Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania SP-ODY
Reguły punktacji przedmiotu

ZP-PWD-1 - Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
ZP-PWD-2 - Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
ZP-PWD-3 - Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie

W poniższej tabelce wyszczególniono reguły punktacji dla poszczególnych typów punktów obowiązujące dla danego przedmiotu na poszczególnych programach. Jeżeli na danym programie w danym cyklu dydaktycznym zdefiniowano inną liczbę punktów niż w kolumnie "Wszystkie programy", liczba ta ma precedens przed liczbą punktów zdefiniowaną dla wszystkich programów.

Nazwa punktacji Wszystkie
programy
ZP-PWD-1
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
ZP-PWD-2
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
ZP-PWD-3
Psychologiczne wsparcie dzieci i młodzieży w kryzysie
Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów
ECTS
nie zdefiniowano 1
(2021Zn - ...)
1
(2021Zn - ...)
1
(2021Zn - ...)
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)