

Dla grup mgr Chotkowskiej

- wprowadzenie do problematyki uzależnień behawioralnych

- podział na uzależnienia behawioralne i uzależnienia od substancji

- uzależnienia behawioralne a uzależnienia obsesyjno-kompulsyjne

- analiza studiów przypadku

- projektowanie zajęć profilaktycznych

- pomoc psychologiczna w przypadku uzależnień behawioralnych

- analiza studiów przypadku

- diagnoza uzależnień behawioralnych - narzędzia

Metody dydaktyczne:

Forma zaliczenia: praca zaliczeniowa – scenariusz zajęć psychoedukacyjnych z wybranego obszaru tematycznego dla wybranej grupy odbiorców

Warunki zaliczenia: obecność na zajęciach, aktywny udział w ćwiczeniach w podgrywaniu i prowadzeniu pacjentów, praca zaliczeniowa

Dopuszczalna liczba nieobecności na ćwiczeniach - 1

Informacja od mgr Chotkowskiej: Od 16 marca 2020 zajęcia realizowane będą zdalnie. Szczegóły znajdą Państwo na grupie Facebook pod nazwami Metody Pomocy Psychologicznej z Chotkowską grupa wtorki 8.00 lub Metody Pomocy Psychologicznej z Chotkowską grupa środy 17.10. Materiały i zadania będą również przesyłane poprzez pocztę aps (proszę upewnić się, że macie Państwo dostęp do swojej poczty).

Metody i kryteria oceniania:

zajęcia dr Gawrych - podczas zajęć wykorzystane zostają aktywizujące metody problemowe; podczas zajęć korzysta się z następujących form pracy: praca samodzielna (zadania indywidualne), praca

zespołowa pod kierunkiem nauczyciela, praca w

podgrupach, praca poza godzinami kontaktowymi, w tym przygotowanie do zajęć, praca z wykorzystaniem kontaktu elektronicznego (praca z materiałem multimedialnym)

Kryteria oceniania: jakość pracy zaliczeniowej, terminowość pracy zaliczeniowej, jakość i terminowość zadań

Zajęcia mgr Chotkowska

Ocenie podlega:

Jakość wykonanych zadań

Terminowe wykonywanie zadań

Przesłanie pracy zaliczeniowej w terminie

Uwagi:

gr ćwiczeniowa III DMPY-WIK

Tylko grupa mgr Chotkowskiej - Przesłanie materiałów (tekstowych, filmowych i książkowych) oraz kart pracy w wersji word dla studentów (studenci muszą odesłać wypełnione karty pracy by mieć zaliczone zajęcia).

Tylko grupa dr Gawrych -przekazywanie studentom drogą e-mailową systematycznie literatury oraz zadań do wykonania zgodnie z konspektem zajęć

Nakład pracy studentów:

- praca na zajęciach - 15h

- praca własna, prace domowe, czytanie literatury - 15h

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.