Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka asystencka (30 godz.)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: PC-5P-KIE1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka asystencka (30 godz.)
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) niestacjonarne jednolite magisterskie
Obowiązkowe dla I r. PC, (5-l) stacjonarne jednolite magisterskie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Pełny opis:

DRUKI DO POBRANIA

Uwaga ! dokumenty należy drukować dwustronnie.

Sylabus

Karta praktykanta

Inne dokumenty

Skierowanie

Efekty uczenia się:

Wiedza

Zna specyfikę przedszkola, szkoły lub placówki oświatowej, w której jest odbywana praktyka, w szczególności: zadania opiekuńczo-wychowawcze, organizację pracy, zakresy zadań pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaj prowadzonej dokumentacji.

Zna zasady zapewniania bezpieczeństwa dzieciom w przedszkolu i uczniom w szkole i poza nimi.

Umiejętności

Wykorzystuje i integruje wiedzę teoretyczną w celu analizowania i interpretowania sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Potrafi zaobserwować funkcjonowanie dziecka, ucznia i nauczyciela w życiu przedszkola lub szkoły.

Potrafi dokonać analizy i interpretacji zaobserwowanych albo doświadczonych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

Kompetencje społeczne

Przestrzega zasad etyki zawodowej.

Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy i wykonuje działania pedagogiczne.

Potrafi skutecznie współdziałać z opiekunem praktyk zawodowych oraz z innymi nauczycielami, w celu poszerzania swojej wiedzy.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-17 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki, Anna Nowicka-Skóra, Marta Porembska
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki, Anna Nowicka-Skóra, Marta Porembska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

- Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki gdzie praktyka jest realizowana, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi, sposobem funkcjonowania, organizacją pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzoną dokumentacją.

- Obserwacja funkcjonowania ucznia w życiu szkoły.

- Obserwacja pracy nauczyciela w życiu szkoły.

- Współdziałania z opiekunem praktyk w podejmowaniu działań i prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

- Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyki, w tym obserwowanych zajęć - ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

Praktyka ma charakter obserwacyjny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

- Zapoznanie się z całokształtem funkcjonowania przedszkola, szkoły lub placówki gdzie praktyka jest realizowana, szczególnie z jej strukturą organizacyjną, zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi, sposobem funkcjonowania, organizacją pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz prowadzoną dokumentacją.

- Obserwacja funkcjonowania ucznia w życiu szkoły.

- Obserwacja pracy nauczyciela w życiu szkoły.

- Współdziałania z opiekunem praktyk w podejmowaniu działań i prowadzeniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych.

- Analiza i interpretacja zaobserwowanych albo doświadczanych sytuacji i zdarzeń pedagogicznych.

- Prowadzenie dokumentacji dotyczącej praktyki, w tym obserwowanych zajęć - ujęcie ich w protokołach hospitacyjnych zamieszczonych w dzienniku praktyk.

Praktyka ma charakter obserwacyjny.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hubert Iwanicki
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Hubert Iwanicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Urszula Gosk
Prowadzący grup: Urszula Gosk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.