Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania SP-ODY
Ćwiczenia (CW) Semestr letni dla niestacjonarnych 2022/2023

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 10
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Fairburn, C., G. (2013). Terapia poznawczo-behawioralna zaburzeń odżywiania. Kraków: WUJ

Brytek-Matera, A. (2021). Zaburzenia odżywiania. Warszawa: PZWL.

Józefik, B. (2014). Kultura, ciało, (nie)jedzenie. Terapia. Kraków: WUJ.

Czepczor-Bernat, K. i Brytek-Matera, A. (2017). Jedzenie pod wpływem emocji. Warszawa: Difin.

Waller, G., Cordery, H., Corstorphine, E., i in. (2011). Terapia poznawczo-hebawioralna zaburzeń odżywiania. Warszawa: Medipage.

Fairburn, C. F. (2014). Jak pokonać objadanie się. Kraków: WUJ.

Literatura uzupełniająca:

Brytek-Matera, A, (red.), (2020). Psychodietetyka. Warszawa: PZWL.

Ogden, J. (2011). Psychologia odżywiania się. Od zdrowych do zaburzonych zachowań żywieniowych. Kraków: WUJ.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Absolwent zna typy i rodzaje zaburzeń odżywiania.

Absolwent zna objawy zaburzeń odżywiania oraz ich etiologię.

Absolwent posiada wiedzę na temat czynników chroniących i czynników ryzyka zaburzeń odżywiania.

Absolwent posiada wiedzę na temat istniejących form wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania.

Absolwent posiada wiedzę na temat sposobów rozpoznawania zaburzeń odżywiania.

Absolwent posiada wiedzę jak wspierać dzieci i młodzież zaburzeniami odżywiania w szkole. Absolwent posiada wiedzę na temat podejmowania działań mających na celu zapobieganie rozwojowi zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Umiejętności:

Potrafi wyjaśnić etiologię poszczególnych zaburzeń odżywiania

Posiada wiedzę na temat czynników chroniących i czynników ryzyka zaburzeń odżywiania.

Posiada wiedzę na temat istniejących form wsparcia dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania.

Posiada wiedzę na temat sposobów rozpoznawania zaburzeń odżywiania.

Potrafi zastosować adekwatne oddziaływania nakierowane na zapobieganie rozwojowi zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Kompetencje społeczne:

Słuchacz posiada świadomość specyfiki kontaktu z dziećmi i młodzieżą wykazującą symptomy zaburzeń odżywiania.

Słuchacz jest gotów do zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej, w tym realizacji i rekomendacji oddziaływań o potwierdzonej skuteczności.

Słuchacz posiada świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności związanych z podejmowaniem oddziaływań i pracą z dziećmi i młodzieżą.

Słuchacz rozumie potrzebę ciągłego rozwoju.

Metody i kryteria oceniania:

- Praca w małych grupach. Ocena na podstawie obserwacji pracy grupowej.

- Analiza materiału klinicznego. Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć.

- Aktywny udział w dyskusji. Ocena wypowiedzi ustnych podczas zajęć.

Zakres tematów:

1. Typy i etiologia zaburzeń odżywiania.

2. Specyfika zaburzeń: Jadłowstręt psychiczny, Żarłoczność psychiczna, Zaburzenia z napadami objadania się.

3. Kryteria diagnostyczne zaburzeń odżywiania: ICD-10, DSM-5.

4. Diagnoza zaburzeń odżywiania: postępowanie, narzędzia diagnostyczne, diagnoza różnicowa.

5. Terapia zaburzeń odżywiania (terapia indywidualna, terapia rodzinna, inne formy wsparcia).

6. Wsparcie dzieci i młodzieży z zaburzeniami odżywiania oraz specyfika współpracy z rodziną.

7. Profilaktyka zaburzeń odżywiania u dzieci i młodzieży.

Metody dydaktyczne:

Prezentacja multimedialna, ćwiczenia praktyczne, burza mózgów, praca z literaturą, praca w grupach.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Ewelina Grela 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)