Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologiczne aspekty niepełnosprawności 10-7F-ASN
Semestr zimowy 2018/2019
Wykład, grupa nr 1

powiększ
plan zajęć przedmiotu
zaznaczono (na zielono) terminy
aktualnie wyświetlanej grupy
To jest strona grupy zajęciowej. Jeśli szukasz opisu przedmiotu, zobacz stronę przedmiotu
Przedmiot Antropologiczne aspekty niepełnosprawności 10-7F-ASN
Zajęcia Semestr zimowy 2018/2019 (2018Z) (zakończony)
Wykład (WYK), grupa nr 1 [pozostałe grupy]
Termin i miejsce:
każda środa, 15:20 - 16:55
sala 3090/3092
Budynek z aulami C jaki jest adres?
Terminy najbliższych spotkań: Wszystkie zajęcia tej grupy już się odbyły - pokaż terminy wszystkich spotkań.
Liczba osób w grupie: 17
Limit miejsc: (brak danych)
Prowadzący: Andrzej Ciążela
Literatura:

. Barnard, Antropologia, Zarys teorii i historii, PIW, Warszawa 2008

B. Borowska-Beszta, Niepełnosprawność w kontekstach kulturowych i teoretycznych Impuls, Kraków 2012

E. Czykwin, Stygmat społeczny, PWN,Warszawa 2007

R. Deliège, Historia antropologii, Oficyna Naukowa, Warszawa 2011

M. Garbat, Historia niepełnosprawności. Geneza, rozwój rehabilitacji, pomocy technicznych oraz wsparcia osób z niepenosprawnościami, Nowae Res. Gdynia 2015

J. Kulbaka, Niepełnosprawni. Z dziejów kształcenia specjalnego,Wyd.APS, Warszawa, 2012,

J.Mucha, Kultura dominująca jako kultura obca, Oficyna Naukowa, Warszaw a1999

E.Nowicka, Świat człowieka-świat kultury, PWN,Warszawa 1998,

A. Perzanowski, Odmieńcy.Antropologiczne studium dewiacji,Warszawa 2009

W.G.Sumner, Naturalne sposoby postępowania w gromadzie, PWN,Warszawa 1999

R.Szulc, Antropologiczne podstawy wychowania,Wyd.Żąk 1998

H.Żuraw, Ewolucja podejścia do niepełnosprawności w kulturze Zachodu

H.Żuraw, Inność,obcość w perspektywie pozytywnej, Wielokontekstowość studiów nad innością-obcością /w.:/Chrzanowska I.,Jachimczak B., Pawelczak K.: Miejsce innego we współczesnych naukach o wychowaniu.W poszukiwaniu pozytywów,Wyd. UAM 2013

W. Otto, Oblicza niepełnosprawności w polskim filmie / Wojciech Otto

/ „Pampaedia”. - 2009/2010, nr 6/7, s. 47-63

Człowiek z niepełnosprawnością w przestrzeni społecznej / pod red. nauk. Z. Gajdzicy. - Kraków : Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2009.

D. Gorajewska, Fakty i mity o osobach z niepełnosprawnością / Danuta

Gorajewska. - Warszawa : Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, 2006.

Kazanowski, Zdzisław : Stereotypowy wizerunek osób niepełnosprawnych.

Konfrontacja bohaterów filmów fabularnych // W: Stereotypy niepełnosprawności :

między wykluczeniem a integracją / Maria Chodkowska [et al.]. - Lublin :

Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2010.

Zakres tematów:

1. Antropologia jako nauka i historia antropologii j jej postaci: tradycyjna, biologiczna kulturowa spoleczna filozoficzna.

2. Problem niepełnosprawności jako problem antropologiczny.

3 Rodzaje niepełnosprawności.

3. Podejścia do niepełnosprawności.

4. Niepełnosprawność wobec normalności.

5. Ekskluzywne i inkluzywne podejście do niepełnosprawności.

6. Niepełnosprawność w różnych kulturach i epokach.

7. Kształtowanie się współczesnego podejścia do niepełnosprawności.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami dyskusji oraz prezentacji materiałow ikonograficznych i filmowych.

Metody i kryteria oceniania:

cenę bardzo dobrą :

odpowiadający rozumie i potrafi ukazać złożoność i specyfikę antropologii jako nauki jej metody i stanowiska teoretyczne

Potrafi omówić złożoność problematyki niepełnosprawności członków gatunku gatunku człowiek i konsekwencje tych zróżnicowań w praktyce życiowej. Potrafi scharakteryzować różnorodność i zmienność podejść do kwestii niepełnosprawności w ludzkich społecznościach.

Egzamin ustny losowanie zestawu trzech pytań.

Na ocenę dobrą :

odpowiadający potrafi ukazać złożoność i specyfikę antropologii jako nauki jej metody i stanowiska teoretyczne

Potrafi omówić problematykę niepełnosprawności członków gatunku gatunku człowiek i konsekwencje tych zróżnicowań w praktyce życiowej. Potrafi przedstawić różnorodność i zmienność podejść do kwestii niepełnosprawności w ludzkich społecznościach.

Na ocenę dostateczną :

odpowiadający potrafi wskazać podstawowe kwestie określające specyfikę antropologii jako nauki jej metody i stanowiska teoretyczne

Potrafi omówić ogólnie problematykę niepełnosprawości członków gatunku gatunku człowiek i konsekwencje tych zróżnicowanw praktyce życiowej. Potrafi przedstawić zróżnicowanie podejść do kwestii niepełnosprawności w ludzkich społecznościach.

Uwagi:

grupa wykładowa I DUID

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.