Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: SP-ODY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania
Jednostka: Instytut Psychologii
Grupy: Obowiązkowe dla st. podyplomowych: Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje całokształt problemów związanych z zaburzeniami odżywiania u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy, specyfiki pracy i pomocy, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach rozwoju i podtrzymywania zaburzenia w przypadku anoreksji, bulimii oraz kompulsywnego objadania się. Ponadto uwzględnia podstawy profilaktyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

1. Typy i etiologia zaburzeń odżywiania.

2. Specyfika zaburzeń: Jadłowstręt psychiczny, Żarłoczność psychiczna, Zaburzenia z napadami objadania się.

3. Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania: ICD-10, DSM-5.

4. Diagnoza zaburzeń odżywiania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5. Terapia zaburzeń odżywiania (terapia indywidualna, terapia rodzinna, inne formy wsparcia).

6. Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz specyfika współpracy z rodziną.

7. Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brytek-Matera, A. (2021). Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL.

Józefik, B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Kraków: WUJ.

Czepczor-Bernat, K. i Brytek-Matera, A. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa: Difin.

Fairburn, C. F. (2013), Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania. Kraków: WUJ.

Fairburn, C. F. (2014). Jak pokonać objadanie się. Kraków: WUJ.

Waller, G., Cordery, H., Corstorphine, E., i in. (2011). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania. Warszawa: Medipage.

Efekty uczenia się:

Wiedza

IDM_W1 Absolwent zna objawy zaburzeń odżywiania oraz ich etiologię

IDM_W2 Absolwent posiada wiedzę na temat czynników chroniących i czynników ryzyka zaburzeń odżywiania

IDM_W3 Absolwent posiada wiedzę na temat istniejących form wsparcia dzieci i młodzieży. z zaburzeniami odżywiania

IDM_W4 Absolwent posiada wiedzę na temat sposobów rozpoznawania zaburzeń odżywiania

Umiejętności

IDM_U1 Absolwent potrafi wyjaśnić etiologię poszczególnych zaburzeń odżywiania

IDM_U2 Absolwent potrafi zidentyfikować zachowania wskazujące na rozwój zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży

IDM_U3 Absolwent potrafi zidentyfikować czynniki ryzyka leżące u podłoża zaburzeń odżywiania (anoreksji, bulimii i napadowego objadania się)

IDM_U4 Absolwent potrafi zaplanować i/lub podejmować adekwatne działania interwencyjne dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży wykazujących objawy zaburzeń odżywiania

Kompetencje społeczne

IDM_K1 Słuchacz posiada świadomość specyfiki kontaktu z dziećmi i młodzieżą wykazującą symptomy zaburzeń odżywiania

IDM_K2 Jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym realizacji i rekomendacji oddziaływań o potwierdzonej skuteczności

IDM_K3 Posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych z podejmowaniem oddziaływań i pracą z dziećmi i młodzieżą

IDM_K3 Słuchacz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju.

TREŚCI PROGRAMOWE

1. Typy i etiologia zaburzeń odżywiania

2. Specyfika zaburzeń: Anoreksja, Bulimia, Napadowe objadanie się

3. Elementy diagnozy różnicowej zaburzeń odżywiania (w tym zaburzenia współwystępujące)

4. Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania: emocjonalne i społeczne formy wsparcia

5. Współpraca z rodziną dziecka z zaburzeniami odżywiania

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2021/2022" (zakończony)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grela-Bożek, Ewa Odachowska-Rogalska
Prowadzący grup: Ewelina Grela-Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Pełny opis:

1. Typy i etiologia zaburzeń odżywiania.

2. Specyfika zaburzeń: Jadłowstręt psychiczny, Żarłoczność psychiczna, Zaburzenia z napadami objadania się.

3. Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania: ICD-10, DSM-5.

4. Diagnoza zaburzeń odżywiania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5. Terapia zaburzeń odżywiania (terapia indywidualna, terapia rodzinna, inne formy wsparcia).

6. Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz specyfika współpracy z rodziną.

7. Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Brytek-Matera, A. (2021). Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL.

Józefik, B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Kraków: WUJ.

Czepczor-Bernat, K. i Brytek-Matera, A. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa: Difin.

Fairburn, C. F. (2013), Terapia poznawczo-behawioralna i zaburzenia odżywiania. Kraków: WUJ.

Fairburn, C. F. (2014). Jak pokonać objadanie się. Kraków: WUJ.

Waller, G., Cordery, H., Corstorphine, E., i in. (2011). Terapia poznawczo-hebawioralna zaburzeń odżywiania. Warszawa: Medipage.

Literatura uzupełniająca:

Brytek-Matera, A, (red.), (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.

Ogden, J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Kraków: WUJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grela-Bożek, Ewa Odachowska-Rogalska
Prowadzący grup: Ewelina Grela-Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje całokształt problemów związanych z zaburzeniami odżywiania u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy, specyfiki pracy i pomocy, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach rozwoju i podtrzymywania zaburzenia w przypadku anoreksji, bulimii oraz kompulsywnego objadania się. Ponadto uwzględnia podstawy profilaktyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

1. Typy i etiologia zaburzeń odżywiania.

2. Specyfika zaburzeń: Jadłowstręt psychiczny, Żarłoczność psychiczna, Zaburzenia z napadami objadania się.

3. Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania: ICD-10, DSM-5.

4. Diagnoza zaburzeń odżywiania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5. Terapia zaburzeń odżywiania (terapia indywidualna, terapia rodzinna, inne formy wsparcia).

6. Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz specyfika współpracy z rodziną.

7. Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Brytek-Matera, A. (2021). Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL.

Fairburn, C., G. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania. Kraków: WUJ

Józefik, B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Kraków: WUJ.

Czepczor-Bernat, K. i Brytek-Matera, A. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa: Difin.

Waller, G., Cordery, H., Corstorphine, E., i in. (2011). Terapia poznawczo-hebawioralna zaburzeń odżywiania. Warszawa: Medipage.

Fairburn, C. F. (2014). Jak pokonać objadanie się. Kraków: WUJ.

Literatura uzupełniająca:

Brytek-Matera, A, (red.), (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.

Ogden, J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Kraków: WUJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2023/2024" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Grela-Bożek
Prowadzący grup: Ewelina Grela-Bożek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje całokształt problemów związanych z zaburzeniami odżywiania u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem diagnozy, specyfiki pracy i pomocy, opartej na psychologicznej wiedzy o mechanizmach rozwoju i podtrzymywania zaburzenia w przypadku anoreksji, bulimii oraz kompulsywnego objadania się. Ponadto uwzględnia podstawy profilaktyki zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Pełny opis:

1. Typy i etiologia zaburzeń odżywiania.

2. Specyfika zaburzeń: Jadłowstręt psychiczny, Żarłoczność psychiczna, Zaburzenia z napadami objadania się.

3. Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania.

4. Diagnoza zaburzeń odżywiania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5. Terapia zaburzeń odżywiania (terapia indywidualna, terapia rodzinna, inne formy wsparcia).

6. Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz specyfika współpracy z rodziną.

7. Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Literatura:

Brytek-Matera, A. (2021). Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL.

Fairburn, C., G. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania. Kraków: WUJ

Józefik, B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Kraków: WUJ.

Czepczor-Bernat, K. i Brytek-Matera, A. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa: Difin.

Waller, G., Cordery, H., Corstorphine, E., i in. (2011). Terapia poznawczo-hebawioralna zaburzeń odżywiania. Warszawa: Medipage.

Fairburn, C. F. (2014). Jak pokonać objadanie się. Kraków: WUJ.

Literatura uzupełniająca:

Brytek-Matera, A, (red.), (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.

Ogden, J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Kraków: WUJ.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni dla niestacjonarnych 2024/2025" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-24 - 2025-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Ul. Szczęśliwicka 40,
02-353 Warszawa
tel: +48 22 589 36 00 https://www.aps.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-3 (2024-06-10)