Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ZDM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży
Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej
Grupy: Obowiązkowe dla stud. podyplomowych: edukacja integracyjna i włączająca
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Zna i rozumie uwarunkowania agresji i przemocy w szkole; pojęcia przemocy symbolicznej, przemocy dorosłych i przemocy rówieśniczej;

- Zna i rozumie zachowania ryzykowne; tradycyjne i nowoczesne zachowania ryzykowne; uwarunkowania podejmowania zachowań ryzykownych; zachowania ryzykowne online i offline;

- Zna i rozumie problematykę uzależnienia i zagrożenia uzależnieniem.

Umiejętności:

- Potrafi diagnozować zachowania świadczące o wystąpieniu konfliktu w grupie zróżnicowanej;

- Potrafi rozpoznać przyczyny agresji i przemocy w szkole oraz podejmować działania profilaktyczne;

- Potrafi odróżnić sprawcę od ofiary przemocy.

Kompetencje społeczne:

- Jest gotów do przyjęcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje związane z organizacją procesu edukacyjno-terapeutycznego w szkole i klasie szkolnej.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy dla niestacjonarnych 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Milena Miałkowska-Kozaryna, Marta Pągowska
Prowadzący grup: Milena Miałkowska-Kozaryna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Zajęcia odbywają się na platformie Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a6bfca8f02a934c29b29ab5ff751fe18c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=c7070404-ea77-4f50-9f58-0cf5c58b91ce&tenantId=aee18df6-9fc6-4188-b9f4-b3f12e451c86

Na zaliczenie przedmiotu składa się:

- frekwencja

- aktywny udział w zajęciach

Pełny opis:

Pełny opis zajęć:

1. Zapoznanie z podstawową terminologią związaną z przedmiotem

2. Uzależnienia od substancji

3. Uzależnienia behawioralne

4. Współczesne zachowania ryzykowne młodzieży

5. Zachowania agresywne i przemocowe, sytuacje konfliktowe

6. Diagnozowanie zagrożeń

7. Możliwości pomocy

Literatura:

• Pospiszyl, I. (2008). Patologie społeczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

• Jędrzejko, M. (red.) (2006). Patologie społeczne. Pułtusk : Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora.

• Kozak, S. (2007). Patologie wśród dzieci i młodzieży. Leczenie i profilaktyka. Warszawa: Difin.

• Kwiatkowska, G., Siudem, I. (red.) (2012) Zachowania ryzykowne. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

• Plopa M. (2007). Człowiek u progu trzeciego tysiąclecia. Zagrożenia i wyzwania. Elbląg, Kraków: Wydaw. Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej, Oficyna Wydawnicza Impuls

Uwagi:

Metody kształcenia: metoda podająca, dyskusja, prezentacja, metoda problemowa

Nakład pracy studenta:

godziny kontaktowe – 10

przygotowanie do zajęć - 10

Liczba punktów ECTS: 1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.