Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Arrangement of Therapeutic and Home Space in the Support of Premature Child

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 00-0F-ATH
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Arrangement of Therapeutic and Home Space in the Support of Premature Child
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Problemy współczesnej edukacji - konw. w jęz. obcym - II rok, 3 sem PE (II st. st. stac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - konw. w jęz. obcym - II rok PC (II st. st. stac.) - 1 obow.
Społeczne problemy współcz. świata - wyk. w jęz. obcym - I rok PC (II st. st. niestac.) - 1 obow.
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

assessment: written task on the basis of characteristic of premature child

Pełny opis:

In this lecture students will learn about the division of prematurity according to gestational week and birth weight. They will learn about the most common causes and effects of preterm birth. The principles of space arrangement as well as equipment to support the preterm baby in the hospital, in therapy and at home will be discussed. Attention will be paid to necessary medical equipment, practical toys, and furniture placement. Students will see examples of play with children and examples of arrangements of therapeutic and home spaces.

Literatura:

Zdziennicka-Chyła A, Mitosek- Szewczyk K. (2017). The course and support of sensimotor development in a premature infant,Medical Rehabilitation; 21 (3): 64-69.

DeAngelis T. (2018) Healing by design. Monitor on Psychology. http://www.apa.org/monitor/2017/03/healing-design.aspx. Updated March 2017. Accessed September 22.

Graham, L. T., Gosling, S. D., & Travis, C. K. (2015). The Psychology of home environments: A

call for research on residential space. Perspectives on Psychological Science, 10(3), 346–

356. https://doi.org/10.1177/1745691615576761

Weinberger, N., Butler, A. G., McGee, B., Schumacher, P. A., & Brown, R. L. (2017). Child

life specialists’ evaluation of hospital playroom design: A mixed method inquiry. Journal

of Interior Design, 42(2), 71–91. https://doi.org/10.1111/joid.12097

Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie zadania praktycznego

assessment based on the practical written task

15 hours

method: lecture

ects: 2

Praktyki zawodowe:

link to teams:https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45y0BcPclFbBsry3lGNK_mFS3u_Orf8lOifJQzSeE-U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4654196e-56dc-4022-a9ab-052d219a16bc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 220 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Diana Aksamit, Katarzyna Kruś
Prowadzący grup: Diana Aksamit, Katarzyna Kruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Pełny opis:

· Causes of preterm birth

· Functional characteristics of a child born prematurely

· Risks of medical and developmental problems

· Basic equipment for the care of the preterm baby from birth to the first months of life

· Space arrangement, choice of toys, therapeutic aids

· Barriers in the environment of a preterm baby

Literatura:

Zdziennicka-Chyła A, Mitosek- Szewczyk K. (2017). The course and support of sensimotor development in a premature infant,Medical Rehabilitation; 21 (3): 64-69.

DeAngelis T. (2018) Healing by design. Monitor on Psychology. http://www.apa.org/monitor/2017/03/healing-design.aspx. Updated March 2017. Accessed September 22.

Graham, L. T., Gosling, S. D., & Travis, C. K. (2015). The Psychology of home environments: A

call for research on residential space. Perspectives on Psychological Science, 10(3), 346–

356. https://doi.org/10.1177/1745691615576761

Weinberger, N., Butler, A. G., McGee, B., Schumacher, P. A., & Brown, R. L. (2017). Child

life specialists’ evaluation of hospital playroom design: A mixed method inquiry. Journal

of Interior Design, 42(2), 71–91. https://doi.org/10.1111/joid.12097

Uwagi:

Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a45y0BcPclFbBsry3lGNK_mFS3u_Orf8lOifJQzSeE-U1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4654196e-56dc-4022-a9ab-052d219a16bc&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kruś
Prowadzący grup: Katarzyna Kruś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

assessment: written task on the basis of characteristic of premature child

Pełny opis:

· Causes of preterm birth

· Functional characteristics of a child born prematurely

· Risks of medical and developmental problems

· Basic equipment for the care of the preterm baby from birth to the first months of life

· Space arrangement, choice of toys, therapeutic aids

· Barriers in the environment of a preterm baby

Literatura:

Zdziennicka-Chyła A, Mitosek- Szewczyk K. (2017). The course and support of sensimotor development in a premature infant,Medical Rehabilitation; 21 (3): 64-69.

DeAngelis T. (2018) Healing by design. Monitor on Psychology. http://www.apa.org/monitor/2017/03/healing-design.aspx. Updated March 2017. Accessed September 22.

Graham, L. T., Gosling, S. D., & Travis, C. K. (2015). The Psychology of home environments: A

call for research on residential space. Perspectives on Psychological Science, 10(3), 346–

356. https://doi.org/10.1177/1745691615576761

Weinberger, N., Butler, A. G., McGee, B., Schumacher, P. A., & Brown, R. L. (2017). Child

life specialists’ evaluation of hospital playroom design: A mixed method inquiry. Journal

of Interior Design, 42(2), 71–91. https://doi.org/10.1111/joid.12097

Uwagi:

15h - 3 ects points

15h -direct classroom activities

15 preparation for course, written tasks

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)